Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Sông Đà 12 -5

45 258 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2013, 20:18

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Sông Đà 12 -5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng I: những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệm xây lắp I. Đặc điểm của ngành xây lắp đặc điểm của các sản phẩm xây lắp: 1. Đặc điểm của ngành xây lắp: Trong các ngành trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, XDCB là ngành sản xuất vật chất độc lập, mang tính chất công nghiệp, có chức năng tái sản xuất TSCĐ, tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, tăng tiềm lực quốc phòng của đất nớc. Ngành XDCB có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chung giống các ngành khác nh: sản phẩm xây lắp (SPXL) đợc tiến hành một cách liên tục, từ khâu thăm dò, điều tra khảo sát cho đến khâu thiết kế, thi công quyết toán, bàn giao công trình (CT). Sản xuất xây lắp có tính dây chuyền giữa các khâu của hoạt động sản xuất, các khâu này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, ngành XDCB có những nét riêng biệt so với các ngành sản xuất khác. Sự khác biệt đó đã tác động rất nhiều đến công tác quản lý hạch toán trong các DNXL. - Hoạt động xây lắp tiến hành ngoài trời, chịu ảnh hởng rất nhiều của các điều kiện tự nhiên, chi phí (CP) trong XDCB cũng thờng lớn đặc biệt bao giờ cũng phải tính đến một lợng hao hụt nhất định. - Thời gian thi công các CT thờng dài. - Việc tiến hành thi công các CT, HMCT của một DN thờng tổ chức phân tán, không cùng một địa điểm nên rất khó cho việc quản lý. 2. Đặc điểm của các sản phẩm xây lắp: Quy trình XDCB cho kết quả là các SPXL. SPXL là những CT, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sản xuất sử dụng lâu dài. Quá trình từ khi khởi công CT cho tới khi hoàn thành bàn giao, đa vào sử dụng thờng dài, độ dài của nó phụ thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng CT. Quá trình thi công xây lắp chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm nhiều công việc khác nhau, các sai lầm trong xây dựng lại khó sửa chữa đem lại hậu quả rất lớn. Do đó, SPXL nhất thiết phải đợc thiết kế lập dự toán riêng. Mặt khác, SPXL thờng đợc tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu t từ trớc (giá trúng thầu hoặc giá chỉ định thầu) nên tính chất hàng hoá của SPXL thể hiện không rõ. DN không phải thực hiện việc định giá bán SP nh các DN sản xuất SP thông thờng khác. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải lập dự toán, xác định đối tợng tập hợp CP tính giá thành một cách chính xác, đảm bảo CP phải đợc tính toán đầy đủ chi tiết. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Những vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp: 1. Những lý luận chung về chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp: 1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất: Quá trình sản xuất kinh doanh của các DNXL là một quá trình tác động có mục đích vào các yếu tố đầu vào để tạo thành các SP là các CT, HMCT nhất định.Trong quá trình đó các DNXL phải huy động sử dụng các nguồn tài lực, vật lực. Nh vậy: CPSX trong các DNXL là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá các CP cần thiết khác mà DN phải bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất thi công trong một thời kỳ nhất định. Theo dõi chế độ kế toán hiện hành áp dụng cho các DNXL theo Quyết định số1864/1998/QĐ/BTC ngày 16/12/1998 thì việc tổ chức kế toán các DNXL, đơn vị nhận thầu phải đảm bảo yêu cầu của kế toán nói chung áp dụng cho các cơ sở sản xuất. Cho nên CPSX của DNXL bao gồm: + CPSX xây lắp: là toàn bộ CPSX sản phẩm trong lĩnh vực hoạt động xây lắp, nó là bộ phận cơ bản để tính thành giá thành SPXL. + CPSX ngoài xây lắp: là toàn bộ CP sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất ngoài xây lắp nh hoạt động sản xuất công nghiệp phụ trợ, các hoạt động sản xuất nông nghiệp phụ trợ 1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 1.2.1. Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí: Theo cách phân loại này các CP có cùng nội dung tính chất kinh tế đợc xếp chung vào cùng một yếu tố, không kể CP đó phát sinh đâu, dùng vào mục đích gì trong sản xuất SP, phục vụ quản lý hay sản xuất trực tiếp. Toàn bộ CPSX đợc chia thành các loại sau: - CPNVL: NVL chính, phụ, CCDC, thiết bị xây dựng, phụ tùng thay thế - CP nhiên liệu động lực: xăng, dầu, khí ga - CP BHXH, BHYT, KPCĐ - CP khấu hao TSCĐ - CP dịch vụ mua ngoài - CP khác bằng tiền Việc phân loại CP theo các yếu tố trên giúp ta biết những CP nào đã dùng vào sản xuất kết cấu tỷ trọng của chúng. Từ đó, xây dựng định mức, dự toán CPSX phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch dự toán CP trong DN. 1.2.2. Phân loại theo mục đích công dụng của chi phí: CP có cùng mục đích công dụng không phân biệt nội dung kinh tế của chúng có khác nhau hay không. Có các loại CP sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - CP sử dụng máy thi công (MTC): là các CP liên quan đến sử dụng MTC theo phơng thức thi công hỗn hợp vừa bằng máy vừa bằng thủ công. Bao gồm các CP sau: CP vật liệu, CPNC, CP dụng cụ sản xuất, CP khấu hao MTC, CP dịch vụ mua ngoài, CP khác bằng tiền - CPSXC: là các khoản CP dùng vào việc quản lý phục vụ sản xuất chung tổ, đội sản xuất trong DNXL. Bao gồm các CP sau: CP vật liệu, CP NC, CP dụng cụ sản xuất, CP khấu hao TSCĐ, CP dịch vụ mua ngoài, CP khác bằng tiền. Đây là cách phân loại CP đợc áp dụng phổ biến trong các DNXL. 2. Những lý luận chung về giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp: 2.1. Khái niệm, bản chất giá thành sản phẩm: Giá thành SPXL là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hoá các CP cần thiết khác mà DN đã chi ra để hoàn thành khối lợng SPXL theo quy định. Giá thành HMCT hay giá thành CT hoàn thành toàn bộ là giá thành cuối cùng của SPXL. Giá thành có 2 chức năng: - Chức năng thớc đo bù đắp CP: toàn bộ CP mà DN đã bỏ ra để hoàn thành một khối lợng công tác xây lắp phải đợc bù đắp bằng chính số tiền thu đợc do tiêu thụ sản phẩm. Với giá bán đợc thị trờng chấp nhận hoặc đơn giá bán theo đơn giá đấu thầu căn cứ vào giá thành đơn vị sản phẩm ta sẽ biết đợc DN có bù đắp đợc CP đã bỏ ra hay không. Nếu đơn giá bán lớn hơn giá thành đơn vị sản phẩm thì DN sẽ bù đắp đợc CP ngợc lại. - Chức năng lập giá: trong hoạt động xây lắp, giá bán sản phẩm (giá nhận thầu) thờng đợc xác định trớc khi tiến hành thi công xây dựng CT. Do đó, giá thành thực tế của CT không có chức năng này. Nhng hiện nay, để đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trờng, một số DNXL đã chủ động xây dựng một số CT, sau đó bán lại cho các đối tợng có nhu cầu với giá hợp lý. Khi đó giá thành thực tế của SPXL lại là căn cứ quan trọng để xác định giá bán. 2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 2.2.1. Căn cứ theo số liệu để tính toán giá thành sản phẩm xây lắp: * Giá thành dự toán: là tổng các CP dự toán để hoàn thành khối lợng công tác xây lắp. Giá thành dự toán đợc hình thành trên cơ sở khối lợng công tác xây lắp theo thiết kế đợc duyệt, các định mức dự toán, đơn giá XDCB hiện hành các chính sách chế độ có liên quan của Nhà nớc. Giá thành dự toán của = Giá trị dự toán của - Thu nhập chịu - Thuế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 từng CT, HMCT từng CT, HMCT thuế tính trớc GTGT Trong đó: Giá trị dự toán của từng CT, HMCT = Khối lợng dự toán xây lắp từng CT, HMCT x Đơn giá dự toán xây lắp của từng CT, HMCT + CP chung Nh vậy, giá thành dự toán nhỏ hơn giá trị dự toán phần thu nhập chịu thuế tính trớc thuế GTGT. * Giá thành kế hoạch: là giá thành xác định trên cơ sở các định mức CP đơn giá nhất định của từng DN. Giá thành kế hoạch của CT, HMCT = Giá thành dự toán của CT, HMCT - Mức hạ giá thành kế hoạch * Giá thành thực tế: Phản ánh toàn bộ các CP thực tế mà DN đã bỏ ra để thực hiện khối lợng công tác xây lắp. Giá thành thực tế không chỉ bao gồm các CP định mức mà còn bao gồm các khoản CP vợt định mức không định mức nh: mất mát, hao hụt , lãng phí về vật t tiền vốn trong quá trình sản xuất. Trong điều kiện đảm bảo tính thống nhất về thời điểm, cách tính thực hiện trên cùng một đối tợng thì giữa 3 loại giá thành trên có mối quan hệ về mặt l- ợng nh sau: Giá thành dự toán giá thành kế hoạch giá thành thực tế. 2.2.2. Căn cứ theo phạm vi tính toán giá thành: * Giá thành sản xuất: bao gồm các khoản mục CP, CPNVLTT, CPNCTT, CP sử dụng MTC, CPSXC tính cho CT, HMCT hoặc lao vụ đã hoàn thành. Nó cũng là căn cứ để tính toán giá vốn của hàng bán. * Giá thành toàn bộ SPXL tiêu thụ: gồm giá thành sản xuất, CP quản lý DN tính cho SP hoặc lao vụ đợc tiêu thụ. Giá thành này là căn cứ để xác định lợi nhuận trớc thuế. Giá thành công tác xây lắp còn đợc theo dõi trên 2 chỉ tiêu là: + Giá thành khối lợng xây lắp (KLXL) hoàn chỉnh: là giá thành của những CT, HMCT đã hoàn thành, đảm bảo kỹ thuật đúng thiết kế, đúng hợp đồng, bàn giao đợc bên chủ đầu t (bên A) nghiệm thu chấp nhận thanh toán. + Giá thành KLXL hoàn thành theo quy ớc: là toàn bộ các CP tính cho một KLXL đã hoàn thành đến giai đoạn quy ớc. 3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp : Thông qua bản chất CP giá thành, ta có thể thấy đợc CPSX giá thành có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Chúng đều là hao phí lao động sống, lao động vật hoá đ ợc biểu hiện bằng tiền. Tuy nhiên CPSX giá thành sản phẩm cũng có sự khác biệt về giới hạn phạm vi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + CPSX trong các DN nói chung DNXL nói riêng luôn gắn với một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm ) còn giá thành SP lại là giới hạn CP tính cho một CT, HMCT, khối lợng công tác xây lắp hoàn thành nhất định. + CPSX chỉ gồm những CP phát sinh của kỳ đó còn giá thành SP có thể bao gồm một phần CP phát sinh kỳ trớc(CP trả trớc) một phần CP phát sinh của kỳ sau nhng đợc ghi nhận kỳ này (CP phải trả). + Về mặt lợng CP giá thành không thống nhất với nhau, điều này thể hiện công thức sau: Giá thành SP xây lắp = Giá trị SP dở dang đầu kỳ + CPSX phát sinh trong kỳ - Giá trị SP dở dang cuối kỳ Trong trờng hợp đặc biệt nếu không có CP dở dang đầu kỳ cuối kỳ hoặc CP dở dang đầu kỳ = CP dở dang cuối kỳ thì CPSX = giá thành sản phẩm . 4. Vai trò nhiệm vụ của kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp: 4.1. Vai trò: Ngày nay, muốn tồn tại trong một môi trờng cạnh tranh gay gắt buộc các DN phải kinh doanh có lãi. Khi đó họ phải quan tâm tới vấn đề quản lý CP tính giá thành SP đúng mức; bởi tiết kiệm CP, hạ giá thành trong điều kiện đảm bảo về chất lợng sản phẩmmột trong những vũ khí cạnh tranh sắc bén nhất . Công việc kinh doanh của các DNXL thờng đợc thực hiện theo phơng thức đấu thầu, SP đợc tiêu thụ theo giá thoả thuận trớc. Khi đó, tiết kiệm CP hạ giá thành, tạo khoản chênh lệch lớn giữa đấu thầu giá thành thực tế là điều kiện quyết định tới khả năng tích luỹ của DN cải thiện đời sống cho ngời lao động. Vì vậy, công tác hạch toán CPSX tính giá thành SP đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó đảm bảo cung cấp thông tin cần thiết, kịp thời cho các nhà quản trị DN về CPSX cũng nh giá thành của SP, giúp các nhà quản trị phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các dự toán CPSX kế hoạch giá thành SP. Từ đó, đề ra các giải pháp thích hợp, phát huy những mặt tích cực, hạn chế những tiêu cực, đảm bảo điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Trong điều kiện hình thức đấu thầu trong xây lắp đợc áp dụng phổ biến thì kế toán tập hợp CPSX tính giá thành càng giữ vai trò quan trọng cần thiết trong việc xây dựng giá đấu thầu hợp lý. 4.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán: + Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ, của tổ chức sản xuất SP của DNXL để xác định đối tợng tập hợp CPSX phơng pháp tính giá thành phù hợp. + Tập hợp kịp thời phân bổ từng loại CPSX theo đúng đối tợng tập hợp CP đã xác định. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Vận dụng phơng pháp tính giá thành phù hợp để tính giá thành giá thành đơn vị của các đối tợng tính giá thành theo đúng các khoản mục quy định theo đúng kỳ tính giá thành. + Vận dụng các TK kế toán để hạch toán CPSX giá thành sản phẩm phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho mà DN đã lựa chọn. + Thờng xuyên đối chiếu kiểm tra định kỳ cung cấp các báo cáo về CPSX giá thành SP cho Ban lãnh đạo DN, đề xuất các biện pháp tăng cờng quản lý, tiết kiệm CPSXKD hạ giá thành. III. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp: Theo Quyết định số 1864/1998/QĐ/BTC ngày 16/12/1998 ban hành quyết định các DNXL chỉ áp dụng trình tự kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên mà không áp dụng phơng pháp kểm định kỳ. Do vậy, trong phạm vi đề tài này, em xin trình bày nội dung kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm trong các DNXL theo phơng pháp khai thờng xuyên. 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp: 1.1. Xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất: Đối tợng tập hợp CPSX trong DNXL là phạm vi, giới hạn để tập hợp các CP nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát CP tính giá thành SPXL. Giới hạn, phạm vi tập hợp CPSX có thể là nơi phát sinh CP cũng có thể là nơi gánh chịu CP. Để xác định đợc đối tợng tập hợp CP cần căn cứ vào các yếu tố sau: + Tính chất, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất SP, đặc điểm, cơ cấu tổ chức của DNXL, đặc điểm của SPXL. + Yêu cầu kiểm tra, kiểm soát CP, yêu cầu hạch toán kế toán nội bộ đơn vị. + Yêu cầu tính giá thành theo các đối tợng tính giá thành. + Khả năng trình độ quản lý trình độ hạch toán của DN. + Đơn vị tính giá thành sản phẩm trong DN. 1.2. Xác định phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất: Phơng pháp tập hợp trực tiếp: Phơng pháp này áp dụng đối với CP có liên quan trực tiếp đến từng CT, HMCT cụ thể. Kế toán cần xác định đâu là CP trực tiếp, đâu là CP gián tiếp. Phơng pháp phân bổ gián tiếp: Đối với các loại CP có liên quan đến nhiều đối tợng tập hợp CP (CT, HMCT), không thể tập hợp trực tiếp mà phải tiến hành phân bổ gián tiếp cho từng đối tợng tập hợp CP theo các tiêu thức thích hợp (dùng cho CPSXC, CPMTC) 1.3. Chứng từ kế toán sử dụng trong tập hợp chi phí sản xuất: Chứng từ kế toán đây là hệ thống chứng từ gốc chứng từ tổng hợp liên quan đến CP phát sinh nh: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phiếu xuất kho vật liệu, CCCD; biên bản giao nhận vật t, CCDC; bảng phân bổ vật liệu, CCDC xuất dùng. - Bảng chấm công, bảng tính lơng, bảng tính toán lơng các khoản trích theo lơng. - Bảng tính khấu hao TSCĐ - Phiếu chi tiền mặt, giấy báo Có của ngân hàng Hệ thống chứng từ sử dụng trong các DNXL đợc xây dựng trên cơ sở chế độ quy định của Nhà nớc (kể cả chứng từ bắt buộc chứng từ hớng dẫn). 1.4. Tài khoản sử dụng: TK 621 CPNVLTT: phản ánh CPNVL phát sinh thực tế sản xuất thi công các sản phẩm xây dựng, lắp đặt các CT (mở chi tiết cho từng SP xây lắp). TK 622 CPNCTT: dùng để tập hợp kết chuyển CPNCTT, nhng không bao gồm các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trực tiếp xây lắp (mở chi tiết cho từng CT, HMCT). TK 623 CPMTC: TK này chỉ đợc sử dụng để hạch toán CP sử dụng xe, MTC trong trờng hợp DNXL thực hiện xây lắp CT theo phơng thức hỗn hợp, vừa thủ công vừa bằng máy. Trờng hợp DN thực hiện xây lắp công trình hoàn toàn theo phơng thức bằng máy thì kế toán không sử dụng TK 623 mà hạch toán trực tiếp các CP xây lắp vào TK 621, 622, 627. Kế toán cũng không hạch toán vào TK 623 các khoản trích về BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân điều khiển máy thi công. TK 623 có 6 TK cấp 2: + TK 6231 - CP nhân công + TK 6232 - CP vật liệu + TK 6233 - CP dụng cụ sản xuất + TK 6234 - CP khấu hao máy thi công + TK 6237 - CP dịch vụ mua ngoài + TK 6238 - CP khác bằng tiền TK 627 CPSXC: có 6 TK cấp 2, để theo dõi riêng từng yếu tố CP cấu thành CP SXC + TK 6271 - CP nhân viên phân xởng + TK 6272 - CP vật liệu + TK 6273 - CP công cụ, dụng cụ + TK 6274 - CP khấu hao TSCĐ + TK 6277 - CP dịch vụ mua ngoài + TK 6278 - CP khác bằng tiền TK 154 - CP sản xuất kinh doanh dở dang: TK này dùng để tập hợp các khoản CPSX trong kỳ kể trên, phục vụ cho công tác tính toán giá thành SPXL (mở chi tiết cho từng đối tợng). TK 154 có 4 TK cấp hai : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + TK 1541 Xây, lắp: để tập hợp CP, tính giá thành của SP xây, lắp, phản ánh giá trị SP xây lắp dở dang cuối kỳ. + TK 1542 SP khác: để tập hợp CP tính giá thành SP phản ánh giá trị SP khác dở dang cuối kỳ + TK 1543 Dịch vụ: để tập hợp CP tính giá thành dịch vụ phản ánh dịch vụ dở dang cuối kỳ + TK 1544 CP bảo hành xây lắp: để tập hợp CP bảo hành CT xây dựng, lắp đặt thực tế phát sinh trong kỳ giá trị CT bảo hành xây, lắp dở dang cuối kỳ. TK 141 Tạm ứng: Tài khoản này dùng trong trờng hợp áp dụng phơng thức khoán mà đơn vị nhận khoán không tổ chức kế toán riêng để theo dõi các khoản tiền tạm ứng cho đơn vị nhận khoán tổ chức cung ứng các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thi công. TK 136 Phải thu nội bộ TK 336 phải trả nội bộ: đợc sử dụng trong trờng hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức kế toán riêng coi nh có quan hệ nội bộ với DN. 1.5. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 1.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: CP về NVLTT là những CP về nguyên vật liệu chính, vật kết cấu, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, vật liệu khác sử dụng trong quá trình thi công xây lắp từng CT, HMCT. Nguyên, vật liệu sử dụng cho CT, HMCT nào thì tính trực tiếp cho CT đó. Trờng hợp không tính riêng đợc thì phải phân bổ cho từng CT, HMCT theo định mức tiêu hao. Trình tự hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Phụ lục 3) 1.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: CPNCTT là những khoản tiền phải trả phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất xây lắp, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ gồm tiền lơng chính, lơng phụ, các khoản phụ cấp. Khi các DNXL đều áp dụng hình thức khoán gọn trong xây lắp thì các DN đều phải sử dụng hình thức trả lơng theo khối lợng công việc giao khoán. Nên các DN buộc phải xây dựng đợc các định mức kinh tế kỹ thuật, làm cơ sở cho việc xác định đơn giá tiền lơng đối với từng loại công việc một cách hợp lý. Tiền lơng phải trả = Khối lợng công việc giao khoán hoàn thành x Đơn giá tiền lơng Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (Phụ lục 4) 1.5.3. Kế toán chi phí máy thi công: Do đặc điểm của hoạt động MTC trong xây dựng mà CP sử dụng MTC chia làm 2 loại: - CP thờng xuyên: là những CP hàng ngày cần thiết cho việc sử dụng MTC Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - CP tạm thời: là những CP liên quan đến việc tháo lắp, chạy thử, vận chuyển MTC, CP này đợc phân bổ trong thời gian máy hoạt động công trờng. Trình tự hạch toán (Phụ lục 5a, 5b, 5c) 1.5.4. Kế toán chi phí sản xuất chung: CPSXC thờng đợc tập hợp hạch toán riêng cho từng địa điểm phát sinh. Nếu trong DN có nhiều tổ đội thì phải mở sổ chi tiết để tập hợp theo từng tổ đội. Cuối tháng CPSXC đã đợc tập hợp, sẽ đợc kết chuyển để tính giá thành sản phẩm. Nếu tổ đội xây dựng chỉ thi công một CT, HMCT thì CPSX sẽ đợc kết chuyển vào tính giá thành cho từng SP ấy. Còn nếu thi công nhiều CT thì phải phân bổ cho từng CT đó theo những tiêu thức thích hợp. Trình tự hạch toán (Phụ lục 6) 1.5.5. Tổng hợp chi phí sản xuất: Căn cứ vào đối tợng hạch toán CPSX đã đợc xác định tơng ứng, kế toán tiến hành hạch toán tổng hợp CP theo trình tự sau: + Căn cứ vào đối tợng hạch toán đã xác định, mở sổ hoặc thẻ chi tiết CPSX, mỗi thẻ mở cho một đối tợng hạch toán. + Các CP phát sinh trong tháng có liên quan đến đối tợng hạch toán nào thì ghi vào sổ thẻ của đối tợng hạch toán đó. + Đối với CP cần đợc phân bổ thì phải tập hợp riêng tính phân bổ cho các đối tợng liên quan. + Cuối tháng (quý) tiến hành tổng hợp toàn bộ CP phát sinh cho từng đối t- ợng cho toàn DN. Sổ hạch toán chi tiết là cơ sở để tổng hợp CPSX từng kỳ cho từng đối tợng hạch toán CP tính giá thành SP. Kế toán sử dụng TK 154, mở chi tiết cho từng đối tợng hạch toán để tổng hợp CPSX thực tế của chúng. 1.6 Đặc điểm kế toán khoán nội bộ doanh nghiệp xây lắp 1.6.1 đơn vị nhận khoán không tổ chức kế toán riêng. - Hạch toán đơn vị giao khoán (Phụ lục 7) - Hạch toán đơn vị nhận khoán: đơn vị nhận khoán chỉ tập hợp chứng từ. 1.6.2 đơn vị nhận khoán có tổ chức kế toán riêng - Hạch toán đơn vị giao khoán (Phụ lục 8a) - Hạch toán đơn vị nhận khoán (Phụ lục 8b) 2. Đánh giá sản phẩm dở dang: Sản phẩm dở dang trong xây lắp có thể xác định là CT, HMCT, đơn đặt hàng, khối lợng công tác xây lắp quy ớc ch a hoàn thành, cha đợc bên chủ đầu t nghiệm thu, thanh toán Đánh giá SP dở dang chính là công việc tính toán, xác định phần CPSX mà khối lợng xây lắp dở dang cuối kỳ phải gánh chị. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1. Trong điều kiện đợc thanh toán khối lợng hoàn thành theo giai đoạn xây dựng có dự toán riêng: 2.1.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán: CP thực tế cho KLXL DDCK = CP thực tế của KLXL DD ĐK + CP thực tế của KLXL phát sinh trong kỳ x CP theo dự toán của KLXL DDCK CP theo dự toán của KLXL hoàn thành bàn giao trong kỳ + CP theo dự toán của KLXL DDCK tính theo mức độ thi công 2.1.2. Đánh giá sản phẩm: CP thực tế cho KLXL = CP thực tế của KLXL DD ĐK + CP thực tế của KLXL phát sinh trong kỳ x Giá trị dự toán của KLXL DDCK Giá trị dự toán của KLXL hoàn thành bàn giao trong kỳ + Giá trị dự toán của KLXL DDCK 2.2. Trong điều kiện tính toán khối lợng hoàn thành khi CT, HMCT hoàn tất đợc bàn giao: Trong trờng hợp này đối tợng tính giá thành là CT, HMCT hoàn thành, vì vậy khi CT cha hoàn thành thì toàn bộ CPSX tập hợp đợc từ khi bắt đầu khởi công thi công CT cho đến thời điểm đánh giá SP dở dang đều đợc coi là CP dở dang. Đối với các DN áp dụng hình thức khoán gọn, bên nhận khoán có tổ chức kế toán riêng thì không phải đánh giá SP dở dang. Khi CT hoàn thành bàn giao toàn bộ hoặc theo quy ớc thì bên nhận khoán mới bàn giao cho bên giao khoán. Còn nếu bên nhận khoán không tổ chức kế toán riếng thì kế toán bên giao khoán cũng vẫn tổ chức đánh giá SP dở dang nh trên. IV. Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 4.1. Xác định đối tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp: Thực chất của việc xác định đối tợng tập hợp CP giá thành là xác định nơi phát sinh CP nơi gánh chịu CP. Nếu đối tợng tập hợp CP là căn cứ để kế toán ghi sổ kế toán chi tiết, hạch toán ban đầu, cũng nh để tập hợp phân bổ CPSX, thuận tiện cho công tác quản lý tiết kiệm CPSX thì đối tợng tính giá thành lại là căn cứ để kế toán lựa chọn phơng pháp tính giá thành xây dựng nên các bảng tính giá thành thích hợp. 4.2. Các phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: 4.2.1. Phơng pháp tính giá thành giản đơn: Phơng pháp này dùng trong trờng hợp tập hợp CP trùng với đối tợng giá thành. Tất cả CP tập hợp trực tiếp đợc cho một CT, HMCT từ khi khởi công cho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 [...]... kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp Sông đà 12 5: I Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức kế toán tại nghiệp Sông Đà 12 5: 1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp Sông Đà 125 1.1 Quá trình hình thành phát triển của nghiệp Sông Đà 12- 5: nghiệp Sông Đà 12 5 là một DN Nhà nớc trực thuộc Công ty Sông Đà 12 một đơn vị thành. .. chi tiết, bảng cân đối số phát sinh Khoá sổ của kỳ sau Quy trình công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành SP (Phụ lục 11) II Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp Sông Đà 12- 5: Trong phạm vi nghiên cứu đề tài tại nghiệp Sông Đà 12 5, em xin trình bày tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm theo hình thức khoán... 0918.775.368 Chơng Iii: Một số nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sx tính giá thành sản phẩm tại nghiệp sông đà 12 5 I Nhận xét đánh giá chung: 1 Ưu điểm: 1.1 Đối với công tác kế toán: Tổ chức công tác kế toán của nghiệp đã phù hợp với yêu cầu của cơ chế quản lý trong nền kinh tế thị trờng Bộ máy kế toán gọn nhẹ với số biên chế hợp lý nên luôn đạt hiệu quả,... sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp Sông Đà 12 - 5 1 Sự cần thiết yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh , các doanh nghiệp phải tự tìm cho mình một hớng đi đúng đắn trong đó, việc tìm kiếm những giải pháp giúp tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất , hạ giá thành sản phẩm nhng... áp dụng trong công tác kế toán hiện nay của nghiệp cũng là một u điểm trong việc tổ chức công tác kế toán vì nó rất thuận tiện cho việc theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày 1.2 Đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Hiện nay, nghiệp áp dụng hình thức khoán trong thi công xây lắp vì vậy công tác kế toán tập hợp CP tính giá thành tơng đối... đ Kế toán tính ra CP thực tế của KLXK dở dang cuối kỳ là: CP thực tế của KLXL dở dang cuối = 654.487.521 1.575.264.095 + 1. 112. 353.657 + 125 .953.685 x 125 .953.685 = 130. 812. 268 3 Thực trạng kế toán tính giá thành tại nghiệp Sông Đà 12 5: 3.1 Đối tợng tính giá thành: Đảm bảo tính chính xác, tính đúng giá thành SP không chỉ là nguyên tắc trong công tác kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm. .. toán giá thành hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc, với cấp trên công tác thanh toán khác 2.1.2 Cơ cấu bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán của nghiệp Sông Đà 12 5 đợc tổ chức theo hình thức kế toán tập trung (Phụ lục 10) + Kế toán trởng: giúp Giám đốc tổ chức bộ máy kế toán, chỉ đạo hạch toán kế toán toàn nghiệp theo chế độ kế toán của Nhà nớc quy chế quản lý của Công. .. - Chi phí sản xuất chung Dù khoản mục chi phí sản xuất chung chi phí máy thi công có nội dung tính chất kinh tế nh nhau, chúng đều đợc cấu thành bởi các yêu tố chi phí nh nhau ( nhân công, nguyên vật liệu, CCDC, khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài chi phí khác bằng tiền) nhng chúng có mục đích công dụng kinh tế khác nhau Nên nghiệp nên phân loại chi phí sản xuất trong nghiệp thành. .. giao thanh toán giai đoạn cuối, kế toán tính giá thành lập bảng tổng hợp CPSX tính giá thành Căn cứ vào đó kế toán kết chuyển giá thành sang TK 632 giá vốn hàng bán nh sau: Nợ TK 632: 2.039.274.431 Có TK 154: 2.039.274.431 Sau đó kế toán vào số NKC, sổ cái TK 154, sổ cái TK 632, sổ chi tiết TK 154 Khi đó công việc tính giá thành cho CT, HMCT hoàn thành đã đợc hoàn tất Để xác định giá thành toàn... lý của nghiệp xem xét tình hình sản xuất thi công, tình hình quản lý sử dụng CP, kịp thời phát hiện ra những khoản mục CP phát sinh không hợp lý, lãng phí có biện pháp ngăn chặn xử lý Tại nghiệp, đối tợng tính giá thành là CT, HMCT hoàn thành bàn giao hoặc khối lợng công tác xây lắp hoàn thành theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý hoặc hoàn thành theo giai đoạn 3.2 Phơng pháp tính giá thành: . trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Sông đà 12 5: I. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức kế toán. Xí nghiệp Sông Đà 12- 5: Xí nghiệp Sông Đà 12 5 là một DN Nhà nớc trực thuộc Công ty Sông Đà 12 một đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Xí nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Sông Đà 12 -5, Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Sông Đà 12 -5, Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Sông Đà 12 -5, Đặc điểm của các sản phẩm xây lắp:, Căn cứ theo phạm vi tính toán giá thành:, Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp:, Đánh giá sản phẩm:, Phơng pháp tính giá thành theo định mức: Phơng pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng:, Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Xí nghiệp Sông Đà 12- 5, Hình thức kế toán áp dụng:, Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:, Kế toán chi phí sản xuất chung:, Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại Xí nghiệp Sông Đà 12 5:, Thực trạng kế toán tính giá thành tại Xí nghiệp Sông Đà 12 5:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn