Các cách tiếp cận hệ thống tài chính

40 547 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 16:53

Có 3 cách tiếp cận hệ thống tài chính, thông qua 3 quan điểm Danh sách nhóm 1. Phùng Thị Hạnh 2. Nguyễn Thị Lan Hương 3. Trần Thị Mai 4. Phạm Thị Bích Thuỷ 5. Lê Thị Hồng Thắm 6. Phạm Minh Hoàng 7. Nguyễn Trọng Vũ Linh 8. Lê Sỹ Minh Tuấn HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Nội dung • Phần I : Các cách tiếp cận HTTC • Phần 2: Vị trí các chủ thể trong HTTC Phần I: Các cách tiếp cận HTTC Có 3 cách tiếp cận HTTC: thông qua 3 quan điểm Quan điểm 1 • Hệ thống TC là tổng thể các hoạt động tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân, nhưng thống nhất với nhau trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhừng đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể KT-XH Tài chính Nhà nước (Chủ yếu là NSNN) Tài chính Doanh nghiệp Tài chính các tổ chức xã hội và hộ gia đình Tài chính trung gian (Bảo hiểm, tín dụng) Thị trường tài chính Sơ đồ Hệ thống Tài chính Vai trò 1. NSNN đóng vai trò chủ đạo. 2. Tài chính DN, các tổ chức XH và hộ gđ là cơ sở. 3. Tín dụng bảo hiểm là trung gian. 4. Thị trường tài chính là môi trường - Hệ thống tài chính của một quốc gia do nhiều khâu tài chính hợp thành. Trong một khâu tài chínhcác tiêu thức sau: + Thứ nhất: Một khâu tài chính phải là một điểm hội tụ của các nguồn tài chính, là nơi thực hiện việc “bơm” và “hút” các nguồn tài chính. + Thứ hai: được coi là một khâu tài chính nếu ở đó các hoạt động tài chính, sự vận động các nguồn tài chính, việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ luôn gắn liền với một chủ thể phân phối cụ thể, xác định. + Thứ ba: được xếp vào cùng một khâu tài chính nếu các hoạt đọng tài chính có cùng tính chất, đặc điểm vai trò, có tính đồng nhất về hình thức các quan hệ tài chính và tính mục đích của quỹ tiền tệ trong lĩnh vực hoạt động. (VD: có nhiều loại hình DN, nhưng đều cùng chung của các quỹ tiền tệ là gắn liền với SXKD) => Khâu tài chính là nơi hội tụ của các nguồn tài chính, nơi diễn ra việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ thể trong lĩnh vực hoạt động. Quan điểm 2 Hệ thống tài chính HTTC được kiểm soát HTTC tự do Lãi suất được ấn định và kiểm soát và gần như cố định - Tỉ lệ dự trữ bắt buộc được duy trì ở mức cao - Chính sách tín dụng: Phân bổ và chỉ định tín dụng Lãi suất ngân hàng được ấn định, Lãi suất do thị trường quyết định theo quy luật cung cầu tín dụng - Tỉ lệ dự trữ bắt buộc thấp - Chính sách tín dụng: Không tồn tại phân bổ và chỉ định tín dụng [...]... Quan điểm 3 Theo cách thức cung ứng vốn cho nền KT HTTC là một tổng thể bao gồm các thị trường tài chính, các định chế tài chính trung gian, cơ sở hạ tầng pháp lí- kĩ thuật và các tổ chức giám sát và điều hành HTTC để tổ chức phân bổ nguồn lực tài chính nhằm đạt được mục tiêu của các chủ thể trong nền kinh tế Các bộ phận của HTTC Hệ thống tài chính Thị trường tài chính Các định chế tài chính trung gian... kỹ thuật Các tổ chức giám sát và điều hành HTTC Sơ đồ dòng tiền Thị trường tài chính trực tiếp Người có vốn: Người cần vốn: + Chính phủ + Chính phủ + Doanh nghiệp + Doanh nghiệp + Hộ gia đình + Hộ gia đình + Chủ thể khác + Chủ thể khác Trung gian tài chính Phần 2: Vị trí của các chủ thể trong hệ thống tài chính 1 Thị trường tài chính 2 Trung gian tài chính 3 Cơ sở hạ tầng pháp lí kĩ thuật 4 Các tổ chức... pháp lí kĩ thuật 4 Các tổ chức điều hành, quản lí HTTC 1 Thị trường tài chính Vai trò : +Thị trường tài chính thu hút, huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư; +Thị trường tài chính góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính; +Thị trường tài chính thực hiện chính sách tài chính, chính sách tiền tệ của nhà nước Cấu trúc của thị trường TC • Căn cứ... giao dịch các nguồn tài chính và người cần nguồn tài chính không theo những nguyên tắc, thể chế do nhà nước quy định 2 Trung gian tài chính Khái niệm: trung gian tài chính là một tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, làm trung gian giữa những chủ thể có vốn và các chủ thể cần vốn, giúp cho đồng vốn được luân chuyển có hiệu quả Các trung gian tài chính bao gồm: ngân hàng thương mại, Các tổ chức... chất pháp lý: Thị trường tài chính chính thức: là bộ phận của thị trường tài chính, mà tại đó mọi hoạt động huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính được thực hiện theo những nguyên tắc, thể chế do nhà nước quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật Các chủ thể tham gia được pháp luật thừa nhận và bảo vệ; Thị trường tài chính không chính thức: là thị trường tài chính, mà ở đó mọi hoạt động... tín dụng và Luật các tổsang Quỹ Hỗ trợ động theo Luật chứchiểm và chịu phát Tài sựkhông lý của Bộtriểnchính quản chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước 3 Cơ sở hạ tầng pháp lí kĩ thuật • Hệ thống pháp luật và quản lí nhà nước • Nguồn lực và cơ chế giám sát thực thi • Cung cấp thông tin • Hệ thống thanh toán và hỗ trợ giao dịch chứng khoán Hệ thống pháp luật và quản lí nhà nước Hệ thống pháp luật ngày... phầnchức tín dụng cổ tỷ thị định) cho các dự nhà đồng Trong đó có 4 án.độngtổnày trựcnhánhchính Quỹ nhà nước, công Hiện vốn; công thuộc Bộ doanh nghiệpchức chi ty tài7 hợp phần, có 5 27 tín dụng ngân hàng tài chính Các quỹngân hàng tác, tổnước ngoài, 4 công ty chức cácdụng công ty tín ty bảotrực thuộcphần, 7 đầuphần hiểm cổchiếmtổng liêntư liên Các công ty tài chính này doanh lớn triển chức 12% pháthuy... chú Hệ thống kiểm toán phát trọng cả về số lượng và chất triển lượng Cung cấp thông tin Hiện trung tâm thông tin tín dụng (CIC) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đảm nhận nhiệm vụ này Hệ thống thanh toán và hỗ trợ giao dịch CK Thanh toán không dùng tiền mặt do các NH trung gian cung cấp để phục vụ cho các giao dịch CK trên thị trường CK 4 Các tổ chức giám sát điều hành HTTC Uỷ ban giám sát tài chính. .. chuyển có hiệu quả Các trung gian tài chính bao gồm: ngân hàng thương mại, Các tổ chức tín dụng,Công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ hưu trí, các tổ chức đầu tư khác… • 2.2 Trung gian tài chính NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔ CHỨC BẢO HIỂM QUỸ HƯU TRÍ CÁC TỔ CHỨC ĐẦU TƯ Hiện ở Việt Nam có 5 ngân hàng Quỹ hỗ trợ 24 công ty bảo thương mại quốc triển là tổ Hiện có khoảngphát... Là một thị trường tài chính chỉ có các công cụ ngắn hạn (kỳ hạn thanh toán dưới 1 năm) Thị trường vốn: Là thị trường diễn ra việc mua bán các công cụ nợ dài hạn như cổ phiếu, trái phiếu Thị trường vốn được phân thành ba bộ phận là thị trường cổ phiếu, các khoản cho vay thế chấp và trái phiếu • Căn cứ theo phương thức huy động nguồn tài chính: Thị trường nợ: Phương pháp chung nhất mà các công ty sử dụng . HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Nội dung • Phần I : Các cách tiếp cận HTTC • Phần 2: Vị trí các chủ thể trong HTTC Phần I: Các cách tiếp cận HTTC Có 3 cách. Thị trường tài chính là môi trường - Hệ thống tài chính của một quốc gia do nhiều khâu tài chính hợp thành. Trong một khâu tài chính có các tiêu thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Các cách tiếp cận hệ thống tài chính, Các cách tiếp cận hệ thống tài chính, Các cách tiếp cận hệ thống tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay