Tổ chức kế toán tài sản cố định vói vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định bưu điện tại Hà Nội

82 214 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 15:52

Tổ chức kế toán tài sản cố định vói vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định bưu điện tại Hà Nội Lời nói đầu Từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trờng, kinh tế nớc ta đã nhiều thay đổi tích cực. Song song với sự thay đổi về kinh tế, các doanh nghiệp cũng đã tích luỹ đợc nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý tài chính nhằm đạt hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trờng. Vì vậy, sự hoàn thiện của chế độ kế toán mới mang lại thuận lợi rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng một chế quản lý khoa học và hiệu quả, đồng thời là một bớc tiến quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của nhà nớc. Trong các khâu quản lý tại doanh nghiệp thì thể nói công tác quản lý hạch toán tài sản cố định là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh nghiệp. Tài sản cố định không chỉ là điều kiện bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà thực chất trong doanh nghiệp tài sản cố định thờng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn doanh nghiệp. Giá trị tài sản ảnh hởng đến chất lợng hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển nh hiện nay giá trị tài sản cố định ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp là vấn đề bản ý nghĩa đặc biệt quan trọng quản lý và sử dụng tốt tài sản cố định không chỉ tác dụng nâng cao chất lợng năng lực hoạt động,tiết kiệm vốn mà còn là một biện pháp quan trọng khắc phục những tổn thất do hao mòn tài sản cố định gây ra. Mặt khác trong doanh nghiệp tài sản cố định còn là thớc đo trình độ quản lý của doanh nghiệp, nó khảng định uy thế, quy mô và tiềm lực vốn của doanh nghiệp. Vì vậy, công tác kế toán tài sản cố định càng thể hiện rõ vai trò của nó, đặc biệt khi gắn công tác kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Chuyên đề tốt nghiệp Những lý do trên đặc biệt hợp lý với những doanh nghiệp lớn, trong những ngành kinh tế trọng yếu của đất nớc nh ngành Bu điện. Là một đơn vị đầu ngành của ngành Bu điện và của kinh tế thủ đô, Bu điện Nội là một trong những đơn vị đầu tiên đang áp dụng cách quản lý tài chính khoa học và hợp lý nhất. Với sự phát triển của ngành, cấu tài sản của Bu Điện thành phố Nội ngày càng phát triển, đáp ứng đợc nhu cầu của ngành trong thời kỳ đổi mới. Hơn thế nữa, trong thời gian qua, đơn vị đã rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định nhằm tránh lãng phí, thất thoát. Trên sở những kiến thức đã đợc học, cùng với sự tận tình hớng dẫn và giúp đỡ của giáo TS Đặng Thị Loan, và các chú, anh chị chuyên viên kế toán tại phòng Tài chính kế toán thống Bu Điện Nội, sau một thời gian thực tập tại đơn vị, tôi xin mạnh dạn chọn đề tài : Tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bu Điện Nội. Nội dung chuyên đề ngoài Lời nói đầu và Kết luận gồm 3 phần chính: Phần I: sở lý luận về kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán và quản lý TSCĐ tại Bu điện Nội Phần III: Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Bu điện Nội. 2 Chuyên đề tốt nghiệp Phần I: sở lý luận chung về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp I. Sự cần thiết phải nghiên cứu công tác kế toán Tài sản cố định trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 1. Tài sản cố định và vai trò , vị trí của TSCĐ trong sản xuất kinh doanh. Tài sản cố định là những T liệu lao động chủ yếu và những tài sản khác thời gian sử dụng lâu dài và giá trị lớn. Theo quy định của Bộ tài chính (QĐ 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/99): TSCĐ là những tài sản giá trị từ 5.000.000đ trở lên và thời gian sử dụng lớn hơn 1 năm. Để tiến hành sản xuất kinh doanh, một doanh nghiệp cần 3 yếu tố: Sức lao động, t liệu lao động và đối tợng lao động. Trong đó, t liệu lao động là ph- ơng tiện vật chất (máy móc, thiết bị, phơng tiện vận tải .) mà con ngời dùng sức lao động của mình để tác động vào đối tợng lao động, biến đổi nó theo mục đích của mình. Vì thế, TSCĐ với vai trò là T liệu lao động chủ yếu giữ một vị trí quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngày nay, các doanh nghiệp sử dụng TSCĐ hàm lợng khoa học kỹ thuật càng cao thì khả năng thành công của doanh nghiệp càng lớn. Trong lịch sử phát triển của nhân loại, các cuộc cách mạng công nghiệp đều tập trung vào việc giải quyết các vấn đề khí hoá, tự động hoá các quá trình sản xuất, thực chất là đổi mới về sở kỹ thuật, cải tiến hoàn thiện TSCĐ. Các cuộc cách mạng ấy nối tiếp nhau tạo cho TSCĐ một nền tảng ngày càng tiên tiến và khoa học. Từ đó , ta thấy rằng TSCĐ là sơ vật chất ý nghĩa, vai trò và vị trí quan trọng, là sở để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trên thị trờng. 2. Đặc điểm TSCĐ 3 đặc điểm chính: - Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và giữ đợc hình thái và vật chất ban đầu cho đến khi h hỏng, phai loại bỏ ( thanh lý) ra khỏi quá trình sản xuất. 3 Chuyên đề tốt nghiệp - Giá trị của TSCĐ bị hao mòn dần và chuyển dịch từng phần vào Chị phí sản xuất kinh doanh củat doanh nghiệp ( giá trị sản phẩm mới) - Các TSCĐ cũng bị hao mòn vô hình trong quá trình sử dụng so sự tiến bộ của KHKT. Từ những đặc điểm trên, ta thấy TSCĐ cần đợc bảo quản và quản lý chặt chẽ cả về mặt hịên vật và giá trị. Hiện vật: Phải quản lý TSCĐ theo địa điểm sử dụng, theo từng loại, nhóm TSCĐ. Phải quản lý trong suốt thời gian sử dụng tức là phải quản lý từ việc đầu t, mua sắm, xây dựng đã hình thành quá trình sử dụng TSCĐ ở doanh nghiệp . cho đến khi không sử dụng đợc. ( thanh lý hoặc nhợng bán) Giá trị Phải theo dõi nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ, phải tính đợc phần giá trị TSCĐ đã chuyển dịch vào chi phí sản xuất kinh doanh. Từ đó tính toán số khấu hao hợp lý, kiểm tra chặt chẽ tình hình hao mòn, việc thu hồi vốn từ ban đầu để tái sản xuất TSCĐ. 3. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ Do các TSCĐ thờng quy mô và thời gian phát sinh lâu dài nên nhiệm vụ chính của kế toán TSCĐ là đảm bảo việc ghi chép kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho việc quản lý, giám sát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Để đáp ứng yêu cầu trên, doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán một cách khoa học và hợp lý, cụ thể phải thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: - Tổ chức ghi chép, tổng hợp số liệu một cách đầy đủ chính xác, kịp thời về số lợng, hiện trạng và giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm và di chuyển TSCĐ trong nội bộ doanh nghiệp, việc hình thành và sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp. - Phản ánh kịp thời giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng, tính toán, phân bổ chính xác số khấu hao vào Chi phí sản xuất kinh doanh. - Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, phản ánh chính xác chi phí thực tế và sửa chữa TSCĐ và kiểm tra việc thực hiện kế hoạnh sửa chữa TSCĐ. 4 Chuyên đề tốt nghiệp - Tham gia kiểm kê, kiểm ra định kỳ hay bất thờng TSCĐ, tham gia đánh giá lại tài sản khi cần thiết tổ chức phân tích tình hình sử dụng và bảo quản TSCĐ ở doanh nghiệp. I. Phân loại và đánh giá Tài sản cố định 1. Phân loại TSCĐ: TSCĐ bao gồm nhiều loại với nhiều hình thái biể hiện tính chất đầu t, công dụng và tình hình sử dụng khác nhau . Để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán TSCĐ, TSCĐ đợc phân loại theo 3 cách: 1.1 Theo hình thái biểu hiện: TSCĐ đợc chia ra thành 2 loại: a. Tài sản cố định hữu hình: Là những TLLĐ chủ yếu đợc biểu hiện bằng những hình thái vật chất cụ thể, gồm: - Nhà cửa, vật kiến trúc: Các công trình XDCB nh nhà cửa, vật kiên trúc, hàng rào, bể, tháp nớc, sân bãi, các công trình sở hạ tầng. - Máy móc, thiết bị: Các loại máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất, kinh doanh của đơn vị bao gồm những máy móc chuyên dùng, máy móc, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ và những máy móc đơn lẻ. - Phơng tiện vận tải truyền dẫn: Các loại phơng tiện vận tải và các thiết bị truyền dẫn ( thông tin liên lạc, điện nớc, băng chuyền tải vật t, hàng hoá) - Thiết bị, dụng cụ quản lý: Các loại thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quản lý kinh doanh, quản lý hành chính ( máy tính điện tử, quạt trần, quạt bàn, bàn ghế, thiết bị, dụng cụ đo lờng, kiểm tra chất lợng, hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt .) - Ngoài ra còn một số tài sản khác nh sách chuyên môn kỹ thuật, tài liệu học tập . cũng đợc coi là TSCĐHH. b. Tài sản cố định vô hình: Là những tài sản không hình thái vật chất cụ thể biểu hiện một lợng giá trị đã đợc đầu t, thời gian sử dụng hữu ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nhiều niên độ kế toán, bao gồm: - Quyền sử dụng đất: là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trớc bạ ( nếu có) . (không bao gồm các chi phí để xây dựng các công trình trên mặt đất) 5 Chuyên đề tốt nghiệp - Chi phí thành lập doanh nghiệp: là các chi phí thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị cho sự khai sinh ra đơn vị, bao gồm: Các chi phí cho công tác nghiên cứu , thăm dò, lập dự án đầu t thành lập đơn vị, chi phí thẩm định dự án, họp thành lập . - Bằng phát minh, sáng chế: là toàn bộ các chi phí thực tế đơn vị đã chi ra cho các công trình nghiên cứu ( bao gồm cả chi cho sản xuất thử nghiệm, chi cho công tác thử nghiệm, nghiệm thu của nhà nớc) đợc Nhà nớc cấp bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả, hợc các chi phí để đơn vị mua lại bản quyền tác giả, bản quyền nhãn hiệu, chi cho việc chuyểngiao công nghệ từ các tổ chức và cá nhân . mà các chi phí này tác dụng phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh của đơn vị. - Chi phí nghiên cứu, phát triển: là toàn bộ các chi phí thực tế đơn vị đã chi ra để thực hiện công việc nghiên cứu, thăm dò, xây dựng các kế hoạch đầu t dài hạn nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho đơn vị. - Chi phí về lợi thế thơng mại: là khoản chi cho phần chênh lệch đơn vị phải trả thêm ngoài giá trị của các tài sản theo đánh giá thực tế ( TSCĐ, TSLĐ .) khi đơn vị đi mua, nhận sáp nhập, hợp nhất một đơn vị khác. Lợi thế này đợc hình thành bởi u thế về vị trí kinh doanh, về danh tiếng và uy tín với bạn hàng, về trình độ tay nghề của đội ngũ ngời lao động, về tài điều hành và tổ chức của ban quản lý đơn vị . - Ngoài ra, TSCĐVH còn bao gồm: + Quyền đặc nhợng: là các chi phí đơn vị phải rả để đợc đặc quyền thực hiện khai thác các nghiệp vụ quan trọng hoặc sản xuất độc quyền một loại sản phẩm theo các hợp đồng đặc nhợng ký kết với nhà nớc hoặc một đơn vị nh- ợng quyền. + Quyền thuê nhà là các chi phí về sang nhợng chuyển quyền mà đơn vị phải trả cho ngời thuê trớc đó để đợc thừa kế các quyền lợi về thuê nhà theo hợp đòng ký với nhà nớc hoặc các đối tợng khác. + Bản quyền tác giả là chi phí tiền thù lao cho tác giả và đợc Nhà nớc công nhận cho tác giả độc quyền phát hành và bán sản phẩm của mình. + Độc quyền nhãn hiệu và tên hiệu là chi phí phải trả cho việc mua loại nhãn hiệu và tên hiệu nào đó. 1.2. Phân loại theo quyền sở hữu: 6 Chuyên đề tốt nghiệp a. TSCĐ tự có: Bao gồm các TSCĐ do xây dựng mua sắm hoặc tự chế tạo bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. b. TSCĐ thuê ngoài: là TS đi thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng đã ký kết. Tuỳ theo điều kiện bản của hợp đồng đã ký kết, TSCĐ của doanh nghiệp đợc chia thành: - TSCĐ thuê tài chính: là những tài sản cố định đi thuê nhng doanh nghiệp quyền kiểm soát và sử dụng lâu dài theo hợp đồng thuê. Theo quy định của chế độ quản lý tài chính hiện hành, TSCĐ thuê tài chính là những TSCĐ mà đơn vị thuê của Công ty cho thuê tài chính và hợp đồng thuê phải thoả mãn 1 trong 4 điều kiện sau đây: + Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, đơn vị đợc huyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc đợc tiếp tục thuê theo sự thoả thuận của hai bên; + Nội dung hợp đồng thuê quy đinh: Khi kết thúc thời hạn thuê, đơn vị đợc quyền lựa chọn mua TS thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại; + Thời hạn cho thuê của một loại tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao hết giá trị tài sản thuê đó. + Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê ít nhất phải tơng đơng với giá của TS đó trên thị trờng vào thời điểm ký hợp đồng. - TSCĐ thuê hoạt động: là những TS đi thuê của doanh nghiệp nhng để sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng đã ký kết. Một hợp đồng thuê TSCĐ nếu không thoả mãn bất kỳ điều kiện nào trong 4 điều kiện trên đợc coi là TSCĐ thuê hoạt động. 1.3. Phân loại theo hình thái sử dụng: a. TSCĐ đang dùng: là TSCĐ mà doanh nghiệp đang sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động phúc lợi, sự nghiệp hay an ninh quốc phòng của doanh nghiệp. b. TSCĐ cha cần dùng: là những TSCĐ cần thiết cho kinh doanh hay hoạt động khác của doanh nghiệp song hiện tại cha cần dùng đang đợc dự trữ để sau này sử dụng. c. TSCĐ phúc lợi: là những TSCĐ của doanh nghiệp dùng cho nhu cầu phúc lợi công cộng nh: Nhà văn hoá, nhà trẻ, CLB . 2. Đánh giá TSCĐ 7 Chuyên đề tốt nghiệp Đánh giá TSCĐ là biểu hiện giá trị TSCĐ bằng tiền theo những nguyên tắc nhất định. Đánh giá TSCĐ là điều kiện cần thiết để hạch toán TSCĐ, trích khấu hao và phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp. Xuất phát từ đặc điểm và yêu cầu quản lý TSCĐ trong quá trình kinh doanh, việc ghi sổ phải đảm bảo phản ánh đợc tất cả 3 chỉ tiêu về giá trị của TSCĐ là nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại. 2.1. Nguyên giá Đối với TSCĐ hữu hình, tuỳ thuộc vào nguồn hình thành, nguyên giá TSCĐHH đợc xác định nh sau: a. TSCĐ loại mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm ( kể cả mua mới và cũ), bao gồm: Giá mua theo hoá đơn; lãi tiền vay đầu t cho TSCĐ khi cha đa TSCĐ vào sử dụng; các chi phí vận chuyển, bốc dỡ; các chi phí sửa chữa, tân trang trớc khi đa TSCĐ vào sử dụng; chi phí lắp đặt, chạy thử, thuế và lệ phí trớc bạ ( nếu có) . Đối với TSCĐ mua sắm dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, kế toán phản ánh riêng giá trị TSCĐ theo giá mua cha thuế GTGT với thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ. Đối với TSCĐ mua sắm dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp, dùng vào hoạt động sự nghiệp, chơng trình dự án, kế toán phản ánh giá trị TSCĐ theo giá thanh toán. b. TSCĐ loại đầu t xây dựng Nguyên giá TSCĐ loại đầu t xây dựng ( cả tự làm và thuê ngoài) là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại điều lệ quản lý đầu t và xây dựng hiện hành, các chi phí khác liên quan và lệ phí trớc bạ ( nếu có) c. TSCĐ loại đợc cấp, đợc điều chuyển đến Nguyên giá TSCĐ đợc cấp, đợc điều chuyển đến . baogồm: giá trị còn lại trên sổ kế toán TSCĐ ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển . hoặcgiá trị theo đánh giá thực tế của Hội động giao nhận và các chi phí tân trang; chi phí sửa chữa; chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử; lệ phí trớc bạ (nếu có) . mà bên nhận TS phải chi ra trớc khi đa TSCĐ vào sử dụng. Riêng nguyên giá TSCĐ điều chuyển gữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong Tổng Công ty là nguyên giá phản ánh ở đơn vị bị điều chuyển phù hợp với bộ hồ sơ của TSCĐ đó. Đơn vị nhận TSCĐ căn cứ vào nguyên giá, 8 Chuyên đề tốt nghiệp số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán. Các chi phí liên quan tới việc điều chuyển TSCĐ giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc không hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ mà hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. d. TSCĐ loại đợc cho, đợc biếu, đợc tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa Nguyên giá TSCĐ loại đợc cho, đợc biếu, đợc tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa . bao gồm: giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận, các chi phí tân trang, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trớc ba ( nếu có) . mà bên nhận phải chi ra trớc khi đa vào sử dụng. Kế toán chỉ đợc thay đổi nguyên giá TSCĐHH trong các trờng hợp: - Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của nhà nớc - Xây dựng, trang bị thêm cho TSCĐ - Cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực và kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ - Tháo dỡ một hoặc một số bộ phận của TSCĐ Đối với TSCĐ vô hình: Nguyên giá của TSCĐ vô hình là tổng số tiền chi trả hoặc chi phí thực tế về thành lập đơn vị, về công tác nghiên cứu, phát triển . số chi trả để muia bản quyền tác giả, bằng phát minh, sáng chế . Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm không bao gồm thuế GTGT đầu vào, hoặc thuế GTGT hàng nhập khẩu khi mua TSCĐ vô hình (Nếu TSCĐ vô hình này đợc dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ). Trờng hợp TSCĐ vô hình dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT hợc chịu thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp thì nguyên giá TSCĐ vô hình bao gồm cả thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT hàng nhập khẩu khi mua TSCĐ vô hình. I.2 Giá trị còn lại của TSCĐ Giá trị còn lại của tài sản cố định = nguyên giá - giá trị hao mòn. Trong trờng hợp quyết định đánh giá tài sản cố định thì giá trị còn lại của tài sản cố định phải đợc điều chỉnh theo công thức: Đánh giá lại tài sản cố định theo giá trị còn lại cho biết số vốn ổn định 9 Giá trị còn lại trư ơc của TSCĐ khi đánh giá = Giá trị còn lại sau của TSCĐ khi đánh giá x Giá trị đánh gía lại TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Chuyên đề tốt nghiệp Đánh giá lại tài sản cố định theo giá trị còn lại cho biết số vốn ổn định hiện của đơn vị và hiện trạng tài sản cố định cũ hay mới để phơng hớng đầu t, kế hoạch sữa chữa, bổ sung và hiện đại hoá. II. tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ 1. Thủ tục chứng từ Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản cố định của doanh nghiệp thờng xuyên biến động. Để quản lý tốt tài sản cố định, kế toán cần phải theo dõi chặt chẽ, phản ánh mọi trờng hợp biến động tăng giảm tài sản cố định. Kế toán chi tiết tài sản cố định đợc tiến hành dựa vào chứng từ về tăng giảm khấu hao tài sản cố định và các chứng từ gốc liên quan. Theo hệ thống kế toán hiện hành, các chứng từ ban đầu về kế toán tài sản cố định gồm có: - Biên bản giao nhận tài sản cố định (mẫu 05 - TSCĐ / HĐ) ở phòng kế toán, kế toán chi tiết tài sản cố định đợc thực hiện trên thẻ tài sản cố định (mẫu 02 - TSCĐ / BB) Các bớc tiến hạch toán bao gồm: - Đánh số liệu cho tài sản cố định. - Kế toán TSCĐ lập thẻ tài sản cố định và vào sổ chi tiết TSCĐ theo từng đối tợng. Mỗi khi tài sản cố định tăng thêm, doanh nghiệp phải thành lập ban nghiệm thu, kiểm nhận tài sản cố định. Ban này nhiệm vụ cùng đại diện đơn vị giao tài sản cố định (lập biên bản giao nhận tài sản cố định). Biên bản này lập cho từng đối tợng tài sản cố định với những tài sản cố định cùng loại, giao nhận cùng một lúc, do cùng một đơn vị chuyển giao thì thể lập chung một biên bản. Sau đó phòng kế toán phải sao cho mỗi đối tợng một bản để lu vào hồ sơ riêng. Hồ sơ đó bao gồm biên bản nhận TSCĐ các biên bản sao tài liệu kỹ thuật, các hoá đơn, giấy vận chuyển bốc dỡ. Phòng kỹ thuật giữ lại để làm căn cứ tổ chức hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết TSCĐ. Căn cứ vào hồ sơ, phòng kế toán mở thẻ để hạch toán chi tiết TSCĐ theo mẫu thống nhất. Thẻ tài sản cố định đợc lập một bản và để tại phòng kế toán để 10 [...]... phát sinh Báo cáo tài chính Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu IV Tổ chức hạch toán tổng hợp TSCĐ 1 Hạch toán tình hình biến động TSCĐ 1.1 Hạch toán tình hình biến động TSCĐHH Tài khoản sử dụng Theo chế độ hiện hành, việc hạch toán tài sản cố định hữu hình đợc theo dõi trên tài khoản sau: 15 Chuyên đề tốt nghiệp Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình Tài khoản 211 là tài khoản dùng để... thành nghiệp vụ phát sinh, đồng thời phải lập biên bản nêu rõ các căn cứ làm thay đổi thời gian sử dụng Đối với TSCĐ vô hình, doanh nghiệp tự xác định thời gian sử dụng TSCĐ vô hình trong khoảng thời gian từ 05 năm đến 40 năm 2.2 Hạch toán khấu hao tài sản cố định 2.2.1 Tài khoản sử dụng Để theo dõi tình hình hiện có, biến động tăng ( giảm) khấu hao, kế toán sử dụng TK: 214 - Hao mòn tài sản cố định. .. sách cha ghi sổ) Nếu tài sản cố định đó đang sử dụng, cần trích bổ sung khấu hao Nợ các TK liên quan ( TK: 627, 641,642) TK: 2141 Nếu tài sản cố định thừa là đơn vị khác thì báo cho chủ tài sản biết Trong khi chờ xử lý, căn cứ vào biên bản kiểm kê, kế toán ghi: Nợ TK 002 Giá trị tài sản thừa Nếu không xác định thừa là đơn vị khác thài báo cho quan chủ quản cấp trên và quan tài chính cung cấp... gian sử dụng TSCĐ cho phù hợp Thời gian sử dụng của từng tài sản cố định của doanh nghiệp đợc xác định thống nhất trong năm tài chính Trờng hợp các yếu tố tác động ( nh việc nâng cấp hay tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ ) nhằm kéo dài hoặc rút ngắn thời gian sử dụng đã xác định trớc đó của TSCĐ, doanh nghiệp tiến hành xác định lại thời gian sử dụng của TSCĐ theo các quy định trên đây tại thời... tổng hợp kế toán - Tổ chức hệ thống sổ kế toán phảit đảm bảo tính khoa học tiết kiệm - Mỗi đơn vị kế toán chỉ đợc mở một hệ thống sổ kế toán chính thức theo một trong các hình thức sổ đã quy định - Bắt đầu niên độ kế toán phải mở sổ kế toán mới, hết kỳ hoặc niên độ phải khoá sổ - Việc ghi chép trên sổ kế toán phải rõ ràng dễ đọc, phải liên tục,chữa sổ phải theo quy định Trình tự ghi sổ kế toán theo... xác định thời gian sử dụng TSCĐ theo các tiêu chuẩn sau: - Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế; - Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ TSCĐ, tình trạng thực tế của tài sản) ; - Tuổi thọ kinh tế của TSCĐ; - Riêng đối với TSCĐ còn mới (cha qua sử dụng) , TSCĐ đã qua sử dụng mà giá trị thực tế còn từ 90% trở lên (so với giá bán của tài sản cố định cùng loại hoặc của loại tài sản tơng... TSCĐ vô hình hiện Tài khoản 213 chi tiết thành 6 tiều khoản 2131: Quyền sử dụng đất 2132: Chi phí thanh lý thành lập doanh nghiệp 2133: Bằng phát minh sáng chế 2134: Chi phí nghiên cứu, phát triển 2135: Chi phí về lợi thế thơng mại 2138: Tài sản cố định vô hình khác 1.2.1 Hạch toán tăng TSCĐVH a Tăng tài sản cố định vô hình trong quá trình thành lập, chuẩn bị kinh doanh Kế toán phải tập hợp toàn... nhận, giao kèo, hoá đơn hay các căn bản liên quan Tất cả những tài sản cố định vô hình hay cũng đặc điểm tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, giá trị của chúng cũng đợc chuyển dần vào chi phí kinh doanh từng chu kỳ Để theo dõi tình hình biến động, hiện của tài sản cố định vô hình, kế toán sử dụng: Tài khoản 213 - tài khoản cố định vô hình Bên nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng thêm Bên có: Nguyên... thống kế toán áp dụng trong hạchtoán TSCĐ Việc tổ chức bộ sổ kế toán từ chứng từ gốc đến báo cáo tổng hợp là quy trình tính nguyên tắc nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò kế toán trong quản lý kinh tế Mỗi doanh nghiệp thể chọn cho mình một hệ thống sổ tổng hợp và chi tiết phù hợp với quy mô, đặc điểm của doanh nghiệp mình và theo đúng chế độ sổ kế toán. .. TS thuê tài chính TK 212 TK 1381 Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ tự TSCĐ thiếu chờ xử lý TK 214 TK 1381,642 153,627,641,642 TK TSCĐ thừa TSCĐ chuyển thành CCDC 2 Hạch toán khấu hao TSCĐ 2.1 Phơng pháp tính khấu hao TSCĐ 2.1.1 Khái niệm: Trong quá trình sử dụng tài sản cố định thì tài sản cố định bị hao mòn dần về giá trị và hiện vật, phần giá trị hao mòn đợc chuyển dịch vào giá trị sản phẩm . kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Bu Điện Hà Nội. Nội dung chuyên đề ngoài Lời nói đầu và Kết luận gồm. kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Bu điện Hà Nội. 2 Chuyên đề tốt nghiệp Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tài sản cố định
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán tài sản cố định vói vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định bưu điện tại Hà Nội, Tổ chức kế toán tài sản cố định vói vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định bưu điện tại Hà Nội, Tổ chức kế toán tài sản cố định vói vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định bưu điện tại Hà Nội, Tài sản cố định và vai trò , vị trí của TSCĐ trong sản xuất kinh doanh. Đặc điểm, Tài sản cố định hữu hình: Là những TLLĐ chủ yếu đợc biểu hiện Tài sản cố định vô hình: Là những tài sản không có hình thái vật chất, Đánh giá TSCĐ Phân loại và đánh giá Tài sản cố định, Hệ thống kế toán áp dụng trong hạchtoán TSCĐ, Hạch toán khấu hao tài sản cố định 1. Tài khoản sử dụng, Tài sản cố định thuê tài chính, Tổ chức bộ máy quản lý của BĐHN, Hạch toán TSCĐ với vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại BĐHN, Đánh giá chung về công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại BĐHN, Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp., Thực hiện hạch toán TSCĐ theo đúng chế độ kế toán quy định Tăng cờng quản lý và tổ chức sổ kế toán có hiệu quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay