Luận văn Thiết kế hệ thống thoát nước Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

166 1,269 2
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2015, 15:56

. Phương hướng lựa chọn hệ thống thoát nước thị xã Sầm Sơn Hệ thống thoát nước của thị xã Sầm Sơn chủ yếu là hệ thống cống chung ( bao gồm cả nước mưa và nước bẩn ), hệ thống này chủ yếu tập trung. trạng thoát nước và vệ sinh môi trường Hệ thống thoát nước thị xã là hệ thốn thoát nước cống chung, cả nước mưa và nước bẩn. Hệ thống thoát nước cống này chủ yếu tập trung ở hai phường nội thị, . Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn -Hàng không: từ Sầm Sơn đến sân bay Thanh Hoá dự kiến xây dựng ở Bắc thị trấn Nhồi là 9-10km. b.Hiện trạng hệ thống cấp nước thị xã Thị xã Sầm Sơn nằm cách TP Thanh Hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thiết kế hệ thống thoát nước Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Luận văn Thiết kế hệ thống thoát nước Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Luận văn Thiết kế hệ thống thoát nước Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI, CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA, 3 Tính toán diện tích, CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ TRẠM BƠM NƯỚC THẢI, CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn