Báo cao thực tập tại nhà máy len Hà Đông

90 627 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 15:52

Báo cao thực tập tại nhà máy len Hà Đông Lời nói đầu ớc sang thế kỷ thứ 21, xu hớng khu vực hoá và quốc tế hoá các nền kinh tế đã đợc khẳng định. Trong xu hớng đó có 2 yếu tố nổi bật và quan trọng nhất là hợp tác chặt chẽ và cạnh tranh quyết liệt. Bị cuốn và vùng xoáy cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, để tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải củng cố cũng nh dần từng bớc hoàn thiện bộ máy quản lý, qui trình sản xuất để có thể sản xuất ra các sản phẩm có đủ sức cạnh tranh trên thị tr - ờng với các sản phẩm cùng loại và đáp ứng đợc nhu cầu của thị trờng. B Để tiến kịp với sự đổi mới của đất nớc thì ngành dệt may Việt Nam nói chung và Nhà máy dệt Đông nói riêng trong những năm qua đã có những b- ớc phát triển vợt bậc. Sau một vài năm bị khủng hoảng ở Liên Xô và các nớc Đông Âu xụp đổ, ngành dệt đã nhanh chóng chuyển đổi và hiện nay đang tiến mạnh mẽ cùng với sự tăng trởng của đất nớc. Ngành dệt đã đóng góp đáng kể váo ngân sách Nhà nớc. Hiện nay ngành dệt phục vụ cho việc may mặc và xuất khẩu yêu cầu với số lợng lớn. Những mặt hàng này chủ yếu đợc xuất sang Nga, Hungary, Nhật Bản, Mỹ và các nớc Châu Âu. Yêu cầu về chất lợng đối với các lô hàng này xuất ra nớc ngoài là rất cao, nh vậy chất lợng sản phẩm tốt, ngoài việc có trình độ tơng ứng cần phải có nguyên liệu tốt, tính chất phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm. Nhà máy len Đông là một doanh nghiệp Nhà nớc. Vì vậy để đáp ứng những thông tin kịp thời cho đơn vị cấp trên đồng thời cũng giúp cho giám đốc Nhà máy đa ra những giải pháp đúng đắn đồng thời có còn là cơ sở để xác định giá bán cho từng thành phẩm và tổ chức tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả nhằm đem lại kết quả cao cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập tại Nhà máy len Đông vừa qua cùng kết hợp với kiến thức mà em đã đợc thầy cô truyền đạt cho em xin đợc trình bày luận văn tốt nghiệp nh sau: Kết cấu của luận văn tốt nghiệp gồm 3 chơng Chơng I: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chơng II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy len Đông Chơng III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy len Đông Trong quá trình thc tập em đã nhận đợc sự chỉ dẫn giúp đỡ của các thầy cô giáo bộ môn kế toán doanh nghiệp mà trực tiếp là TS. Lê Thị Hoà cùng các cô chú cán bộ kế toán của Nhà máy len Đông. Em xin chân thành cảm ơn! Chơng I Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm I - cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất 1- Những vấn đề chung về chi phí sản xuất 1.1- Khái niệm về chi phí Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sản xuất là chế biến của nguyên liệu thành thành phẩm thông qua sự nỗ lực của công nhân và việc sử dụng thiết bị sản xuất. Do vậy để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có đầy đủ các yếu tố cơ bản: - T liệu lao động, nh nhà xởng, máy móc thiết bị, tài sản cố định khác; - Đối tợng lao động, nh nguyên liệu, nhiên liệu; - Lao động : Sức lao động của con ngời. Sự tham gia của các yếu tố sản xuất và quá trình sản xuất theo các cách khác nhau hình thành các khoản chi phí tơng ứng. Khi biểu hiện các chi phí dới thớc đo tiền tệ ta có định nghĩa nh sau: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động mà doanh nghiệp thực tế bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong kỳ kinh doanh nhất định. Qua khái niệm chi phí trên, cần phân biệt chi phí với chi tiêu. Chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật t, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp. Chi tiêu trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho quá trình cung cấp (chi mua sắm vật t, hàng hoá, ) Chi tiêu cho quá trình sản xuất kinh doanh (chi cho chế tạo sản phẩm, cho công tác quản lý .) và chi tiêu cho quá trình tiêu thụ (chi vận chuyển bốc dỡ, quảng cáo, ) chi tiêu cho quá trình cung cấp làm tăng tài sản, chi tiêu cho quá trình sản xuất kinh doanh làm cho các khoản tiêu dùng cho quá trình này tăng lên. Chi phí và chi tiêu là hai khái niệm khác nhau nhng có quan hệ mật thiết với nhau. Chi tiêu là cơ sở phát sinh của chi phí. Chi phí và chi tiêu không những khác nhau về lợng mà còn khác nhau về thời gian phát sinh, có những khoản chi kỳ này nhng cha đợc tính vào chi phí (chi mua nguyên vật liệu về nhập kho cha sử dụng) và có những khoản đợc tính vào chi phí kỳ này nhng cha thực tế chi (chi phí trích trớc). Do vậy, việc phân biệt giữa chi phí với chi tiêu rất có ý nghĩa trong việc tìm hiểu bản chất cũng nh nôị dung, phạm vi và phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất. ở mỗi quốc gia với chế độ quản lý khác nhau thì họ cũng có cách nhìn nhận về chi phí khác nhau. Theo quan điểm của kế toán Mỹ, chi phí đợc định nghĩa nh một khoản hao phí bỏ ra để thu đợc của cải vật chất và dịch vụ. Khoản hao phí này có thể là tiền mặt chi ra, có thể là tài sản chuyển nhợng, dịch vụ hoàn thành đợc đánh giá trên căn cứ tiền mặt. Theo quan điểm của kế toán Pháp, chi phí đợc định nghĩa là số tiền mà đơn vị bỏ ra mua những yếu tố cần thiết để tạo ra sản phẩm mang lợi cho đơn vị. Chi phí bao gồm: chi phí mua nguyên vật liệu, hàng hoá và các loại dự trữ khác. Tóm lại: tuy có các định nghĩa khác nhau về chi phí nhng có thể nói thực chất của chi phí sản xuất là sự dịch chuyển vốn của doanh nghiệp vào đối tợng tính giá thành nhất định, nó là vốn của doanh nghiệp bỏ vào quá trình sản xuất kinh doanh. 1.2- Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất của doanh nghiệp gồm nhiều loại khác nhau về nội dung, tính chất, công dụng, vai trò của nó trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó nhất thiết phải phân loại chi phí sản xuất theo những tiêu thức khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán chi phí sản xuất. Sau đây là một số cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu: * Phân loại theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế của chi phí) Theo cách phân loại này, căn cứ vào tính chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất khác nhau để chia ra các yếu tố chi phí, mỗi yếu tố của chi phí chỉ bao gồm những chi phí có cùng nội dung kinh tế, không phân biệt chi phí đó phát sinh ở lĩnh vực nào, ở đâu hoặc tác dụng của chi phí nào. Toàn bộ chi phí sản xuất trong kỳ đợc chia làm các yếu tố chi phí sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Gồm toàn bộ giá trị của các loại nguyên, nhiên vật liệu xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ báo cáo trừ nguyên vật liệu, đã xuất dùng nhng không sử dụng hết, . xuất bán hoặc xuất kho cho xây dựng cơ bản.Tuỳ theo yêu cầu và trình độ quản lí chỉ tiêu này có thể báo cáo chi tiết theo từng nguyên vật liệu chinh, phụ - Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm toàn bộ các khoản phải trả cho ngời lao động nh tiền lơng, tiền công, các khoản trợ cấp, phụ cấp có tính chất lơng gồm các chi phí về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn. - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Là chi phí khấu hao của tất cả các loại tài sản cố đinh dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Gồm toàn bộ các khoản phải trả cho ngời cung cấp điện, nớc, điện thoại, vệ sinh và các loai dịch vụ trong kỳ. - Chi phí bằng tiền khác: Gồm các loại chi phí sản xuất kinh doanh khác cha đợc phản ánh trong các chỉ tiêu trên. ý nghĩa của cách phân loại này trong quản lý chi phí sản xuất cho biết kết cấu tỉ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất. Lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố ở thuyết minh báo cáo tài chính. * Phân loại chi phí theo khoản mục - Chi phí nguyênvật liệu trực tiếp: Phản ánh toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu công nhân chính, nhiên liệu sử dụng vào mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm, không tính vào khoản mục này những chi phí sử dụng vào mục đích sản xuất chung và những hoạt động ngoài sản xuất. - Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm tiền lơng, phụ cấp lơng và các khoản đợc trích theo tỷ lệ tiền lơng của bộ phận nhân công trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm. - Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí sản xuất còn lại trong phạm vi phân xởng sản xuất ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. Đây là cách phân loại kết hợp vừa theo nội dung kinh tế vừa theo công dụng của chi phí giúp cho việc đánh giá mức độ của chi phí, trên cơ sở đối chiếu với định mức tiêu hao của từng loại chi phí. *Phân loại chi phí theo quan hệ giữa chi phí với khối lợng công việc, sản phẩm hoàn thành. - Biến phí: Là những chi phí về nguyên tắc không thay đổi theo tỷ lệ thuận với sự thay đổi của khối lợng công việc sản phẩm hoàn thành. - Định phí: Là những chi phí về nguyên tắc không thay đổi theo khối lợng công việc, sản phẩm hoàn thành. Phân loại chi phí sản xuất thành biến phí và định phí có tác dụng lớn đối với quản trị kinh doanh, phân tích điểm hoà vốn và phục vụ cho việc ra các quyết định quản lý giá thành sản phẩm để tăng hiệu quả kinh doanh. * Phân loại chi phí theo lĩnh vực hoạt động. - Chi phí hoạt động chính: Gồm các chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và quản lý doanh nghiệp. - Chi phí hoạt động tài chính: Gồm các chi phí có liên quan đến hoạt động đầu t tài chính (tham gia liên doanh, đầu t chứng khoán .). Chi phí hoạt động bất thờng: Là những chi phí ngoài dự kiến (thanh lý tài sản cố định). * Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và đối tợng tập hợp chi phí. Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất đợc chia thành: - Chi phí trực tiếp: Là những khoản chi phí liên quan trực tiếp đến một sản phẩm hay một đối tợng nào đó. - Chi phí gián tiếp: Là những khoản chi phí liên quan đến nhiều đối tợng cần phân bổ. Cách phân loại này có ý nghĩa quan trọng đối với việc tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí một cách đúng đắn hợp lý. * Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với quá trình sản xuất. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất đợc chia thành: - Chi phí cơ bản: Là những chi phí thuộc về yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. - Chi phí quản lý phục vụ: Là những khoản chi phí có tính chất quản lý, phục vụ liên quan chung đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Cách phân loại này có ý nghĩa rất lớn trong việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất thực tế ở doanh nghiệp và việc vận dụng các tài khoản kế toán trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. 2- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 2.1- Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất Tập hợp chi phí sản xuất theo đúng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đã đợc qui định hợp lý có tác dụng phục vụ tốt cho việc tăng cờng quản lý chi phí sản xuất và phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm đợc kịp thời, chính xác. Xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất thực chất là việc xác định những phạm vi giới hạn sản xuất mà chi phí sản xuất cần phải tập hợp theo nó. Để xác định đúng đắn đối tợng chi phí sản xuất cần phải căn cứ vào các đặc điểm sau: - Đặc điểm tổ chức sản xuất: Tuỳ cách thức tổ chức sản xuất của doanh nghiệp có phân xởng thì phân xởng là đối tợng tập hợp chi phí sản xuất. - Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất: Tuỳ thuộc vào các doanh nghiệp áp dụng hình thức giản đơn hay phức tạp. Trong sản xuất giản đơn đối tợng tập hợp sản xuất có thể là sản phẩm hay toàn bộ quá trình sản xuất. Trong sản xuất phức tạp đối tợng tập hợp chi phí sản xuất có thể là bộ phận, chi tiết sản phẩm, các giai đoạn chế biến . - Loại hình sản xuất: Đơn chiếc, sản xuất hàng loạt với khối lợng lớn. Đối với sản xuất đơn chiếc, sản xuất hàng loạt nhỏ đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là đơn đặt hàng riêng biệt. Đối với sản xuất hàng loạt với khối lợng lớn phụ thuộc vào qui trình công nghệ sản xuất mà đối tợng tập hợp chi phí sản xuất có thể là sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết, nhóm chi tiết, giai đoạn công nghệ. Yêu cầu về trình độ quản lý của doanh nghiệp: đối với các doanh nghiệp hạch toán kinh tế nội bộ đòi hỏi phải kiểm tra, phân tích và xác đinh kết quả từng phân xởng, từng công đoạn sản xuất. Xác định đúng đắn đối tợng tập hợp chi phí sản xuất một cách kịp thời, chính xác theo đúng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định là cơ sở, tiền đề quan trọng để kiểm tra, kiểm soát quá trình chi phí, tăng cờng trách nhiệm vật chất đối với các bộ phận, đồng thời cung cấp số liệu cần thiết cho việc tính các chỉ tiêu giá thành theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp. 2.2- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 2.2.1- Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất Trên cơ sở xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất, kế toán xác định các phơng pháp tập hợp các chi phí sản xuất. Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất là một phơng pháp hay hệ thống các phơng pháp đợc sử dụng để tập hợp để phân loại các chi phí sản xuất trong phạm vi giới hạn của của đối tợng hạch toán chi phí sản xuất. Nội dung cơ bản của phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất là kế toán mở sổ chi tiết hạch toán chi phí sản xuất, phản ánh các chi phí phát sinh có liên quan đến đối tợng, hàng tháng tập hợp chi phí theo từng đối tợng. Tuỳ theo đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định, ta áp dụng các ph- ơng pháp thích hợp sau: Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất theo sản phẩm; Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm; Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất theo giai đoạn công nghệ ; Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất theo chi tiết hoặc bộ phận sản phẩm; Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng. * Phơng pháp hạch toán theo chi phí sản phẩm Theo phơng pháp này các chi phí sản xuất đợc tập hợp và phân loại theo từng thứ sản phẩm riêng biệt. Nếu quy trình chế biến sản phẩm qua nhiều phân xởng chế biến khác nhau thì các chi tiết đợc tập hợp theo từng phân xởng, trong đó các chi phí trực tiếp đợc phân loại theo từng sản phẩm, các chi phí sản xuất chung đợc phân bổ cho từng sản phẩm theo các tiêu thức phù hợp, còn giá thành sản phẩm đợc xác định bằng phơng pháp trực tiếp hoặc bằng phơng pháp tổng hợp cộng chi phí. Phơng pháp này đợc áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất hàng loạt và có khối lợng lớn. * Phơng pháp tập hợp chi phí theo nhóm sản phẩm Chi phí sản xuất phát sinh đợc phân loại tập hợp theo từng nhóm sản phẩm cùng loại. Khi đó giá thành đợc xác định bằng phơng pháp liên hợp: trực tiếp; hệ số; tỷ lệ. Phơng pháp này đợc áp dụng ở các doang nghiệp sản xuất sản phẩm nhiều chủng loại, có quy cách khác nhau. * Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất theo giai đoạn công nghệ Theo phơng pháp này, các chi phí đợc phân tích theo từng nhóm sản phẩm hoặc bán thành phẩm. Phơng pháp đợc áp dụng trong các doanh nghiệp mà toàn bộ công nghệ sản xuất đợc chia thành nhiều giai đoạn và nguyên liệu chính đợc chế biến một cách liên tục từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối theo một trình tự nhất định. * Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất theo chi tiết hoặc bộ phận sản phẩm Theo phơng pháp này thì chi phí sản xuất đợc tập hợp và phân loại theo từng chi tiết hoặc bộ phận sản phẩm, khi áp dụng phơng pháp này thì giá thành đợc xác định bằng tổng cộng chi phí của các chi tiết, hoặc bộ phận cấu thành sản phẩm. * Phơng pháp tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng Theo phơng pháp này các chi phí sản xuất đợc tập hợp và phân loại theo đơn đặt hàng riêng biệt, khi đơn đặt hàng hoàn thành thì tổng số chi phí tập hợp theo đơn đặt hàng là giá thành thực tế của sản phẩm. Phơng pháp đợc áp dụng rộng rãi ở các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đơn chiếc. Nh vậy việc lựa chọn phơng pháp nào để hạch toán chi phí sản xuất cần phải căn cứ vào các đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm quy trình công nghệ, . của doanh nghiệp. Nhng với phơng pháp nào thì việc hạch toán chi phí sản xuất đợc tiến hành theo một trình tự hợp lý, khoa học bao gồm các bớc sau: Bớc một: Tập hợp chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tợng sử dụng. Bớc hai: Tính toán và phân bổ lao vụ của các ngành sản xuất kinh doanh phụ có liên quan trực tiếp cho từng đối tợng sử dụng trên cơ sở khối lợng công việc và giá thành đơn vị công việc. Bớc ba: Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho các loại sản phẩm có liên quan. Bớc bốn: Xác định chi phí dở dang cuối kỳ. 2.2.2- Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất * Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu để hạch toán chi phí sản xuất Kế toán trởng căn cứ vào đối tợng tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp, để tổ chức việc lập các chứng từ ban đầu cho từng đối tợng, tập hợp chi phí nh đối với các chi phí vật t là các phiếu xuất kho, bảng phân bổ nguyên liệu công cụ, dụng cụ; đối với các chi phí nhân công là bảng phân bổ tiền lơng, đối với chi phí khấu hao tài sản cố định là bảng phân bổ và trích khấu hao tài sản cố định. * Tài khoản sử dụng Tài khoản 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp ; Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung. Các tài khoản này đợc sử dụng để tập hợp toàn bộ các chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất, chi phí tiền lơng và các khoản trích theo l- ơng của công nhân trực tiếp sản xuất, các chi phí mang tính chất chung liên quan đến việc phục vụ, quản lý sản xuất, chế tạo sản phẩm trong các phân xởng, bộ phận. Tài khoản 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản này đợc sử dụng để tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất trong kỳ đ- ợc kết chuyển từ các tài khoản: 621, 622, 627 doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê định kỳ, thì tài khoản 154 chỉ dùng để phán ánh chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ. * Kết cấu tài khoản và phơng pháp tài khoản Nếu hạch toán hàng tốn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên Phơng pháp kê khai thờng xuyên là phơng pháp theo dõi và phản ánh một cách thờng xuyên, liên tục tình hình nhập, xuất tồn kho nguyên vật liệu, hàng [...]... khoản chi phí từ đó xác định đúng giá thành sản phẩm Chơng II Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Len Đông I - Tổng quan về Nhà máy len Đông 1- Giới thiệu chung Tên công ty: Nhà máy len Đông Trụ sở giao dịch: Đờng 430-Vạn Phúc-Thị xã Đông- Tỉnh Tây Lĩnh vực kinh doanh: Chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng len để phục vụ cho nhu cầu trong nớc... Nhà máy mở rộng thêm (nhập thêm) máy cũ để tăng công suất 250 tấn sợi và 150 tấn OP (cúi) 2.2- Tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy len Đông Căn cứ vào quy trình công nghệ và mô hình tổ chức sản xuất, Nhà máy len Đông tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh theo mô hình trực tuyến- chức năng Đứng đầu Nhà máy là Giám đốc - chịu trách nhiệm lãnh đạo chung toàn Nhà máy Giám đốc chịu trách nhiệm trớc Nhà. .. (là nghề chuyền thống của Nhà máy) Năm 1996, Nhà máy đã đầu t xây dựng thêm 1 phân xởng sản xuất len acrylic đan áo xơ hoá học với dây chuyền công nghệ và máy móc hiện đại nhập khẩu từ Pháp Hiện nay, mặt hàng chủ yếu của Nhà máylen thảm, len mộc sợi len XơPAN và len Acylic Ngoài ra, Nhà máy còn nhận gia công cho các đơn vị ngoài Qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Nhà máy đã có nhiều cố gắng trong... dựng Nhà máy ngày càng phát triển 2- Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy len Đông Nhà máy len Đông là một doanh nghiệp Nhà nớc, đợc khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 1958 Năm 1959, chính thức đi vào hoạt đông và có tên là Nhà máy Nhuộm in hoa Đông Khi đó Nhà máy chỉ là một cơ sở gia công nhuộm tẩy các mặt hàng vải lụa, sợi thuộc Công ty Bông vải, sợi - Bộ Nội Thơng Ban đầu, công nghệ... quản lý của Nhà máy len đông 2.1- Quy trình công nghệ của Nhà máy Len Đông Quy trình công nghệ sản xuất của Nhà máy là quy trình công nghệ phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau Quy trình công nghệ sản xuất len I: Đầu tiên nguyên vật liệu đợc đa vào để xé, trộn, phun, ủi sau đó đợc đem trải và chế biến thành sợi con.Sợi con đợc đánh ống, qua giai đoạn nhuộm, sấy thì tạo ra thành phẩm Quy... dần dần Đến năm 1977, Xí nghiệp đợc đổi tên thành Nhà máy Len nhuộm Đông, thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Bộ Công nghiệp nhẹ Từ năm 1990, thực hiện chơng trình đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nớc, Nhà máy đã tiến hành tổ chức lại sản xuất và sắp xếp lại lao động Để giải quyết công ăn việc làm cho số lao động d thừa, Nhà máy đã xây thêm một bộ phận dệt thảm len xuất khẩu, đồng thời phát triển thêm dây... sản xuất thủ công ban đầu, đến nay đã trở thành một Nhà máy với hơn 300 cán bộ công nhân viên Trong những năm gần đây, do biến động của thị trờng tiêu thụ, sản phẩm của Nhà máy phải cạnh tranh với các hàng nhập lậu bằng các đờng tiểu ngạch qua biên giới nên nh máy gặp rất nhiều khó khăn Tuy vậy, Nhà máy vẫn cố gắng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nớc, đảm bảo cho lao động hiện có 2- Đặc... cán bộ kỹ thuật và tổ trởng sản xuất Phân xưởng Giữa các phòng ban và các Phân xởng của Nhà máy có Phân xưởng chặt phân xưởng sự phối hợp len I len II cơ điện chẽ với nhau cùng triển khai thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh Sơ đồ tổ chức quản lý của Nhà máy len Đông Bộ phận Bộ phận Bộ phận Bộ phận len thảm len PAN cơ điện nồi hơi ... của Nhà máy : Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty là 314 ngời trong đó có 42 ngời quản lý, số nhân viên nam chiếm 40 %, nữ chiếm 60 % Nhìn chung toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Nhà máy đều có đủ năng lực đảm nhận các công việc đợc giao, mọi ngời luôn có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để cùng xây dựng Nhà máy ngày càng phát triển 2- Quá trình hình thành và phát triển của Nhà. .. Nhà nớc, trớc Nhà máy về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nớc Giúp việc cho giám đốc có Phó Giám đốc kỹ thuật - là ngời tham mu trực tiếp cho Giám đốc về mặt kỹ thuật Nhà máy có các phòng ban chức năng sau: Phòng Tài chính - Kế toán : có nhiệm vụ, thu thập chứng từ ghi chép, tính toán phản ánh các nghiệp vu kinh tế phát sinh về tình hình tài chính của Nhà . Nhà máy len Hà Đông là một doanh nghiệp Nhà nớc. Vì vậy để đáp ứng những thông tin kịp thời cho đơn vị cấp trên đồng thời cũng giúp cho giám đốc Nhà. quả nhằm đem lại kết quả cao cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập tại Nhà máy len Hà Đông vừa qua cùng kết hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cao thực tập tại nhà máy len Hà Đông, Báo cao thực tập tại nhà máy len Hà Đông, Báo cao thực tập tại nhà máy len Hà Đông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay