tìm hiểu pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần

15 480 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 10:00

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn là điều kiện không thể thiếu để thành lập một doanh nghiệp và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh . việc huy động vốn. - Phát hành cổ phiếu là việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần cho người đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu về vốn của công ty. Kết quả của. do công ty cổ phần phát hành chứng nhận việc góp vốn vào công ty của các cổ đông. Cổ phiếu là bằng chứng chứng minh quyền sở hữu cổ phần của cổ đông công
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần, tìm hiểu pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần, tìm hiểu pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần, Phát hành cổ phiếu a Khái quát về hình thức phát hành cổ phiếu, Tín dụng ngân hàng, Tín dụng thuê mua:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn