GIÁO TRÌNH-TRƯỜNG MẦM NON TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

27 788 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 17:24

. vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non) . Tiêu chuẩn cũng có. nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. TCVN 4474 : 1987 1) , Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4513 : 1988 1) , Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5687 : 2010, Thông. cộng- Tiêu chuẩn thiết kế. TCXD 27 :1991 1) - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXD 29 : 1991 1) - Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng. Tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH-TRƯỜNG MẦM NON TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, GIÁO TRÌNH-TRƯỜNG MẦM NON TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, GIÁO TRÌNH-TRƯỜNG MẦM NON TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn