báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành máy và tự động thủy khí tại công ty cp nhưaạ thiếu niên tiền phong

9 311 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 12:34

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành Máy và tự động thuỷ khí Sinh viên th c hi n : Tr n Ng c D cỰ ệ ầ ọ ượ Đ n v th c t p: Công ty c ph n nh a Thi u Niên Ti n Phongơ ị ự ậ ổ ầ ự ế ề N i dung trình bàyộ  Phần 1:Tổng quan về máy ép  Phần 2: Sơ đồ nguyên lý và Biểu đồ trạng thái  Phần 3: Các vấn đề hư hỏng thường gặp và sửa chữa Phần 1:Tổng quan về máy ép Máy ép phun Cấu tạo  Hệ thống hỗ trợ ép phun  Hệ thống kẹp  Hệ thống điều khiển  Hệ thống phun  Hệ thống khuôn Sơ đồ công nghệ Sơ đồ thuỷ lực Phần 2: Sơ đồ nguyên lý và Biểu đồ trạng thái Biểu đồ trạng thái Phần 3: Các vấn đề hư hỏng thường gặp và sửa chữa - Mất áp toàn máy do bơm xước 2 mặt đầu, roto cánh gạt cày khoét làm rộng stato bơm - Van áp tỉ lệ, các van phân phối bị lỗi do điều khiển điện hoặc điều khiển tay bị kẹt, ko điều khiển được, xước ti trượt, dầu bẩn - Lùi cụm bị quá nhanh hoặc không điều khiển được, do van tiết lưu chỉnh quá cỡ hoặc có dị vật trong lỗ tiết lưu . BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành Máy và tự động thuỷ khí Sinh viên th c hi n : Tr n Ng c D cỰ ệ ầ ọ ượ Đ n v th c t p: Công ty c ph n nh a Thi u Niên Ti n Phong ị ự ậ ổ. trình bàyộ  Phần 1:Tổng quan về máy ép  Phần 2: Sơ đồ nguyên lý và Biểu đồ trạng thái  Phần 3: Các vấn đề hư hỏng thường gặp và sửa chữa Phần 1:Tổng quan về máy ép Máy ép phun Cấu tạo  Hệ thống. thống khuôn Sơ đồ công nghệ Sơ đồ thuỷ lực Phần 2: Sơ đồ nguyên lý và Biểu đồ trạng thái Biểu đồ trạng thái Phần 3: Các vấn đề hư hỏng thường gặp và sửa chữa - Mất áp toàn máy do bơm xước 2 mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành máy và tự động thủy khí tại công ty cp nhưaạ thiếu niên tiền phong, báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành máy và tự động thủy khí tại công ty cp nhưaạ thiếu niên tiền phong, báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành máy và tự động thủy khí tại công ty cp nhưaạ thiếu niên tiền phong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay