bài 27: cảm ứng ở động vật(tt)

16 308 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2015, 20:00

[...]... TRUNG DẦN Chưa có hệ thần kinh ở động vật nguyên sinh Cảm ứng bằng sự co rút của chất nguyên sinh Thần kinh dạng lưới ở ruột khoang Phản ứng toàn thân, thiếu chính xác Thần kinh dạng chuỗi hạch ở giun Phản ứng định khu, thiếu chính xác Hệ thần kinh tập trung thành 3 khối: hạch não, Phản ứng định khu, chính xác hơn hạch ngực, hạch bụng(sâu bọ) Thần kinh dạng ống Phản ứng chính xác, mau lẹ, phức tạp.. .Động vật có hệ thần kinh càng phức tạp thì số lượng phản xạ càng nhiều, phản ứng càng chính xác, tiêu phí càng ít năng Cấu tạo của phản ứng càng phong phú, thế nào lượng, hình thức hệ thần kinh có liên quan nhưđa dạng và số lượng nơronđến việc thực cung phản xạ ở động vật? tham gia vào hiện phản xạ càng nhiều Có 2 loại phản xạ: phản . CHUỖI HỆ TK ỐNG Phản ứng chính xác, mau lẹ, phức tạp. Cảm ứng bằng sự co rút của chất nguyên sinh Phản ứng toàn thân, thiếu chính xác. Phản ứng định khu, thiếu chính xác. Phản ứng định khu, chính. thần kinh Nối giữa trung ương thần kinh với cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng Quan sát một số hình ảnh về hệ thần kinh dạng ống ở động vật O<!%B*+-(% %B* !*' --(%4<3%7<-%P:!6B!*'->B 2%Q:B34+!M!*'-R-3 $!E!S*T:( "!#$%!1%!&/5 %P:$!%U!*'->B0L=* !"-34+!M!*'-. hơn. HỆ THẦN KINH CÓ SỰ TẬP TRUNG DẦN Chưa có hệ thần kinh ở động vật nguyên sinh Thần kinh dạng lưới ở ruột khoang Thần kinh dạng chuỗi hạch ở giun Hệ thần kinh tập trung thành 3 khối: hạch não,
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 27: cảm ứng ở động vật(tt), bài 27: cảm ứng ở động vật(tt), bài 27: cảm ứng ở động vật(tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn