Giáo án hóa học 10 ban cơ bản THPT hà huy tập nghệ an

46 415 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2015, 09:53

. hoá học, các ngtử X dễ thu thêm 1e ⇒ Tchh cơ bản của các halogen là tính oxi hoá mạnh. III. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT - 1 - GV Leo Nhâm Bình Năm học 2009-2 010 Giáo An Hóa Học 10- Cơ Bản ở bảng. công nghiệp, ứng dụng của Clo. Học sinh hiểu: – Tính chất hoá học cơ bản của Clo là tính oxi hoá mạnh. - 2 - GV Leo Nhâm Bình Năm học 2009-2 010 Giáo An Hóa Học 10- Cơ Bản – Ngoài ra Clo còn thể. hữu cơ. 2. Tính chất hoá học - 12 - GV Leo Nhâm Bình Năm học 2009-2 010 Giáo An Hóa Học 10- Cơ Bản hoá học của Brom ? GV yêu cầu HS viết các phương trình phản ứng , gọi tên sản phẩm. HS so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 ban cơ bản THPT hà huy tập nghệ an, Giáo án hóa học 10 ban cơ bản THPT hà huy tập nghệ an, Giáo án hóa học 10 ban cơ bản THPT hà huy tập nghệ an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn