Tài liệu Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn

10 1,462 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2015, 06:29

. Bài T p Thì Hi n T i Đ nậ ệ ạ ơ Chia đ ng t trong ngo c thì Hi n T i Đ n:ộ ừ ặ ở ệ ạ ơ 1. I (be) _stay_______ at school at the. English? 20. She (not live) ________ in HaiPhong city. TRUNG TÂM ANH NG QU C T ÚC CHÂUỮ Ố Ế Bài T p Thì Hi n T i Ti p Di nậ ệ ạ ế ễ I/ Put the verbs into Present Continuous Tense: 1. John (not. ever seen. Đây là cô gái đ p nh t mà tôi đã t ng g p.ẹ ấ ừ ặ TRUNG TÂM ANH NG QU C T ÚC CHÂUỮ Ố Ế Thì Quá Kh Hoàn Thànhứ FORM [had + past participle] Examples: • You had studied English before
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn, Tài liệu Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn, Tài liệu Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn