Đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc hiểu văn bản ở trường trung học phổ thông

72 715 2
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2015, 10:03

1. Lý do chọn đề tàiNgữ văn là một môn học quan trọng, đóng vai trò chủ yếu trong nhà trường, đây là một môn học có vai trò quan trọng không chỉ trong đời sống, mà còn có vai trò quan trọng trong sự phát triển tư duy của con người. Một trong những vai trò quan trọng nhất của môn Ngữ văn là giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Hơn nữa, Ngữ văn còn là một môn học có mối quan hệ mật thiết với rất nhiều môn học khác trong nhà trường. Học tốt mônNgữ văn sẽ có tác động rất lớn tới các môn khác và người lại. Vì thế, môn Ngữ văn được ưu tiên dành thời gian nhiều hơn trong chương trình dạy học. Sự phát triển của xã hội đăt ra cho nghành giáo dục những nhiệm vụ mới, mục tiêu giáo dục vì thế mà thay đổi dẫn đến sự thay đổi của của các yếu tố cấu thành nên quá trình dạy học, trong đó có phương pháp dạy học. Nghị Quyết TW21997 khẳng định: Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, phương tiện hiện đại vào quá trình giáo dục đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay ở nước ta còn chậm, Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII đã nhận định: “Phương pháp giáo dục và đào tạo ở nước ta chậm đổi mới, chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học”. Chính điều này đã làm hạn chế chất lượng dạy và học ở trường phổ thông hiện nay. Và một câu hỏi rất thực tế được đặt ra cho các giáo viên là: Làm thế nào để học sinh có thể tiếp thu và ghi nhớ chúng một cách đầy đủ lượng tri thức của nhân loại nói chung và chương trình học nói riêng?Hơn nữa, chương trình Ngữ văn hiện nay quá tải so với học sinh. Với số lượng lớn tác giả tác phẩm được đưa vào giảng dạy thì việc hoàn thành chương trình là một việc rất khó và nhọc nhằn đối với cả thầy lẫn trò. Vì thế để đảm bảo hoàn thành chương trình, và cả áp lực thi cử, không ít giáo viên đã bỏ qua những cuộc giao tiếp văn chương đúng nghĩa để dạy học đạt được mục tiêu bài học. Chính sự quá tải này khiến nhiều giờ văn giống kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, không thể đi sâu tìm hiểu gia trị đích thực của tác phẩm từ đó làm mất hứng thú học tập của học sinh. Cả thầy và trò đều phải chạy đua với thời gian để hoàn thành chương trình, do đó giáo viên cũng không có thời gian để lắng đọng, củng cố lại những kiến thức vừa học.Bên cạnh đó, việc thiếu các biện pháp dạy học tích cực, thu hút hứng thú học tập của học sinh đặc biệt trong bước luyện tập xủng cố cũng là một trong những nguyên nhân làm cho học sinh ngày càng xa rời môn Ngữ văn và ngày càng mất nhiều tri thức về văn chương.Vì thế, chúng tôi lựa chọn đề tài “Đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông” nhằm mục đích cung cấp những biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học giờ đọc – hiểu văn bản nói chung và nâng cao bước luyện tập củng cố nói riêng.2. Lịch sử vấn đề……3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu3.1. Mục đích nghiên cứuChúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích đưa ra các phương pháp, hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả của giờ dạy học đọc – hiểu văn bản. Qua đó, giúp các em củng cố, mở rộng, nâng cao tri thức, nắm được bài học một cách chắc chắn, có hệ thống. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các giờ dạy học Ngữ văn ở trường Trung học phổ thông.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài có nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở lí luận của hoạt động học tập nói chung, đặc biệt là nghiêm cứu cơ sở lý luận của hoạt động luyện tập, củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bản. Khảo sát thực trạng dạy học phân môn Đọc văn, trọng tâm là việc tổ chức hoạt động luyện tập, củng cố để từ đó đánh giá và rút ra kết luận sư phạm cần thiết cho việc đề xuất các phương pháp để đa dạng hoá các hình thức luyện tâp, củng cố nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc – hiểu văn bản cho học sinh ở trường Trung học phổ thông. Nghiên cứu, đề xuất các phương pháp nhằm đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc – hiểu văn bản. Tổ chức thực nghiệm nhằm kiểm chứng các biện pháp đề xuất.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu4.1. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình dạy học đọc – hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông, mà trọng tâm là nâng cao hiệu quả của giờ đọc – hiểu văn bản bằng việc đa dạng hoá các hình thức dạy học, củng cố và các vấn đề lý luận có liên quan.4.2. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu việc đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc – hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông. Cụ thể chúng tôi tiến hành khảo sát, thực nghiệm tại trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng (Thành phố Huế).5. Phương pháp nghiên cứuĐể thực hiện đề tài này, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết (phân tích, tổng hợp, khái quát,…): Nghiên cứu những tài liệu về triết học, tâm lý học, giáo dục học, các tài liệu về phương pháp dạy học, các luận văn, khoá luận, đề tài có cùng hướng nghiên cứu. Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn Trung học phổ thông, các tài liệu khoa học, sách báo, nguồn trên internet,… có liên quan đến kiến thức và dạy học đọc hiểu văn bản nói chung và hoạt động luyện tập, củng cố nói riêng. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn (điều tra, phỏng vấn, thống kê,…): Chúng tôi tiến hành thu thập những thông tin cần thiết về thực trạng tổ chức hoạt động luyện tập củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bản của giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng thuộc thành phố Huế. Dự giờ giáo viên phổ thông, trao đổi, phỏng vấn giáo viên và học sinh. Nghiên cứu kế hoạch giảng dạy, giáo án, sổ điểm của giáo viên phổ thông, vở ghi, vở bài tập, bài kiểm tra của học sinh. Phương pháp thực nghiêm sư phạm (thực nghiệm thăm dò, thực nghiệm đối chứng,…): Đây là phương pháp quan trọng nhất để có thể đánh giá tính đúng đắn của các giả thuyết khoa học và mức độ đạt được của đề tài. Qua thực nghiệm, nhằm kiểm tra hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp đã đề ra. Phương pháp thống kê toán học (thống kê, tính phần trăm, so sánh kết quả,…): Sau khi tiến hành khảo sát, tổ chức thực nghiệm thăm dò và thực nghiệm đối chứng, chúng tôi tiến hành thống kê, tính toán để có những con số phù hợp nhằm đánh giá tính khả thi của đề tài.6. Cấu trúc khóa luậnNgoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài kiệu tham khảo và phần Phụ lục, luận văn gồm có b chương:Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề luyện tập, củng cố trong giờ đọc hiểu văn bảnChương 2. Định hướng và các biện pháp đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố cho học sinh trong giờ dạy học đọc – hiểu văn bảnChương 3. Thực nghiệm sư phạm B. NỘI DUNGChương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề luyện tập, củng cố trong giờ đọc hiểu văn bản1.1. Cơ sở lý luận1.1.1. Luyện tập, củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bản1.1.1.1. Khái niệm luyện tập, củng cố1.1.1.2. Mục đích của hoạt động luyện tập, củng cố1.1.1.3. Đặc trưng của hoạt động luyện tập, củng cố1.1.1.4. Vị trí, vai trò của hoạt động luyện tập, củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bảnLuyện tập, củng cố là một hoạt động quan trọng không thể thiểu trong một giờ đọc – hiểu văn bản.Việc thường xuyên tổ chức hoạt động luyện tập, củng cố sẽ giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách nghẹ nhàng, nhanh chóng, ghi nhớ sâu hơn, lâu bền hơn. Là một phân môn có đặc trưng chủ yếu là thầy giảng, trò nghe và tiếp thu tri thức, do đó nhiều học sinh không lĩnh hội được cũng như không lĩnh hội kịp những vấn đề mà thầy đã trình bày. Chẳng hạn, khi dạy về bài “Từ ấy” của Tố Hữu, nếu học sinh chỉ nghe giáo viên giảng một cách thụ động thì khó mà lĩnh hội và ghi nhớ được, nhưng nếu tổ chức cho các em tham gia vào hoạt động luyện tập, củng cố từ đó rút ra kêt luận, những nội dung chính của bài học thông qua việc lập sơ đồ, sơ đồ tư duy hay tổ chức trò chơi,… thì các em sẽ hiểu bài ngay và sẽ ghi nhớ lâu hơn vì khi tham gia vào hoạt động luyện tập, củng cố các em phải trải qua một quá trình suy nghĩ, tìm tòi, phân tích,… với cách học này, các em không chỉ chủ động trong việc nắm bắt kiến thức, mà còn giúp các em hệ thống hoá những kiến thức đã học được, phục vụ cho quá trình học sau này.Tổ chức luyện tập, củng cố là một hoạt động đặc biệt quan trọng trong việc phát triển năng lực tư duy cho học sinh. Khi tham gia vào hoạt động luyện tập, củng cố học sinh phải luôn sử dụng các thao tác khác nhau như phân tích, tổng hợp, khái quát, so sánh, xác lập mối liên hệ,… Vì vậy, tư duy của các em luôn luôn hoạt động và phát triển. . quá trình dạy học đọc – hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông, mà trọng tâm là nâng cao hiệu quả của giờ đọc – hiểu văn bản bằng việc đa dạng hoá các hình thức dạy học, củng cố và các vấn. Anh ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc - hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông. cho việc đề xuất các phương pháp để đa dạng hoá các hình thức luyện tâp, củng cố nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc – hiểu văn bản cho học sinh ở trường Trung học phổ thông. SVTH: Hồ Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc hiểu văn bản ở trường trung học phổ thông, Đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc hiểu văn bản ở trường trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn