Nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất khu vực miền trung, áp dụng cho công trình đập đất hồ Tả Trạch

106 607 1
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:12

LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành quản lý xây dựng với đề tài “ Nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất khu vực miền trung, áp dụng cho công trình đập đất hồ Tả Trạch ” được hoàn thành với sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn khoa học, các thầy cô giáo trong khoa công trình, bộ môn công nghệ và quản lý xây dựng, cán bộ trường Đại học Thủy lợi, cán bộ Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4, cán bộ Ban QL ĐT&XD Thủy lợi 5 cùng các đồng nghiệp và bạn bè. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cơ quan, Quý thầy cô, đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn này. Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, Phó giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế , thầy giáo Tiến sĩ Nguyễn Đình Trinh đã hết sức tận tình chỉ bảo, giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện quan trọng để tác giả hoàn thành luận văn này. Xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình và bạn bè đã luôn động viên tác giả về mọi mặt trong suốt thời gian vừa qua. Tuy đã có những cố gắng nhất định song do thời gian có hạn, trình độ bản thân còn hạn chế, luận văn này không thể tránh khỏi thiếu sót. Tác giả kính mong quý thầy cô, quý đồng nghiệp và bạn bè chỉ dẫn và góp ý xây dựng, tạo thêm thuận lợi để tác giả có thể tiếp tục học tập và hoàn thiện về đề tài nghiên cứu của mình. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014. Tác giả luận văn Nguyễn văn Huy LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trích dẫn, các kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, chưa từng được người nào công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Huy MỤC LỤC Trang Phần mở đầu 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 Mục tiêu của đề tài 2 Phương pháp nghiên cứu 2 Những giới hạn và phạm vi nghiên cứu 3 Nội dung chính của luận văn 3 Chương 1: Tổng quan về chất lượng xây dựng đập đất 4 1.1 Công tác xây dựng đập đất 4 1.1.1 Tình hình xây dựng đập đất 4 1.1.2 Tình hình xây dựng đập đất ở miền Trung 6 1.2 Chất lượng xây dựng công trình đập đất 8 1.2.1 Chất lượng xây dựng các công trình đập đất 8 1.2.2 Các loại hư hỏng thường gặp ở đập đất 9 1.3 Các nguyên nhân gây ra sự cố đập đất 10 Kết luận chương 1 23 Chương 2: Nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất khu vực miền Trung 24 2.1 Các cơ sở pháp lý liên quan đến quản lý chất lượng thi công đập đất 24 2.2 Quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất đồng chất 26 2.3 Quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất không đồng chất 35 2.4 Quy trình đắp đập và kiểm tra chất lượng đắp đập miền Trung 40 Kết luận chương 2 49 Chương 3: Đề xuất quy trình quản lý chất lượng thi công đắp đập hồ Tả Trạch 51 3.1 Giới thiệu công trình 51 3.2 Đề xuất quy trình quản lý chất lượng thi công đắp đập hồ Tả Trạch 53 3.2.1 Căn cứ lập quy trình quản lý chất lượng thi công đắp đập 53 3.2.2 Thực trạng quản lý chất lượng đắp đập hồ Tả Trạch 55 3.3.2 Những biện pháp nâng cao chất lượng đắp đập hồ Tả Trạch 80 Kết luận chương 3 85 Phần kết luận 87 Phần kiến nghị 87 Các tài liệu tham khảo 89 Phụ lục các bảng biểu 92 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Vỡ đập đất Am Chúa Hình 1.2 Vỡ đập Ke 2/20 Rec Hình 1.3 Vỡ đập Tây Nguyên Hình 2.1 Mặt cắt điển hình đập đồng chất Hình 2.2 Các loại máy thi công đắp đập đất Hình 2.3 Quá trình vận chuyển san, rải đất Hình 2.4 Thí nghiệm kiểm tra lớp đắp Hình 2.5 Khoan lấy mẫu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đoạn đập đắp Hình 2.6 Xử lý tiếp giáp Hình 2.7 Sơ đồ quản lý chất lượng đắp đập đồng chất Hình 2.8 Mặt cắt đập 2 khối, Hình 2.9 mặt cắt đập 3 khối Hình 2.11 Sơ đồ quản lý chất lượng đập đất không đồng chất Hình 2.10 Thi công hệ thống tiêu thoát nước đứng Hình 2.12 Sơ đồ quản lý chất lượng đắp đập miền Trung Hình 2.13 Sơ đồ ưu tiên giữa các khối đắp Hình 2.14 Phương pháp di chuyển đầm trên mặt bằng thi công Hình 3.1 Mặt cắt ngang đoạn lòng sông đập đất Tả Trạch Hình 3.2 Thứ tự đắp các khối đập Tả Trạch Hình 3.3 Xử lý tiếp giáp trên mái dốc Hình 3.4 Sơ đồ thi công lớp lọc lõi đập Hình 3.5 Chi tiết đống đá thượng lưu Hình 3.6 Chi tiết đống đá hạ lưu. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Thống kê một số đập đất ở khu vực miền Trung Bảng 1.2 Hiện trạng các đập phân chia theo nguyên nhân sự cố Bảng 1.3 Thống kê các sự cố ở đập đất Bảng 2.1 Số lượng mẫu kiểm tra Bảng 3.1 Tổng hợp khối lượng chính dự án Bảng 3.2 Chỉ tiêu đắp khối lõi Bảng 3.3 Chỉ tiêu đắp khối thượng lưu Bảng 3.4 Chỉ tiêu đắp khối hạ lưu Bảng 3.5 Diện tích và khối lượng khai thác các mỏ vật liệu đất Bảng 3.6 Báo cáo kết quả đầm nén hiện trường mỏ BS1 Bảng 3.7 Báo cáo kết quả đầm nén hiện trường mỏ VĐ2 Bảng 3.8 Báo cáo kết quả đầm nén hiện trường mỏ MĐP1 Bảng 3.9 Báo cáo kết quả đầm nén hiện trường đất, đá bãi trữ số 1 Bảng 3.10 Báo cáo kết quả đầm nén hiện trường đất, đá bãi trữ số 2 Bảng 3.11 Báo cáo kết quả đầm nén hiện trường mỏ MĐP1, MĐP2, MĐP3, MĐP4. Bảng 3.12 Báo cáo kết quả đầm nén hiện trường mỏ VĐ1 Bảng 3.13 Số lượng mẫu kiểm tra Bảng 3.14 Tốc độ lên đập. CÁC KÝ HIỆU - C: Lực dính đất - CĐT: Chủ đầu tư - CPO: Ban quản lý trung ương các dự án Thủy lợi - D max : Đường kính lớn nhất - K: Hệ số thấm - K c : Độ chặt - NTXL: nhà thầu xây lắp - PCLB: Phòng chống lụt bão - QLCL: Quản lý chất lượng - QLDA: Quản lý dự án - TNĐNHT: Thí nghiệm đầm nén hiện trường - TVTK: Tư vấn thiết kế - TVGS: Tư vấn giám sát - W tn : Độ ẩm tự nhiên của đất - W cb : Độ ẩm chế bị của đất - W tc : Độ ẩm thi công của đất - γ tk : Dung trọng thiết kế - γ cmax : Dung trọng khô lớn nhất - γ ccb : Dung trọng khô chế bị - γ k : Dung trọng khô - φ: Góc ma sát của đất - NĐ-CP: Nghị định Chính phủ - TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam - QPTL: Quy phạm thủy lợi PHẦN PHỤ LỤC Bảng 3.16: Chỉ tiêu của đất mỏ VĐ2 Bảng 3.17: Chỉ tiêu của đất ở mỏ VĐ6 Bảng 3.18: Chỉ tiêu của đất mỏ VĐ7 Bảng 3.19: Chỉ tiêu của đất ở mỏ BS1 Bảng 3.20: Chỉ tiêu của đất mỏ VĐ8 Bảng 3.21: Chỉ tiêu của đất mỏ MĐP2 Bảng 3.22: Chỉ tiêu của đất ở mỏ VĐ1 1 PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam là một nước nằm trong vùng nhiệt đới, với trên 60% dân số làm nông nghiệp. Nhưng do điều kiện tự nhiên đang thay đổi, việc sản xuất quá phụ thuộc vào thiên nhiên của người dân bị ảnh hưởng lớn. Chính vì vậy việc phát triển các công trình thủy lợi phục vụ cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở nước ta có một vị trí đặc biệt quan trọng, nó làm tăng tính ổn định cho sản xuất nông nghiệp, hạn chế được thiên tai đối với con người và tài sản. Hồ chứa nước là công trình giúp chống hạn vào mùa khô, chống lũ vào mùa mưa bão, điều hòa nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh. Đập ngăn nước là một trong những công trình đầu mối quan trọng của hồ chứa, có nhiều vật liệu khác nhau để thi công đập ngăn nước, trong đó vật liệu đất được thi công đắp đập được dùng khá phổ biến. Hồ chứa nước là loại hình công trình thủy lợi phổ biến ở nước ta. Theo con số thống kê của Bộ Nông nghiệp &PTNT năm 2002 cả nước ta đã có 1967 hồ (dung tích mỗi hồ trên 2.10 5 m 3 ). Trong đó các tỉnh miền Trung hiện đang có rất nhiều các dự án thủy lợi thủy điện, có khoảng trên 80% các hồ chứa được xây dựng ở khu vực này. Tại các tỉnh miền Trung thì việc xây dựng đập bằng vật liệu đất đắp là khá phổ biến. Vật liệu được dùng để đắp đập chủ yếu là đất đắp tại chỗ. Khí hậu miền Trung được chia làm hai khu vực chính là Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ. Khu vực Bắc Trung bộ vào mùa đông, do gió mùa thổi theo hướng đông bắc mang theo hơi nước từ biển vào nên toàn khu vực chịu ảnh hưởng của thời tiết lạnh kèm theo mưa. Đến mùa hè thì thời tiết khô nóng, độ ẩm không khí thấp. Vùng Duyên hải Nam Trung bộ về mùa hè thời tiết khô nóng cho toàn khu vực. Địa hình ở khu vực có nhiều dãy núi cao, các 2 dòng sông thường có lòng sông thu hẹp, độ dốc lớn, diện tích lưu vực nhỏ nên với lượng mưa chiếm 68-75% lượng mưa trong năm, sẽ phát sinh lũ lụt lớn và gay thiệt hại sản xuất, tài sản, tính mạng cư dân, tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái. Trong mùa ít mưa thì nước lại không đủ cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất của một số địa phương trong vùng. Một thực tế là trong những năm gần đây đã có những sự cố xảy ra với các đập ngăn nước ở khu vực miền Trung như đập Khe Mơ, đập Krel 2, đập Suối Hành, đập Cà Giây, đập Bố Trạch. Vì đập đất là một công trình đầu mối nên nếu để xảy ra sự cố gây vỡ đập sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó các nhà quản lý phải xem xét lại các quy trình quản lý chất lượng đắp đập để đảm bảo an toàn cho hồ đập. Hiện nay có nhiều các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài ngành, quan tâm nghiên cứu về quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất khu vực miền Trung để đưa vào áp dụng. Luận văn này nhằm đi vào phân tích các quy trình quản lý chất lượng đắp đập, lựa chọn quy trình quản lý chất lượng đắp đập phù hợp với điều kiện vùng. Giúp cho các nhà quản lý, tư vấn, thi công có các giải pháp phù hợp, nhằm tăng cường chất lượng công trình thi công. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất khu vực miền Trung. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Điều tra khảo sát và thu thập các tài liệu liên quan đến quản lý chất lượng đắp đập đất. Phân tích và đánh giá tổng thể các quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất ở khu vực. Từ đó rút ra kết luận để lựa chọn được quy trình quản lý chất lượng đắp đập thích hợp ở khu vực miền Trung. [...]... trình bày theo bố cục như sau: + Phần mở đầu + Chương 1 Tổng quan về chất lượng xây dựng công trình Đập đất + Chương 2 Nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất khu vực miền Trung + Chương 3 Đề xuất quy trình quản lý chất lượng đắp đập Hồ Tả TrạchThừa Thiên Huế + Phần kết luận và kiến nghị + Tài liệu tham khảo + Phụ lục các bảng biểu 4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG ĐẬP ĐẤT Chất. ..3 NHỮNG GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Với quy mô và giới hạn của một luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng, học viên chỉ đi sâu vào phần nghiên cứu các quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất đã thi công trong vùng qua đó lựa chọn một quy trình thích hợp để quản lý chất lượng đắp đập hồ Tả Trạch và các công trình đập đất trong vùng miền Trung với tính chất tương tự NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN VĂN... sử dụng công nhân không lành nghề, máy móc thi công không đạt yêu cầu, không tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật và quy trình thi công mà thiết kế đề ra, phương án dẫn dòng sai, chưa có biện pháp chế bị đất đắp, xử lý các mặt tiếp giáp không đảm bảo… 24 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẮP ĐẬP ĐẤT KHU VỰC MIỀN TRUNG 2.1 CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG ĐẬP ĐẤT... pháp thường dùng là tăng kích thước mặt cắt đập và khối lượng đất đắp Đất đắp đập ở khu vực miền trung biến đổi mạnh hơn so với đất đắp đập ở khu vực tây nguyên và miền bắc mÆt c¾t ®iÓn h×nh tû lÖ 1:500 Hình 2.1: Mặt cắt điển hình đập đất đồng chất Trên hình 2.1 cho thấy thượng và hạ lưu đập là 2 khối gia tải nhiệm vụ giữ ổn định cho đập và giảm khả năng trương nở tự do của đập Một số đập đất khu vực. .. phải nghiên cứu các yêu tố này để từ đó đưa ra những biện pháp, quy trình quản lý chất lượng, tránh được những chi phí, rủi do không cần thiết Để có thể rút ra những kết luận và từ đó nghiên cứu những yếu tố cần quan tâm trong công tác quản lý chất lượng đắp đập mà tác giả nghiên cứu, tác giả xin trình bày tổng quan về tình hình xây dựng và quản lý chất lượng của các đập đất trong nước và trong khu vực. .. đất khu vực miền Trung có hình thức là đập đồng chất như: Đập Suối Hành, đập Suối Trầu, đập Am Chúa, đập An Khê….Đặc điểm chung của những đập này là sử dụng loại đất đắp đập ở địa phương, cao trình đập và khối lượng đắp đập không lớn Quy trình quản lý chất lượng đắp đập đồng chất: 27 * Trước tiên phải kiểm tra và quy hoạch mỏ vật liệu: Tại các mỏ vật liệu cần kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của đất ( γ TN... TCVN 4447:2012 Công tác đất, quy phạm thi công và nghiệm thu và một số các tiêu chuẩn, quy định hiện hành 2.2 QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẮP ĐẬP ĐẤT ĐỒNG CHẤT Đập đất đồng chất được xây dựng khá phổ biến ở trong khu vực miền trung, vật liệu đất được lấy tại địa phương, thường là đất trầm tích, đất tàn tích, sườn tàn tích có tính trương nở, co ngót, tan rã, lún ướt mạnh Đập đất đồng chất thường có... tổng số hồ ở khu vực đã được xây dựng và sử dụng từ 20 đến 30 năm, các hồ chủ yếu là nhỏ và vừa, nhiều hồ đã bị xuống cấp 1.2 CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẮP ĐẬP ĐẤT 1.2.1 Chất lượng xây dựng các công trình đập đất Đập đất là công trình đầu mối tạo hồ nước được xây dựng phổ biến ở nước ta, chúng chiếm ưu thế hơn các đập khác là sử dụng vật liệu địa phương nên chi phí xây dựng thấp, kỹ thuật thi công. .. quá trình triển khai còn một số bất cập như: lựa chọn nhà thầu, kiểm tra chất lượng thiết kế, quản lý của nhà nước trong quá trình thi công Dẫn đến Chính phủ đã ban hành nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 2 năm 2013 quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.[4] Những thay đổi trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng so với nghị định trước: + Kiểm soát chất lượng chọn thầu: theo quy. .. 15 quy định ( điều 21) các công trình chủ yếu cấp 3 trở lên, thiết kế xây dựng phải được cơ quan quản lý nhà nước thẩm tra trước khi chủ đầu tư phê duyệt + Kiểm soát công tác quản lý chất lượng thi công: quy trình quản lý chất lượng thi công theo quy định của nghị định 209 không bắt buộc công trình xây dựng chịu bất cứ kiểm tra nào của cơ quan quản lý nhà nước từ khi khởi công đến khi hoàn thành Nhưng . đến quản lý chất lượng thi công đập đất 24 2.2 Quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất đồng chất 26 2.3 Quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất không đồng chất 35 2.4 Quy trình đắp đập. quy trình quản lý chất lượng thi công đắp đập hồ Tả Trạch 53 3.2.1 Căn cứ lập quy trình quản lý chất lượng thi công đắp đập 53 3.2.2 Thực trạng quản lý chất lượng đắp đập hồ Tả Trạch 55. văn Thạc sỹ chuyên ngành quản lý xây dựng với đề tài “ Nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất khu vực miền trung, áp dụng cho công trình đập đất hồ Tả Trạch ” được hoàn thành với
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất khu vực miền trung, áp dụng cho công trình đập đất hồ Tả Trạch, Nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất khu vực miền trung, áp dụng cho công trình đập đất hồ Tả Trạch, Nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất khu vực miền trung, áp dụng cho công trình đập đất hồ Tả Trạch, Nhất thiết phải lấy mẫu kiểm tra việc xử lý các mặt tiếp giáp phân đợt, phân đoạn khi thi công. Chỉ khi có kết luận đất đắp đạt yêu cầu mới được đắp đất lớp trên., Hình 3.15: Sơ đồ quản lý chất lượng đắp đập hồ Tả Trạch

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn