SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp 3

11 364 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:14

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP BA.SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp 3SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp 3SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp 3SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp 3SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp 3 . tử GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP BA. Cô Huỳnh Thị Việt SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN. loại toán đơn nên các em còn ngỡ ngàng Qua 7 năm dạy thay sách lớp 3, trên thực tế của lớp tôi có một số em giỏi toán và một số em học toán chậm, nhất là loại toán giải có văn. Trong từng tiết học, . giải toán có văn trong chương trình toán 3. 2. Giới hạn nghiên cứu: - Chương trình toán ba, phương pháp dạy toán. - Giáo viên và học sinh khối ba trường Tiểu học Lương Thế Vinh II/ GIẢI QUYẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp 3, SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp 3, SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn