Thanh niên với vấn đề lựa chọn nghề nghiệp

15 326 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 17:00

Theo bạn chọn nghề là gì? Là tìm cho mình một việc làm mang đến lợi ích cho cá nhân, gia đình và toàn xã hội, là công việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp năng lực bản thân. Tại sao chúng ta phải chọn nghề? Vì: - kinh tế, khoa học, công nghệ ngày càng phát triển, thế giới nghề nghiệp ngày càng phong phú và đa dạng, một người không thể cùng một lúc làm nhiều nghề được. - Để tìm hiểu xem nghề nào phù hợp với năng lực bản thân. - Chọn nghề là chọn cho mình một hướng đi đúng trong cuộc sống. Để chọn một nghề phù hợp với xã hội ngày nay thì bạn nên làm gì? • Tìm hiểu năng lực của mình như thế nào xem có phù hợp với nghề nghiệp lựa chọn cho tương lai? • Tìm hiểu sở thích, sở trường, khả năng và sức khỏe của mình. • Tìm hiểu thông tin về các nghề đang cần ở địa phương sinh sống. • Truyền thống nghề nghiệp của gia đình. Sau khi tốt nghiệp chúng ta nên học cao hơn hay tham gia trực tiếp vào lao động sản xuất? Nếu theo hướng 1 thì chúng ta cần những điều kiện nào? Nếu theo hướng 2 thì học sinh sẽ có những thuận lợi nào? Hướng 1: - Học sinh phải tính đến khả năng học tập của mình để chọn khối thi, chọn trường có nghề mà mình dự định chọn. - Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sức khỏe của mình. Hướng 2: Học sinh có điều kiện thâm nhập với thực tế, tích lũy thêm kinh nghiệm sống bản thân, sau đó sẽ chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp. Việc chọn hướng đi cho bản thân là một bài toán không đơn giản, phải có sự tính toán kĩ lưỡng để sau này có thể yêu nghề mà mình đa chọn, vậy yếu tố nào sẽ giúp chúng ta yêu nghề đó chọn? Phải có ý chí, lòng quyết tâm và ý chí vươn lên. Phải nỗ lực phấn đấu, rèn luyện vì nếu không nỗ lực phấn đấu thì cho dù bạn là người có năng lực cũng khó phát triển và không thực hiện được dự định chọn nghề, và năng lực không phải là cái hoàn toàn có sẵn mà cũng do rèn luyện mới hình thành. Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Hướng nghiệp nhằm giúp đỡ học sinh chọn nghề phù hợp nhu cầu xã hội, đồng thời thỏa mãn cao nhất nguyện vọng, thích hợp những năng lực, sở trường và tâm sinh lý cá nhân. Với hơn 2,88 triệu học sinh THPT hiện nay, giáo dục hướng nghiệp sẽ góp phần quan trọng phân bố hợp lý và sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động. Học nghề: con đường ngắn, cơ hội nhiều Không phải ai cũng có đủ điều kiện, khả năng vào các trường đại học, cao đẳng. Trong hoàn cảnh đó, học nghề là một hướng đi ngắn nhất để các bạn trẻ trở thành công nhân kỹ thuật bậc 3 ở lứa tuổi 18-20 với nhiều cơ hội việc làm . nghề được. - Để tìm hiểu xem nghề nào phù hợp với năng lực bản thân. - Chọn nghề là chọn cho mình một hướng đi đúng trong cuộc sống. Để chọn một nghề phù hợp với xã hội ngày nay thì bạn. hợp với nghề nghiệp lựa chọn cho tương lai? • Tìm hiểu sở thích, sở trường, khả năng và sức khỏe của mình. • Tìm hiểu thông tin về các nghề đang cần ở địa phương sinh sống. • Truyền thống nghề. Theo bạn chọn nghề là gì? Là tìm cho mình một việc làm mang đến lợi ích cho cá nhân, gia đình và toàn xã hội, là công việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp năng lực bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh niên với vấn đề lựa chọn nghề nghiệp, Thanh niên với vấn đề lựa chọn nghề nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn