MỘT số bài TOÁN có LIÊN QUAN đến góc và KHOẢNG CÁCH

20 367 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 10:12

. MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH I. LIÊN QUAN ĐẾN GÓC . (5 BÀI ) Bµi 1 ( KA-2006) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. phương trình đường thẳng ∆ vuông góc với (P) và thỏa mãn ∆ cắt (d) tại một điểm M cách (P) một khoảng bằng 2. GIẢI Tìm M trên d thì M=(t-1;7t+1;3-t) . Khoảng cách từ M đến (P) là h(M,P)= 2 ( ) (. (P): 2x-y-2z-2=0 và (d): 1 2 1 2 1 x y z+ − = = − . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I thuộc (d), I cách (P) một khoảng bằng 2 và (P) cắt (S) theo một đường tròn giao tuyến có bán kính bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số bài TOÁN có LIÊN QUAN đến góc và KHOẢNG CÁCH, MỘT số bài TOÁN có LIÊN QUAN đến góc và KHOẢNG CÁCH, MỘT số bài TOÁN có LIÊN QUAN đến góc và KHOẢNG CÁCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay