Tìm hiểu quy trình cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Chợ Lớn

48 393 1
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2015, 16:14

GVHD : Ths Nguyễn Quốc Anh Chương 1 : Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 1.1 Giới thiệu tổng quan về hệ thống Sacombank 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngày ấy, 21/12/1991, Sacombank được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở chuyển thể Ngân hàng Phát triển Kinh tế Gò Vấp và sáp nhập với 3 hợp tác xã tín dụng Tân Bình, Thành Công, Lữ Gia. Nền kinh tế đất nước trong thời kỳ này đang đối mặt với tốc độ lạm phát phi mã, hoạt động tiền tệ – tín dụng của các NHTM gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các hợp tác xã tín dụng. Với mức vốn điều lệ ban đầu chưa đến 3 tỷ đồng, Sacombank đã bước những bước đi đầu tiên đầy cam go, thử thách : mạng lưới hoạt động chủ yếu nằm ở các quận ven nội thành, chất lượng nguồn nhân lực thấp, nghiệp vụ khá đơn điệu về huy động vốn và cho vay, nợ quá hạn khó đòi chuyển giao sang cao gấp 2 lần vốn tự có. Bất kỳ ở thời điểm nào, năng lực tài chính là yếu tố cơ bản quyết đònh quá trình phát triển của NHTM, trong đó vốn điều lệ là một trong các yếu tố cấu thành nội lực của Ngân hàng, hình thành nên tài sản Ngân hàng và phát triển các nghiệp vụ có liên quan đến vốn tự có. Từ điểm xuất phát thấp về vốn điều lệ, mạng lưới, nhân lực và công nghệ ngân hàng, 15 năm qua, Sacombank đã quyết tâm củng cố, chấn chỉnh hoạt động, kiên trì theo đuổi các mục tiêu và chiến lược phát triển kinh doanh để có được vò thế như ngày hôm nay. Theo diễn biến tăng trưởng vốn điều lệ, có thể phân chia thời kỳ 15 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Sacombank thành 4 giai đoạn : SVTH : Phạm Thanh Giang Trang 1 GVHD : Ths Nguyễn Quốc Anh  Giai đoạn 1991 – 1995 : Sáp nhập để cùng tồn tại (vốn điều lệ từ 3 tỷ đến 24 tỷ)  Giai đoạn 1996 – 1999 : Xác lập kỷ cương để phát triển (vốn điều lệ từ 47,5 tỷ đến 71 tỷ)  Giai đoạn 2000 – 2002 : Củng cố để phát triển ổn đònh (vốn điều lệ từ 138 tỷ đến 272 tỷ)  Giai đoạn 2003 – 2006 : Tăng tốc để hội nhập (vốn điều lệ từ 505 tỷ đến 2089 tỷ) Trong mỗi giai đoạn, Sacombank đều có những sáng kiến tạo ra những bước đột phá tăng trưởng vốn điều lệ khá ngoạn mục, góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh ngày càng cao và đưa Sacombank liên tục trở thành một ngân hàng có vốn điều lệ dẫn đầu trong hệ thống NH TMCP ở Việt Nam trong những năm gần đây. SVTH : Phạm Thanh Giang Trang 2 GVHD : Ths Nguyễn Quốc Anh 1.1.3 Giới thiệu về Hội Đồøng Quản Trò Giấy phép Số 0006/NH-GP ngày 5 tháng 12 năm 1991 Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 50 năm kể từ ngày của giấy phép đầu tiên. Hội đồng quản trò Ông Đặng Văn Thành Chủ tòch Bà Huỳnh Quế Hà Phó Chủ tòch thứ nhất Ông Nguyễn Châu Phó Chủ tòch Ông Dominic Scriven Phó Chủ tòch (từ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2006) Ông John Law Thành viên Ông Adil Ahmad Thành viên (từ nhiệm ngày 16 tháng 10 năm 2006) Ông Trần Văn Ngọc Thành viên Bà Nguyễn Thò Mai ThanhThành viên Ông Đặng Hồng Anh Thành viên Ban Tổng Giám đốc Bà Phan Bích Vân Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 13 tháng 2 năm 2006) Ông Lê Tấn Lộc Tổng Giám đốc (từ nhiệm ngày 13 tháng 2 năm 2006) Ông Trần Ngọc Hân Phó Tổng Giám đốc (từ nhiệm ngày 15 tháng 8 năm 2006) SVTH : Phạm Thanh Giang Trang 3 GVHD : Ths Nguyễn Quốc Anh Ông Hoàng Khánh Sinh Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thò Thanh Mai Phó Tổng Giám đốc Ông Hồ Xuân Nghiễm Phó Tổng Giám đốc Ông Lưu Huỳnh Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 16 tháng 8 năm 2006) Ông Mạc Hữu Danh Phó Tổng Giám đốc (từ nhiệm ngày 26 tháng 9 năm 2006) Bà Nguyễn Huỳnh Thu Trúc Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 9 tháng 8 năm 2006 và từ nhiệm ngày 25 tháng 1 năm 2007) Ông Nguyễn Quang Trung Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 16 tháng 6 năm 2006) Ông Tào Thành Danh Phó Tổng Giám đốc 1.1.4 Các sản phẩm – dòch vụ của Sacombank Từ chỗ đơn thuần là huy động – cho vay, đến nay, Ngân hàng đã đa dạng hóa các sản phẩm dòch vụ của mình. Hiện tại, Sacombank có thể cung cấp tới khách hàng tất cả các dòch vụ ngân hàng đang có tại Việt Nam. Việc cung cấp đa dạng dòch vụ không chỉ giúp tăng thu nhập, mà còn là hướng phát triển chiến lược của Ngân hàng trong thời gian dài, từng bước tăng tỷ trọng thu SVTH : Phạm Thanh Giang Trang 4 GVHD : Ths Nguyễn Quốc Anh dòch vụ trong tổng thu, giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào thu nhập từ hoạt động tín dụng, đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững. 1.1.4.1 Sản phẩm tiền gửi a. Tiền thanh toán cá nhân và doanh nghiệp bao gồm các loại tiền gửi bằng VND, USD, EUR. b. Tiết kiệm có kỳ hạn c. Tiết kiệm không kỳ hạn d. Tiết kiệm có kỳ hạn dự thưởng e. Tiết kiệm trung hạn linh hoạt f. Tiết kiệm tích lũy g. Tiết kiệm vàng và VND đảm bảo theo giá trò vàng h. Tài khoản u Cơ : là loại hình tiền gửi thanh toán áp dụng cho khách hàng là nữ giao dòch tại Chi nhánh 8 tháng 3 _ Ngân hàng dành cho phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam. 1.1.4.2 Sản phẩm cho vay Cho vay sản xuất kinh doanh – cá nhân và doanh nghiệp : tài trợ vốn cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh hàng hóa và dòch vụ. a. Cho vay tiêu dùng. b. Cho vay bất động sản. c. Cho vay đi làm việc ở nước ngoài. d. Cho vay cán bộ công nhân viên. e. Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm. f. Cho vay góp chợ. g. Cho vay du học. SVTH : Phạm Thanh Giang Trang 5 GVHD : Ths Nguyễn Quốc Anh h. Cho vay thấu chi. 1.1.4.3 Thẻ Sacombank a. Thẻ thanh toán SacomPassport là loại thẻ thanh toán nội đòa, sử dụng như một phương tiện thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt. b. Thẻ thanh toán nội đòa : là loại thẻ tiêu dùng trước chi trả sau và ngân hàng cấp cho chủ thẻ một hạn mức tín dụng nhất đònh. c. Thẻ quốc tế : Sacombank chính thức phát hành các loại thẻ quốc tế Visa và dự kiến sẽ phát hành thẻ MasterCard. 1.1.4.4 Thanh toán quốc tế Khởi đầu nghiệp vụ thanh toán quốc tế từ năm 1994 với những cái ”không” : không kinh nghiệm, không ngân hàng đại lý, thương hiệu, uy tín chưa được biết đến; việc mở thư tín dụng phải được thực hiện qua trung gian là các ngân hàng bạn. Từng bước, từng bước, vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, qua hơn 10 năm, Ngân hàng đã có những thành công bước đầu trong nghiệp vụ này. Tổng doanh số thanh toán quốc tế (quy USD) trong 9 tháng đầu năm 2006 là trên 1.389 triệu USD , gấp 76 lần so với năm 1994. Sacombank đã thiết lập mạng lưới hàng ngàn đại lý của hàng trăm ngân hàng tại hàng chục quốc gia khắp 5 châu, tham gia Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), từ đó, nâng cấp dòch vụ, rút ngắn thời gian thanh toán, nâng cao uy tín trong cộng đồng và ngân hàng. Trong năm 2004, 2005 Sacombank đã được các ngân hàng CitiGroup, HSBC, Wachovia, Union Bank of California trao tặng bằng khen vì những thành tích trong lónh vực thanh toán quốc tế. SVTH : Phạm Thanh Giang Trang 6 GVHD : Ths Nguyễn Quốc Anh 1.1.4.5 Kinh doanh ngoại tệ Hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ của Sacombank phát triển mạnh trong những năm gần đây, với doanh số năm sau cao hơn năm trước và đóng góp một tỷ trọng không nhỏ trong thu dòch vụ. Doanh số kinh doanh tiền tệ (quy USD) trong 9 tháng đầu năm 2006 xấp xỉ 12,3 tỷ USD, gấp 159 lần so với năm 1994. 1.1.4.6 Dòch vụ chuyển tiền Dòch vụ truyền thống ra đời trong những ngày đầu thành lập NH và đã khẳng đònh chỗ đứng trên thò trường và có doanh số ngày càng tăng thông qua hệ thống mạng lưới rộng khắp cùng các mối quan hệ NH liên kết, NH đại lý. Trong 9 tháng đầu năm 2006, tổng doanh số chuyển tiền của Ngân hàng xấp xỉ 80 ngàn tỷ đồng. 1.1.4.7 Các dòch vụ khác Các sản phẩm dòch vụ khác như bảo lãnh, phát hành và chấp nhận thẻ, các hoạt động thu chi hộ, quản lý ngân quỹ, e-banking, cũng đã được triển khai và thu được những kết quả nhất đònh, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm và quảng bá thương hiệu Ngân hàng. 1.1.5 Tình hình hoạt động của Sacombank trong thời gian vừa qua 1.1.5.1 Tổng tài sản Tổng tài sản đến tháng 09/2006 đạt 22.075 tỷ đồng, gấp 197 lần so với năm 1992. Cơ cấu tổng tài sản được cấu trúc hài hòa nhằm đảm bảo tính sinh lời cao nhưng vẩn đảm bảo khả năng thanh khoản. Trong tổng tài sản, tài sản có sinh lời chiếm tỷ trọng 78%. SVTH : Phạm Thanh Giang Trang 7 GVHD : Ths Nguyễn Quốc Anh 1.1.5.2 Vốn điều lệ Với vốn điều lệ 4.450 tỷ đồng tại thời điểm hiện nay, Sacombank trở thành ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam. 1.1.5.3 Huy động vốn Đến cuối tháng 09/2006, tổng nguồn huy động của Ngân hàng trên 18.600 tỷ đồng, tăng 207 lần so với năm 1992, trong đó, huy động VND có tỷ trọng là 72%, huy động vàng 12%, và huy động ngoại tệ 16%. 1.1.5.4 Hoạt động cho vay Tổng dư nợ cho vay của Sacombank thời điểm 30/09/2006 trên 12.230 tỷ đồng, bằng 157 lần so với năm 1992, chiếm tỷ trọng 55,4% trong tổng tài sản. Trong tổng dư nợ, cho vay bằng VND chiếm tỷ trọng 74%, cho vay bằng ngoại tệ có tỷ trọng là 20% và vàng là 6%. Chất lượng tín dụng kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ nợ quá hạn (nợ nhóm 2 đến nhóm 5) trên tổng dư nợ cho vay ở mức thấp, 1,20%, trong đó, tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3 đến nhóm 5) trên tổng dư nợ cho vay là 0,55%. Các con số này bản thân nó đã cho thấy sự nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng tài sản của Ngân hàng, nếu chúng ta so sánh với tỷ lệ nợ quá hạn là 17,6% tại thời điểm đầu năm 2000. Dự phòng rủi ro tín dụng tại thời điểm tháng 09/2006 gần 75 tỷ dồng, trong đó dự phòng cụ thể xấp xỉ 22 tỷ. Đây là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra do khách hàng không thực hiện nghóa vụ theo cam kết, làm tăng sự an toàn và lành mạnh trong hoạt động. SVTH : Phạm Thanh Giang Trang 8 GVHD : Ths Nguyễn Quốc Anh 1.1.5.5 Mạng lưới hoạt động Mạng lưới hoạt động rộng, phân bố tại khắp các vùng trọng điểm kinh tế trên cả nước là điểm mạnh chiến lược của Ngân hàng. Từ chỗ có 4 điểm giao dòch trong phạm vi thành phố HCM, đến nay, Ngân hàng đã có 163 điểm giao dòch, hiện diện tại 38/64 tỉnh thành, từ tỉnh đòa đầu phía Bắc đến các tỉnh cực nam Nam bộ. 1.1.5.6 Kết quả kinh doanh Liên tục từ năm 1993, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay Sacombank luôn có lợi nhuận với xu hướng chung là năm sau cao hơn năm trước. So với mức 0,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của năm 1993, đến năm 2005, Sacombank đã đạt mức 306 tỷ, gấp 510 lần. Và chỉ trong 9 tháng đầu năm 2006, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đã đạt mức 413,6 tỷ, tăng 35% so với cả năm 2005. 1.1.5.7 Các chỉ số tài chính Các giới hạn đảm bảo an toàn trong hoạt động như tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ về khả nămg chi trả, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần,…luôn được Ngân hàng tự giác tuân thủ, vì đây chính là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển an toàn, bền vững. Tất cả những yếu tố “thiên thời, đòa lợi, nhân hòa” này đã, đang và sẽ tiếp tục là tiền đề cho sự phát triển của Sacombank trong thời gian tới, hướng đến một chu kỳ phát triển mới trong bối cảnh hội nhập mà ở đó Sacombank tự tin, vững bước trên con đường tiến tới mục tiêu : Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại nhất Việt Nam. SVTH : Phạm Thanh Giang Trang 9 GVHD : Ths Nguyễn Quốc Anh 1.1.6 Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian sắp tới HĐQT và Ban Lãnh Đạo cấp cao đã đề ra phương châm làm việc của Ngân hàng trong giai đoạn 2006-2010 phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội, trong đó chú trọng phát triển 5 nguồn lực chính là vốn, mạng lưới, nhân lực, công nghệ và sản phẩm. 1.1.6.1 Vốn Sự xuất hiện của ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ làm thay đổi cơ cấu thò phần tài chính – tiền tệ, do vậy phát triển quy mô vốn là yêu cầu đặt ra đối với tất cả các ngân hàng nói chung và Sacombank nói riêng trong bối cảnh hội nhập như hiện nay. Để hội nhập với nền kinh tế thế giới và trước mắt là các nước trong khu vực, đến năm 2010 Ngân hàng phải đạt mức vốn tự có khoảng 6.000 tỷ đồng vốn điều lệ khoảng 4.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 250 triệu USD, bằng với mức vốn của một ngân hàng trung bình trong khu vực. 1.1.6.2 Mạng lưới Mặc dầu nguồn vốn còn hạn chế, sản phẩm dòch vụ chưa tốt nhưng chúng ta đang có lợi thế về đồng cảm văn hóa kinh doanh, mạng lưới chi nhánh rộng khắp, có thể len lỏi vào từng ngõ ngách nhà dân. Mục tiêu đề ra là đến năm 2010 hệ thống các chi nhánh, phòng giao dòch phải phủ rộng khắp 64 tỉnh thành trên toàn quốc. Thành lập một số chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài, trước mắt là các nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, kế đến là Trung Quốc, Mỹ, c nâng tổng số chi nhánh lên trên 200 chi nhánh. Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ - đa năng – hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, thì ngoài việc tập trung mở các chi nhánh tại các đô thò lớn, việc đặt các chi nhánh/phòng giao dòch tại các đòa phương vốn trước đây chỉ dành cho khối ngân hàng nhà nước cũng phải SVTH : Phạm Thanh Giang Trang 10 [...]... Nguyễn Quốc Anh Chương 2 : Quy trình cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Chợ Lớn 2.1 Một số quy đònh trong cho vay sản xuất kinh doanh 2.1.1 Điều kiện vay vốn Ngân hàng xem xét cho vay đối với khách hàng có đầy đủ các điều kiện sau :  Khách hàng là tổ chức phải có năng lực pháp luật dân sự Tổ chức nước ngoài thực hiện các giao dòch dân sự tại Việt Nam thì năng lực... 2.4 Thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh trên đòa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 2.4.1 Vay nặng lãi Là hình thức cho vay tín chấp, nhưng lãi suất cho vay rất cao, thường cao hơn lãi suất ngân hàng nhiều lần, người cho vay thường cho vay những khoản tiền nhỏ, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kòp thời để sản xuất kinh doanh nhỏ Có 2 loại cho vay nặng lãi : cho vay góp và cho vay đứng hình thức này, khả... của Ngân hàng 1.2 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Chợ Lớn 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh Chợ Lớn Lòch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển của Tp HCM chia vùng đất này thành hai khu vực chính, Sài Gòn và Chợ Lớn Nếu khu vực Sài Gòn ngày nay là trung tâm hành chính với bộ mặt rạng rỡ của đô thò hiện đại thì Chợ Lớn lại hiện lên với nét cổ kính đọng lại trong các chùa chi n,... riêng lẻ 1.1.4.2 Khi cho vay bằng ngoại tệ, các đơn vò trực thuộc Ngân hàng chỉ được cho vay để khách hàng sử dụng vào các mục đích đúng theo quy đònh hiện hành của Ngân hàng Nhà nước 1.1.4.3 Ngân hàng từ chối cho vay nếu khách hàng không cung cấp đủ thông tin liên quan đến mục đích của khoản vay 2.1.5 Thời hạn cho vay 2.1.5.1 Ngân hàng và khách hàng căn cứ chu kỳ sản xuất kinh doanh; dự phòng lưu chuyển... nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho Ngân hàng Giấy đề nghò vay vốn và các tài liệu cần thiết chứng minh đủ điều kiện vay vốn Khách hàng phải chòu trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu gửi cho Ngân hàng 2.1.3 Tài sản bảo đảm  Khi giải quy t cho vay, các đơn vò trực thuộc áp dụng các quy đònh về tài sản bảo đảm tại Chính sách tín dụng của Ngân hàng  Các trường hợp cho vay không... hồ sơ vay vốn sản xuất kinh doanh Căn cứ Quy chế cho vay sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo quy t đònh số 320/2005/QĐ-HĐQT ngày 22/08/2005 của Hội đồng quản trò Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, các tài liệu trong hồ sơ đề nghò vay vốn của khách hàng như sau : Tên tài liệu Cá chức SVTH : Phạm Thanh Giang Tổ nhân Trang 22 GVHD : Ths Nguyễn Quốc Anh A 1 2 TÀI LIỆU VỀ KHÁCH HÀNG (1) Giấy đề nghò vay vốn... Giám đốc từ chối cho vay :  NV.KSTD tổ chức lưu trữ hồ sơ bò từ chối cho vay  CBTD thông báo cho khách hàng 2.3.4.2 Trường hợp mức cho vay vượt thẩm quy n quy t đònh của Giám đốc a/ Giám đốc xem xét lại toàn bộ hồ sơ cùng tờ trình đề xuất của CBTD và TP.DVKH để : có ý kiến đề xuất cho vay trình về Hội sở hoặc ra quy t đònh không cho vay b/ Nếu Giám đốc có ý kiến đề xuất cho vay trình Hội sở :  NV.KSTD... đònh : a Hồ sơ vay vốn của khách hàng; b Tình hình tài chính, thực trạng sản xuất kinh doanh; c Tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư, kế hoạch sử dụng vốn và hoàn trả nợ vay; d Khả năng trả nợ của khách hàng; e Tình trạng pháp lý và giá trò tài sản bảo đảm tiền vay; f Tính phù hợp của khoản vay so với các quy đònh tại Chính sách tín dụng của Ngân hàng Trong quá trình kiểm tra,... Ngân hàng để quy t đònh mức cho vay b/ Trong cho vay để khách hàng thực hiện dự án đầu tư, cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc mua sắm tài sản cố đònh, mức cho vay không được vượt quá 70% tổng giá trò dự án hoặc giá trò các tài sản cố đònh sẽ đầu tư Các trường hợp cho vay vượt tỷ lệ này phải được Tổng giám đốc chấp thuận 2.1.7 Lãi suất cho vay a/ Lãi suất cho vay tối thiểu do Hội đồng... sản bảo đảm (Nguồn : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín) 2.3 2.3.1 Quy trình cho vay sản xuất kinh doanh Tiếp thò phát triển khách hàng 2.3.1.1 Trực tiếp a/ TP.DVKH chuẩn bò danh sách khách hàng cần tiếp thò trong tháng và giao chỉ tiêu tiếp thò khách hàng cho CBTD b/ CBTD gọi điện thoại xin các cuộc hẹn với khách hàng cần tiếp thò để lên lòch đến tiếp xúc để giới thiệu, chào bán sản phẩm của Sacombank . : Quy trình cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Chợ Lớn 2.1 Một số quy đònh trong cho vay sản xuất kinh doanh 2.1.1 Điều kiện vay vốn Ngân hàng xem xét cho. toán áp dụng cho khách hàng là nữ giao dòch tại Chi nhánh 8 tháng 3 _ Ngân hàng dành cho phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam. 1.1.4.2 Sản phẩm cho vay Cho vay sản xuất kinh doanh – cá nhân và doanh nghiệp. lực của Ngân hàng. 1.2 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Chợ Lớn 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh Chợ Lớn Lòch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển của Tp HCM chia vùng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Chợ Lớn, Tìm hiểu quy trình cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Chợ Lớn, Tìm hiểu quy trình cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Chợ Lớn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn