đề thi HSG lớp 2 lần 3 vỹ

4 109 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2015, 20:00

Họ và tên học sinh ` Lớp 2 Trường TH số 2 Duy Vinh KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 2 NĂM HỌC : 2010 -2011 (Lần 3) MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 60 phút Ngày khảo sát : / /2011 Điểm : bằng chữ : GK kí : Bài 1 : (1điểm) Với 3 chữ số 18, 16, 34. Hãy lập nên những phép tính đúng. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 2 : (2điểm) Tính nhanh a. 48 + 26 + 12 = = = b. 57 + 24 + 13 = = = c. 37 + 35 – 5 – 7 = = = Bài 3 : (1 điểm) Điền số ? a. Bài 4 : 2(điểm) Tìm một số biết rằng số đó cộng với 38 thì được 52 Bài 5 : (1điểm) a. X - 16 = 5 + 7 b. 42 - X = 18 - 3 +26 - 34 +18 27 Bài 6 : (1 điểm) Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác ? Đọc tên các hình đó. A Bài 7 : (2 điểm) Có hai đoạn thẳng, đoạn thẳng thứ nhất dài 3 dm 6cm, đoạn thứ hai dài 36cm. Hỏi hai đoạn thẳng dài tổng cộng bao nhiêu xawngtimet ? Tóm tắt : Bài giải B M D N C Họ và tên học sinh ` Lớp 2 Trường TH số 2 Duy Vinh KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 2 NĂM HỌC : 2010 -2011 (Lần 3 ) MÔN TIẾNG VIỆT Thời gian làm bài : 60 phút Ngày khảo sát : / / 2011 Điểm : bằng chữ : GK kí : Câu 1 : (1 điểm) Đặt dấu chấm vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng: Chúng tôi còn đi ra tận biển cả ở đây, trời nước mênh mông những buổi bình minh, mây hồng rực rỡ, từng đoàn thuyền căng buồm ra khơi. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 2 : ( 1,5 điểm) Đặt câu với các từ đã cho. Miệt mài, chăm chú, thân thiết …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 3 : ( 2 điểm) Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau : No # ; sâu # ; ngắn # ; to # tròn # ; vui # ; hiền # ; sáng # Câu 4 : (1 điểm) Chọn các từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trồng. (bạn, học, bạn bè, chăm học) - Ăn vóc hay - chăm làm - là nghĩa tương tri Sao cho sau trước một bề mới nên. - Học thầy không tày học Câu 5 : (1,5 điểm) Ghi thêm từ ngữ chỉ hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây. - Xanh : - Đỏ : - Trắng : - Tròn : - Mượt : - Đen : Câu 6 : (3điểm) Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về một con vật nuôi mà em thích. Chú ý dùng từ chỉ so sánh . Họ và tên học sinh ` Lớp 2 Trường TH số 2 Duy Vinh KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 2 NĂM HỌC : 20 10 -20 11 (Lần 3) MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 60 phút Ngày khảo sát : / /20 11 Điểm : bằng chữ : GK. Với 3 chữ số 18, 16, 34 . Hãy lập nên những phép tính đúng. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 2 : (2 iểm) Tính nhanh a. 48 + 26 + 12 = = = b. 57 + 24 + 13 =. c. 37 + 35 – 5 – 7 = = = Bài 3 : (1 điểm) Điền số ? a. Bài 4 : 2( điểm) Tìm một số biết rằng số đó cộng với 38 thì được 52 Bài 5 : (1điểm) a. X - 16 = 5 + 7 b. 42 - X = 18 - 3
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi HSG lớp 2 lần 3 vỹ, đề thi HSG lớp 2 lần 3 vỹ, đề thi HSG lớp 2 lần 3 vỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn