bai KT so 4 HSG Sinh 12 theo Cau truc de thi cua So Nam Dinh 2011

9 215 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2015, 10:00

. S GIO DC V O TO NAM NH KIM TRA S 4 HC SINH GII LP 12 TRNG THPT A NGHA HNG NM HC 2010 -2011 Mụn: SINH HC ( TRC NGHIM) Thi gian: 45 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Câu 1. Với 2 gen. trng, nh :4 cỏ vy , nh :1 cỏ vy , to . Tn s hoỏn v gen l: A. 20% B. 25% C. 30% D. 35% 2 S GIO DC V O TO NAM NH KIM TRA S 4 HC SINH GII LP 12 TRNG THPT A NGHA HNG NM HC 2010 -2011 Mụn: SINH HC. 3 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG LẦN 4 TRẮC NGHIỆM Câu hỏi Đáp án 1 A 2 B 3 A 4 A 5 B 6 A 7 D 8 B 9 B 10 D 11 B 12 A 13 B 14 D 15 A 16 D 17 A 18 A 19
- Xem thêm -

Xem thêm: bai KT so 4 HSG Sinh 12 theo Cau truc de thi cua So Nam Dinh 2011, bai KT so 4 HSG Sinh 12 theo Cau truc de thi cua So Nam Dinh 2011, bai KT so 4 HSG Sinh 12 theo Cau truc de thi cua So Nam Dinh 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn