Một số kinh nghiệm giúp học sinh tránh những sai lầm khi các giải bài toán Hình học tọa độ trong không gian.

27 521 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2015, 15:06

. Một số kinh nghiệm giúp học sinh tránh những sai lầm khi các giải bài toán Hình học tọa độ trong không gian. A.Lý do chọn đề tài: - Toán học thường được xem là bộ môn khoa học căn bản,. toán học nói chung. - Lý thuyết của phương pháp toạ độ trong không gian bao gồm tất cả những lý thuyết của phương pháp toạ độ trong mặt phẳng và những lý thuyết mở rộng trong không gian với một. đó. Từ những nhận định trên, tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục những thiếu sót của hs, giúp các em hiểu và giải được những bài tập loại này. Từ đó giúp các em phấn khởi hơn khi học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm giúp học sinh tránh những sai lầm khi các giải bài toán Hình học tọa độ trong không gian., Một số kinh nghiệm giúp học sinh tránh những sai lầm khi các giải bài toán Hình học tọa độ trong không gian., Một số kinh nghiệm giúp học sinh tránh những sai lầm khi các giải bài toán Hình học tọa độ trong không gian.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn