Anh chị hãy bình luận ý kiến của thạch lam : đối với tôi ...

2 486 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2015, 21:36

. Anh chị hãy Bình luận ý kiến của Thạch Lam Đối với tôi văn chương …” Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người. thành của Thạch Lam đối với những kiếp người cùng khổ khiến cho mỗi tác phẩm đều thấm đượm tính nhân văn. Nét đáng quý, đáng trân trọng của ngòi bút Thạch Lam là ở đó. Quan niệm trên đây của Thạch. chân chính của văn chương. Rõ ràng quan niệm của Thạch Lam gần giống với quan niệm trên. Thạch Lam cho rằng văn chương trong tay nhà văn chân chính phải là vũ khí đắc lực và thanh cao để cải
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh chị hãy bình luận ý kiến của thạch lam : đối với tôi ..., Anh chị hãy bình luận ý kiến của thạch lam : đối với tôi ..., Anh chị hãy bình luận ý kiến của thạch lam : đối với tôi ...

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn