BÀI TẬP ĐIỆN 12 CÓ ĐÁP ÁN

8 396 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2015, 13:48

. một cuộn dây có điện trở thuần là r = 30 , cảm kháng Z L = 40 , tụ điện có dung kháng Z C = 80 . dòng điện trong mạch có biểu thức i = 2cos(100 t + /6)A. Biểu thức hiệu điện thế giữa. mạch điện xoay chiều R,L, C mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f 1 thì cảm kháng là 36 ôm và dung kháng là 144 ôm. Nếu mạng điện có tần số là 120 Hz thì cờng độ dòng điện cùng pha với hiệu điện. mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP ĐIỆN 12 CÓ ĐÁP ÁN, BÀI TẬP ĐIỆN 12 CÓ ĐÁP ÁN, BÀI TẬP ĐIỆN 12 CÓ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn