tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp Xquang, cắt lớp vi tính trong chẩn đoán U tế bào khổng lồ xương

15 384 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2015, 20:51

TÓM TẮT Thực hiện nghiên cứu mô tả 77 trường hợp UTBKL xương có chụp xquang, trong đó chụp 35 bệnh nhân có chụp CLVT.Trên Xquang UTBKL xương có đặc điểm, tổn thương chủ yêú xương dài 81,8%. Tổn thương không có viền đặc xương xung quanh 97,74%, kích thước 4-8 cm chiếm 68,3%.Tổn thương màng xương 62,1%.Giá trị Xquang chẩn đoán UTBKL xương, - Dấu hiệu vách, độ nhậy 84,93%, độ đặc hiệu 50%, độ chính xác 83,12% - Dấu hiệu vôi hoá, độ nhậy 75%, độ đặc hiệu 82,19%, độ chính xác 81,82% - Viền đặc xương quanh khối, độ nhậy 100%, độ đặc hiệu 73,33%, độ chính xác 74,03% - Xâm lấn phần mềm, độ nhậy 60,47%, độ đặc hiệu 74,04%, độ chính xác 70,13% Giá trị CLVT trong chẩn đoán UTBKL xương - Tổn thương vỏ xương, độ nhậy 88 %, độ đặc hiệu 70%, độ chính xác 82,86% - Xâm lấn phần mềm, độ nhậy 66,67%, độ đặc hiệu 80%, độ chính xác 74,29% - CLVT có độ nhậy 85,71%, độ đặc hiệu 80%, độ chính xác 82,86% SUMMARY The study was conducted at 77 patients with diagnosis of skeleton in the x-ray standard, in which there were 35 patients who have had computer tomographies. In the x-ray standard more lesion bone is long 81.8%; lesion without ractification characteristic 97.74%. The size is from 4 to 8 cm 68.3%. Lesion membran is fleshless 62.1%.The value of xray standard of skeleton tumor diagnosis: - Septal sign, sensitivity 84.93%, specificity 50%, accuracy 83.12% - Calcified sign, sensitivity 75%, specificity 82.19%, accuracy 81.82% - Muscle infiltration, sensitivity 60.47%, specificity 74.04%, accuracy 70.13% The value of computer tomography of skeleton tumor diagnosis sensitivity 85.71%, specificity 80%, accuracy 82.86% I. ĐẶT VẤN ĐỀ U xương được biết từ rất sớm khoảng 2500 năm trước công nguyên.UTBKL xương gặp nhiều ở Trung quốc và các nước Đông Nam Á, chiếm 20% trong tổng số u xương, ở Mỹ chiếm 5 %. U tế bào khổng lồ được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Phương pháp điều trị phụ thuộc vào giai đoạn.Vì vậy chẩn đoán hình ảnh có vai trò lớn vì đối với u tế bào khổng lồ ở độ I, II.Việc chẩn đoán u xương điển hình thường dễ. Ngày nay có nhiều phương tiện hiện đại giúp cho việc chẩn đoán như: Chụp mạch, chụp cắt lớp vi tính, chụp đồng vị phóng xạ,chụp cộng hưởng từ.Nhưng trong nước chưa có nghiên cứu nào mối liên quan giữa phân độ Xquang và giải phẫu bệnh của khối u. Do vậy chúng tôi thực hiện đề tài với hai mục tiêu: 1. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của chụp Xquang và CLVT trong UTBKLX. 2. Giá trị của chụp XQ và CLVT trong chẩn đoán UTBKLX. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả 77 trường hợp tại hai bệnh viện Việt Đức và Viện K từ năm 2003 đến 2008 có GPB là UTBKLX 2.2 Phương pháp nghiên cứu .Nghiên cứu tiến cứu và hồi cứu 2.2.1 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh X quang của UTBKLX - Kích thước khối u,viền đặc xương. - Đường bờ của khối u. Dấu hiệu vách trong khối. - Tổn thương gãy xương, dấu hiệu thổi vỏ. - Màng xương. Xâm lấn phần mềm xung quanh, khớp lân cận. - Phân độ tổn thương theo campanacci năm 1987: Độ I: tổn thương ranh giới rõ, không làm biến dạng xương Độ II: tổn thương ranh giới rõ, làm mỏng vỏ xương và phồng vỏ xương, biến dạng xương nhưng bản xương còn liên tục Độ III: Bản xương mất liên tục xâm lấn xung quanh - Phân độ mô bệnh học theo Jaffer và cộng sự năm1940 - Sự liên quan giữa độ mô bệnh học và độ xquang 2.2.2 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của CLVT trong UTBKLX - Máy chụp CLVT thế hệ III nhãn hiệu Prospeed- S của hãng General- Electric và máy Somatom hay các thế hệ mới của hãng siemane tại khoa CĐHA bệnh viện Việt Đức.Độ dày lát cắt 1-3 mm CCQ và KCQ.Thuốc cản quang Télébrix liều tiêm 1,5-2 mg/ Kg. + Vị trí khối u, kích thước khối u. Viền đặc xương, đường bờ của khối u. + Cấu trúc của khối u. Tổn thương gãy xương. + Màng xương, xâm lấn phần mềm 2.2.3 Xử lý số liệu. Theo phương pháp thống kê y học. 2.2.4 Giá trị của chụp Xquang, CLVT trong chẩn đoán UTBKLX - Độ nhạy (sensitivity).Sn = Dương tính thật/ Dương tính thật+ Âm tính giả. - Độ đặc hiệu (Specificity).Sp = Âm tính thật/ Âm tính thật + Dương tính giả. - Độ chính xác (Accuracy).Acc = (Dương tính thật+ Âm tính thật)/Tổng số bệnh nhân III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Tuổi: Hay gặp nhất 20-60 tuổi 81.8%, tuổi nhất 12, cao nhất 76, tuổi trung bình bị bệnh 30± 12,6.Trần Nam Thắng tuổi 21- 40 chiếm 62,3%, nghiên cứu của Ashraf Khaliz tuổi trung bình là 32,9 tuổi, nhỏ nhất 13, cao nhất 71 tuổi. 3.2. Giới Trong nghiên này nam 49%, nữ 51%, tỷ lệ nữ / nam (1/1). Lê Chí Dũng 1,47.Đoàn Lê Dân 4/3. Ashraf Khaliz 2,7.Vương Ngọc Dương là 1,1/1. 3.3. Đặc điểm hình ảnh xquang trong chẩn đoán UTBKLX 3.3.1. Xương tổn thương: Tổn thương gặp chủ yếu ở đầu các xương dài, xương đùi chiếm 32,8%, xương chày chiếm 20,8%. Tỷ lệ gặp ở các xương dẹt và xương vừng chiếm 18,2% . 3.3.1.2 Vị trí trên xương Tổn thương gặp chủ yếu ở các xương dài chiếm 81,8%. của Đoàn Lê Dân 60%. [1] Nhiều nhất là xương đùi chiếm 32,8 % ,Yoshinao Oda 31,9%[8]. Vị trí tổn thương nằm gần gối và xa khuỷu chiếm 81,9%. Vương Ngọc Dương 86,5%[3]. 3.3.1.3 Kích thước tổn thương trên Xquang Kích thước khối u nhỏ nhất 1,5cm, lớn nhất 15cm, kích thước từ 4-8cm chiếm 49,4% .Kích thước khối u < 8cm chiếm 91,9%, có 7 trường hợp kích thước > 8cm (chiếm 9,1%). 3.3.1.4 Dấu hiệu vách trong khối u Lê Chí Dũng nghiên cứu 79 trường hợp thấy dấu hiệu phồng vỏ xương86,08%, [2]. Của chúng tôi 88%, chụp xquang phát hiện dấu hiệu này có độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác là: Sn = 81,48%, Sp = 60,48%, Acc = 75,32 3.3.1.5 Dấu hiệu vôi hóa trong khối u Trong nhóm nghiên cứu hầu như không gặp vôi hoá trong vùng tổn thương, chỉ có 4/77( 5,2%) có dấu hiệu vôi hóa trong khối u.Do vậy nếu tổn thương mà có vôi hóa thì đến 94,8% không phải là u tế bào khổng lồ. 3.3.1.6 Dấu hiệu viền xơ đặc xung quanh khối u Trong nhóm nghiên cứu tổn thương gặp có viền đặc xương xung quanh vùng tổn thương có 2/77 ( 2,6%). 3.3.1.7 Dấu hiệu màng xương Có 70.2% trong UTBKL xương không có dấu hiệu bất thường về màng xương trên phim Xquang thường quy, trong đó 29,8% có phản ứng màng xương hay màng xương bị phá hủy. 3.3.1.8 Dấu hiệu vỏ xương Dấu hiệu vỏ xương bị biến đổi làm mỏng vỏ xương, phá vỡ vỏ tạo hình ảnh đầu xương bị phì đại.Xâm lấn phần mềm chiếm 29,8%, Vương Ngọc Dương là 39,6%. Giá trị của xquang trong chẩn đoán dấu hiệu này có độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị chẩn đoán đúng tương ứng: Sn = 60,47%, Sp = 74,07%, Acc = 70,13% 3.3.1.9 Phân độ tổn thương xquang theo campanaci Trong nhóm nghiên cứu tỷ lệ bệnh nhân có tổn thương xquang theo phân độ của Campanacci độ I và độ III gần như nhau, nhưng độ II cao hơn có 30/77 trường hợp. Phân loại độ Xquang dựa theo phân loại của Campanacci năm 1987 trong tổng số 266 trường hợp thì độ I 4%, độ II 68%, độ III 28%.[5]. Trong 77 trường hợp nghiên cứu của chúng tôi có độ I là 29,9%, độ II là 39,0%, độ III là 31,2% . 3.3.2.2 Kích thước khối u trên CLVT Trong 7/35 (20%) trường hợp có kích thước > 8cm, trong khi đó xquang thường quy kích thước khối u > 8cm chiếm 9,1%, kích thước khối u nhỏ nhất được chụp CLVT là 3cm, lớn nhất 15cm. 3.3.2.3 Tỷ trọng của khối u trên CLVT Trong nhóm nghiên cứu 77% tổn thương có tỷ trọng tổ chức (30-70HU) và tỷ trọng tổ chức cao (70- 90HU) do có vách xơ trong khối u hay các vỏ xương bị phá huỷ chiếm đến 97%.Trong tổng số 35 trường hợp được chụp CLVT, tỷ trọng tổ chức bình thường chiếm 77,2% 3.3.2.4 Dấu hiệu vách trong khối trên CLVT Trong 20/35 trường hợp có dấu hiệu vách trong vùng tổn thương, có15/35 trường hợp không có dấu hiệu này 3.3.2.5 Dấu hiệu vôi hóa trong khối u trên CLVT Có 8/35(22,9%) trường hợp vôi hoá trong khối u. Chụp CLVT thấy vôi hóa trong khối u cao hơn của chụp xquang do trong các trường hợp u phá vỡ vỏ xương tổn thương. 3.3.2.6 Dấu hiệu tổn thương màng xương trên CLVT Trong nghiên cứu có 62.1% có bất thường về màng xương (phản ứng màng xương, màng xương bị phá hủy), dấu hiệu này phát hiện trên CLVT tốt hơn trên phim xquang thường quy (30%). Chúng tôi nhận thấy có 21/35 trường hợp có xâm lấn xung quanh, trong đó chủ yếu là phần mềm. Độ nhạy và độ đặc hiệu, giá trị chẩn đoán đúng của phương pháp chụp CLVT trong chẩn đoán dấu hiệu xâm lấn phần mềm tương ứng : Sn= 66,67% , Sp = 80%, Acc= 74,29%. 3.3.2.7 Dấu hiệu tổn thương vỏ xương Trên Xquang thường quy thấy 30% xâm lấn các tổ chức xung quanh khối u, nhưng trên phim chụp CLVT thấy 60% phá vỡ vỏ xương và xâm lấn xung quanh khối u. 3.4 Giá trị của chụp Xquang, CLVT trong chẩn đoán UTBKLX 3.4.1 Giá trị của chụp Xquang trong chẩn đoán UTBKLX 3.4.1.1 Giá trị trong chẩn đoán dấu hiệu vách trong khối u Phẫu thuật XQ Có Không Tổng Có 62 11 73 Không 2 210 4 Tổng 64 13 77 Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác là:Sn= 84,93% , Sp= 50%, Acc= 83,12%. 3.4.1.2 Chẩn đoán dấu hiệu vôi hóa trong khối u Phẫu thuật XQ Có Không Tổng Có 3 1 4 Không 13 60 73 Tổng 16 61 77 Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác là:Sn= 75%, Sp= 82,19%, Acc= 81,82% 3.4.1.3 Chẩn đoán dấu hiệu viền xơ đặc quanh khối Phẫu thuật XQ Có Không Tổng Có 2 0 2 Không 20 55 75 Tổng 22 55 77 Độ nhậy,độ đặc hiệu, độ chính xác Sn= 100%, Sp = 73,33%, Acc = 74,03% 3.4.1.4 Chẩn đoán dấu hiệu màng xương Phẫu thuật XQ Có Không Tổng Có 44 8 52 Không 9 16 25 Tổng 53 24 77 Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác Sn = 84,62%, Sp = 64%, Acc=77,92% 3.4.1.5 Chẩn đoán dấu hiệu vỏ xương Phẫu thuật XQ Có Không Tổng Có 44 10 54 Không 9 14 23 Tổng 53 4 77 Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác Sn= 81,48%, Sp= 60,87%, Acc= 75,32%. 3.4.1.6 Chẩn đoán dấu hiệu xâm lấn phần mềm Phẫu thuật XQ Có Không Tổng Có 14 9 23 Không 14 40 54 [...]... 2.1 Giá trị của xquang thường quy Phim Xquang thường quy chẩn đoán các d u hi u vi n đặc xương, d u hi u vỏ xương, d u hi u vôi hóa trong khối, d u hi u màng xương, d u hi u vách trong khối, d u hi u gẫy xương có độ nhạy, độ đặc hi u và độ chẩn đoán chính xác khá cao từ 60-80%.Xquang chẩn đoán đúng khoảng 67% 2 2 Giá trị của CLVT - D u hi u vỏ xương, d u hi u vôi hóa, d u hi u xâm lấn phần mềm xung quanh... dương tính, giá trị dự báo âm tính, giá trị chẩn đoán đúng của phương pháp Sn = 85,71%, Sp = 80,0%, Po = 81,08%, Ne = 84,85%, Acc = 82,86% III KÊT LUẬN 1 Đặc điểm hình ảnh của Xquang và CLVT trong UTBKL xương 1.1 Đặc điểm hình ảnh của xquang - Tổn thương là vùng khuyết xương gặp chủ y u ở đ u xương dài chiếm 81,8% - Tổn thương có giới hạn rõ (không có vi n xơ đặc xung quanh) 97,74% - D u hi u vách xơ trong. .. độ đặc hi u khá cao 65- 85% - Chụp CLVT có thể cho biết độ ác tính của khối u bằng vi c xác định sự nguyên vẹn của vỏ xương (chẩn đoán đúng được 14/19 trường hợp) - Chụp CLVT có giá trị trong các trường hợp u nằm ở các vị trí khó như cột sống, xương ch u, các xương bàn chân và xương sườn TÀI LI U THAM KHẢO 1 Đoàn Lê Dân, Nguyễn Văn Thạch (1993), Nhận xét về đi u trị 35 trường hợp u tế bào khổng lồ. .. khối u từ 4-8cm chiếm 68,3%, d u hi u thổi vỏ chiếm 70% 1.2 Đặc điểm hình ảnh của CLVT - Tỷ trọng tổ chức chiếm 77%, không ngấm thuốc sau tiêm, chỉ ngấm thuốc khi khối u phá vỡ vỏ xương và có sự xâm lấn ra xung quanh - Vôi hóa trong vùng tổn thương 23% ,tổn thương về màng xương 62,1% - Tổn thương vỏ xương 60% , phá vỡ vỏ xương, xâm lấn phần mềm 30% 2 Giá trị của xquang và CLVT trong chẩn đoán UTBKL xương. .. 28 49 77 Độ nhạy, độ đặc hi u, độ chính xác là Sn= 60,47%,Sp= 74,07%, Acc = 70,13% 3.4.2 Giá trị của CLVT trong chẩn đoán UTBKLX 3.4.2.1 Giá trị của CLVT trong chẩn đoán d u hi u màng xương Ph u thuật Có Không Tổng Có 22 3 25 Không 3 7 10 Tổng 25 10 35 CLVT Độ nhạy, độ đặc hi u, độ chính xác là: Sn= 88%, Sp= 70%, Acc= 82,86% 3.4.2.2 Chẩn đoán d u hi u tổn thương vỏ xương Ph u thuật Có Không Tổng 16... độ đặc hi u, độ chính xác là: Sn= 76,19%, Sp= 71,43%, Acc= 74,29% 3.4.2.3 Chẩn đoán d u hi u xâm lấn xung quanh Ph u thuật Có Không Tổng Có 10 5 14 Không 4 16 21 Tổng 15 21 35 CLVT Độ nhạy, độ đặc hi u, độ chính xác: Sn = 66,67%, Sp = 80%, Acc = 74,29% 3.4.2.4 Giá trị của CLVT trong chẩn đoán UTBKLX GPB Đúng CLVT Đúng 30 Không đúng 5 Tổng 35 Không đúng Tổng 7 28 35 35 35 70 Độ nhạy, độ đặc hi u, giá trị. .. chí Y học Vi t Nam.Chuyên đề bệnh ung thư tập (số 173), tr 90-94 2 Lê Chí Dũng (2003), Bư u đại bào xương, bư u xương Nhà xuất bản Y học tr 141- 156 3 Vương Ngọc Dương (2005), Nhận xét lâm sàng, cận lâm sàng và đi u trị bệnh nhân u tế bào khổng lồ tại vi n K Luận văn tốt nghiệp BSNT bệnh vi n,Trường đại học Y Hà Nội 4 Blackley HR et al (1999), Treatment of giantcell tumors of bones with curettage and... curettage and bone- grafting J Bone Joint Surg (am 81) p 811-820 5 Campanacci M(1987), Giant cell tumor of bone J bone Joint Surg (Am 69),p106- 114 6 Martin M, Malawer et al (2001), Sarcomas of the Soft Tiussue and Bone, Sarcoma of literature Indian J Pathol Microbiol 43(4), p 403-407.51 7.Murphey M.D, (2001), Imaging of Gianr Cell Tumor and Giant cell Reparative Granuloma of Bone Radio Graphics 21(5), p1283-... Gianr Cell Tumor and Giant cell Reparative Granuloma of Bone Radio Graphics 21(5), p1283- 1309 8 Yoshinao Oda et al (1998), Giant cell tumor of bone: Oncological and Functional Results of long -tem Follow- up Japanese Journal of clinical oncology, p 323-328 TS Trần Văn Vi t . Phương pháp nghiên c u .Nghiên c u tiến c u và hồi c u 2.2.1 Nghiên c u đặc điểm hình ảnh X quang của UTBKLX - Kích thước khối u ,vi n đặc xương. - Đường bờ của khối u. D u hi u vách trong khối. -. phim chụp CLVT thấy 60% phá vỡ vỏ xương và xâm lấn xung quanh khối u. 3.4 Giá trị của chụp Xquang, CLVT trong chẩn đoán UTBKLX 3.4.1 Giá trị của chụp Xquang trong chẩn đoán UTBKLX 3.4.1.1 Giá trị. đoán UTBKL xương 2.1. Giá trị của xquang thường quy Phim Xquang thường quy chẩn đoán các d u hi u vi n đặc xương, d u hi u vỏ xương, d u hi u vôi hóa trong khối, d u hi u màng xương, d u hi u vách
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp Xquang, cắt lớp vi tính trong chẩn đoán U tế bào khổng lồ xương, tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp Xquang, cắt lớp vi tính trong chẩn đoán U tế bào khổng lồ xương, tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp Xquang, cắt lớp vi tính trong chẩn đoán U tế bào khổng lồ xương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn