bai 13 Công dân với cộng đồng(tiết 2)

27 701 2
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2015, 19:00

Bài 13 Bài 13 Công dân v i c ng ớ ộ Công dân v i c ng ớ ộ đ ngồ đ ngồ MỤC TIÊU BÀI HỌC MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức -Hiểu được trách nhiệm đạo đức của người công dân trong mối quan hệ cộng đồng 2.Kĩ năng - Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động phù hợp xây dựng các cộng đồng xung quanh mình 3.Thái độ - Cư xử đúng đắn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh NỘI DUNG BÀI HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với đời sống con người a. Cộng đồng là gì? b. Vai trò của cộng đồng đối với đời sống con người 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng a. Nhân nghĩa b. Hoà hợp c. Hợp tác 1.Cộng đồng và vai trò của cộng đồng với đời sống của con người a. Cộng đồng là gì? *Các thành viên trong gia đình có những điểm chung nào? - Chung quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống - Sống chung dưới một mái nhà - Chung ngôn ngữ và chữ viết - Chung truyền thống gia đình - Chung về phong tục tập quán * Các thành viên trong lớp học có những điểm chung gì ? - Cùng độ tuổi - Cùng chung mục đích học tập - Chung chương trình đào tạo - Chung địa bàn cư trú - Chung ngôn ngữ, chữ viết và nền văn hóa Cộng Cộng đồng là đồng là gì? gì? Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống,có những điểm giống nhau,gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội Cộng đồng làng xã Cộng đồng gia đình Cộng đồng làm phim Cộng đồng dân tộc [...]... triển trong cộng đồng và nhờ sự phát triển của từng người mà cộng đồng trở nên lớn mạnh Cộng đồng được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? + Công bằng + Dân chủ + Kỉ luật Cá nhân tham gia vào nhiều cộng đồng khác nhau, mỗi cộng đồng lại có những chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử riêng mà mỗi cá nhân trong đó có nghĩa vụ phải tuân thủ Vậy công dân có trách nhiệm như thế nào khi sống trong cộng đồng???... -Thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó Cộng đồng có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? - Cộng đồng chăm lo cuộc sống của cá nhân, đảm bảo cho mỗi người có những điều kiện để phát triển - Cộng đồng cần có sự kết hợp đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể và xã hôi - Cộng đồng cần có sự kết hợp hợp lý giữa lợi ích riêng và lợi ích chung, giữa lợi ích với trách nhiệm, giữa quyền... nhau  Cộng đồng đầu tiên con người tham gia là cộng đồng gia đình  Con người tiếp nhận giáo dục xã hội thông qua cộng đồng trường học( tổ, trường, lớp, nhóm)  Khi làm việc lao động con người tham gia cộng đồng mang tính nghề nghiệp Mỗi người có nhu cầu tham gia cộng đồng văn hóa, tư tưởng  Con người tham gia cộng đồng chính trị, xã hội (Đảng, Đoàn Thanh niên…)  Nơi cư trú : Con người tham gia cộng. .. Đoàn Thanh niên…)  Nơi cư trú : Con người tham gia cộng đồng dân cư Thảo luận Em đã từng tham gia những cộng đồng nào? Và những cộng đồng ấy mang lại cho em điều gì? b Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người - Cộng đồng lớp học mang lại cho em điều gì? -Được học tập trong điều kiện tốt nhất có thể -Rèn luyện tinh thần đoàn kết với bạn bè - Tiếp thu tri thức khoa học - Chăm lo phát triển... trong đó có nghĩa vụ phải tuân thủ Vậy công dân có trách nhiệm như thế nào khi sống trong cộng đồng??? 2 Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng a Nhân nghĩa Nhân nghĩa = Nhân (Lòng thương người) + Nghĩa (Đối xử với người hợp theo lẽ phải) Nhân nghĩa là lòng thương người và và đối xử với người theo lẽ phải Hoạt động vì người nghèo Quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt Hiến máu nhân đạo Vậy nhân nghĩa có.. .Cộng đồng Quốc tế Các cộng đồng có điểm gì giống và khác nhau ? Giống nhau Khác nhau - Nguồn gốc - Quy mô - Phong tục tập quán - Loại hình, tổ chức - Ngôn ngữ, chữ viết - Hoạt động - Đời sống ( Sở dĩ có sự khác nhau này là do cộng đồng có sự kết hợp của nhiều cá nhân) Thảo luận Cá nhân có thể tham một hay nhiều cộng đồng khác nhau ??? Cho ví dụ minh hoạ ? *Cá nhân có thể tham gia nhiều cộng đồng... gặp khó khăn, hoạn nạn; tích cực tham gia các phong trào uống nước nhớ nguồn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam… -Kính trọng biết ơn các vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước, với dân tộc ... của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Để phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, bản thân mỗi hs chúng ta cần làm gì? -Kính trọng biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà Biết quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ khi ốm đau lúc già yếu - Quan tâm, chia sẻ, nhườg nhịn với những người xung quanh, trước hết là những người thân trong gia đình - Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi... đạo đức cao đẹp của dân tộc ta Nhân nghĩa được thể hiện như thế nào? - Lòng nhân ái, sự yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong hoan nạn, lúc khó khăn -Sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động trong cuộc sống hàng ngày - Thể hiện sâu sắc ở lòng vị tha cao thượng - Nét đặc trưng nổi bật nhất, thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta là các thế hệ sau luôn nghi lòng tạc dạ công lao của các thế . Bài 13 Bài 13 Công dân v i c ng ớ ộ Công dân v i c ng ớ ộ đ ngồ đ ngồ MỤC TIÊU BÀI HỌC MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức -Hiểu được trách nhiệm đạo đức của người công dân trong mối quan hệ cộng. đối với đời sống con người a. Cộng đồng là gì? b. Vai trò của cộng đồng đối với đời sống con người 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng a. Nhân nghĩa b. Hoà hợp c. Hợp tác 1 .Cộng. Vậy công dân có trách nhiệm như thế nào khi sống trong cộng đồng??? 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng a.Nhân nghĩa Nhân nghĩa = Nhân + Nghĩa (Lòng thương người) (Đối xử với
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 13 Công dân với cộng đồng(tiết 2), bai 13 Công dân với cộng đồng(tiết 2), bai 13 Công dân với cộng đồng(tiết 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn