Các bài toán về góc và khoảng cách

2 220 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2015, 16:03

. Bài 4: Khoảng cách và góc trong hình học giải tích – Khóa LTðH ñảm bảo – Thầy Phan Huy Khải Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1 BTVN BÀI KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC TRONG HÌNH. , ) 5 9 3 4 2 ⇒ = = + a a d AB OM a a Bài 4: G ọ i K là trung ñ i ể m c ủ a SA. Ch ọ n góc tam di ệ n là: (I;ID;IA;IK) Bài 4: Khoảng cách và góc trong hình học giải tích – Khóa LTðH ñảm. tôi xin có một lưu ý nhỏ khi giải các bài toán loại này như sau: Với loại bài tập này xin khẳng ñịnh việc tính toán hoàn toàn không khó, song các bạn cần chọn góc tam diện cho phù hợp. ðể thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bài toán về góc và khoảng cách, Các bài toán về góc và khoảng cách, Các bài toán về góc và khoảng cách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay