Gi¶i ph¸p ¸p dông thµnh c«ng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001-2000 tại công ty CPĐTXDvà PTĐT LILAMA

57 255 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 20:23

Việt nam ra nhập WTO đã mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội phát triển Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LI M U Vit nam ra nhp WTO ó m ra cho doanh nghip Vit Nam nhiu c hi phỏt trin bờn cnh ú cng cú nhiu nhng khú khn thỏch thc t ra.Vn t ra i vi cỏc doanh nghip l khi hi nhp hng ro thu quan c g b cỏc doanh nghip nc ngoi nhy vo th trng Vit Nam vy cỏc doanh nghip ó t ra cho mỡnh nhng gỡ cú th tn ti v phỏt trin. gii quyt vn ny chỳng ta phi t ra cho mỡnh nhng cõu hi khỏch hng cn gỡ doanh nghip.Đú chớnh l cht lng, õy chớnh l vn ct lừi ca mi sn phm, dch v.Vỡ vy, c cht lng tt cn phi qun cht lng mt cỏch ng b v h thng. Mt gii phỏp tt l ỏp dng mt h thng qun cht lng nh ISO9001-2000, TQM, HACCP, SA8000tựy vo hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Nm bt c xu hng phỏt trin ú hn th li kinh doanh trong lnh vc xõy dng cụng ty CPTXDv PT Lilama rt quan tõm n cụng tỏc qun cht lng và, khẳng định cụng trỡnh luụn úng vai trũ quan trng quyt nh uy tớn ca doanh nghip v quyt nh s m bo an ton i vi ngi s dng. Cụng tỏc qun cht lng luụn c s quan tõm ca ca lónh o cụng ty v c thc hin mt cỏch rt nghiờm tỳc. õy chớnh l do em chn ti: Giải pháp áp dụng thành công h thng qun cht lng ISO9001-2000 ti cụng ty CPTXDv PTT LILAMA. Ni dung chuyờn gm3 chng: CHNG I: Tng quan v tỡnh hỡnh SXKD ti Cụng ty CPTXD & PTT Lilama CHNG II: ỏnh giỏ v phõn tớch tớnh thớch hp ca h thng cht lng ISO 9001 2000 ti Cụng ty CPTXD & PTT Lilama. CHNG III: Cỏc gii phỏp nhm nhm ỏp dng thnh cụng h thng QLCL ISO 9001-2000 ti cụng ty CPTXD & PTT Lilama. Trần Thị Huyền Lớp: QTCL 45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHNGI TNG QUAN V TèNH HèNH SXKD TI CễNG TY CPTXD V PTT LILAMA 1. Gii thiu tng quan v cụng ty. a n ngi c nhng thụng tin chung nht v cụng ty, sau õy l mt s thụng tin tng quan: Tờn cụng ty: Cụng ty c phn u t xõy dng v phỏt trin ụ thi Lilama Tờn giao dch: Urban development and construction investment joint stock company. Tờn vit tt: lilama UDC, JSC. Tr s chớnh: 124 Minh Khai- Hai B Trng H Ni. in thoi:04.218447 fax:04.6243332 Email:lilamaudc@hn.vnn.vn. Website: Lilama-udc.com Ngõn hng giao dch: Ngõn hng thng mi c phn chi nhỏnh in Biờn Ph -H Ni. Ti khon: 311-100-039619-630-0 Mó s thu:0101367050 Công ty CPĐT và PTĐT Lilama, thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) là công ty cổ phần đợc hình thành với số vốn điều lệ là 50.000.000.000 VNĐ theo quyết định của sở kế hoạch và đầu t thành phố Hà Nội số 0103002144 ngày 23 tháng04 năm2003 do ba cổ đông chính góp vốn là: Tng cụng ty lilama :75% c phn Cụng ty lp mỏy v xõy dng s 10 :15% c phn Cỏc th nhõn :10% c phn 2. Qỳa trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty. Cụng ty c phn u t xõy dng v phỏt trin ụ th Lilama l cụng ty thnh viờn, vi c ụng ln nht l tng cụng ty lp mỏy Vit Nam. Nhằm thực hiện mục tiêu chiến lợc của Tổng công ty là phát triển trở thành Trần Thị Huyền Lớp: QTCL 45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 một tập đoàn công nghiệp và xây dựng. Cùng với sự phát triển sôi động của thi tr- ờng kinh doanh bất động sản trong những năm gần đây Mặt khác tận dung khả năng cung ứng về máy móc kỹ thuật phục vụ cho xây dựng, nhm cung ứng một sản phẩm trọn gói cho khách hàng Công ty cổ phần ĐTXD và PTĐT Lilama đã ra đời theo quyết định của sở kế hoạch và đầu t thành phố Hà Nội số 0103002144 ngày 23 tháng 04 năm 2003. Ngnh ngh kinh doanh chớnh * Đầu t xây dựng các khu đô thị bao gồm các công trinh ngầm *Đầu t xây dựng và kinh doanh các khu đô thị và công nghiệp * Kinh doanh nhà ở ,văn phũng . * Tổng thầu từ khâu thiết kế, cung cấp chế tạo thiết bị vật t và xây lắp các công trình hạ tầng nhà ở dân dụng, công nghiệp,giao thông, thuỷ lợi. * Khai thác và sản xuất các vật liệu xây dựng và cấu kiện. * T vấn dự án và công trình bao gồm :khảo sát, lập dự án, thiết kế t vấn đấu thầu, giám sát và đào tạo vân hành các loại công trình dân dụng công nghiệp. * T vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, cấp thoát nớc, xử và bảo vệ môi trờng. * Kinh doanh các thiết bị máy móc, vật t nghành xây dựng * Thiết kế quy hoạh tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, đối với công trình dân dụng công nghiệp. c điểm sản xuất kinh doanh. Công ty CPĐT& PTĐT Lilama là một đơn vị SXKD với lĩnh vực chính là đầu t kinh doanh bt ng sn. Hoạt động xây dựng nói chung( hay còn gọi là hoạt động đầu t và xây dng công trình ) là một lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế. Nó là một trong những nghành sản xuất vật chất lớn nhất cả nớc, sản phẩm là các công trình xây dựng nhm thoả mãn nhu cầu khác nhau của nền kinh tế quốc dân. Sản xuất xây dựng cũng là một dạng đặc thù của sản xuất công nghiệp (công nghiệp chế tạo). Bởi vậy, nó cng có đặc điểm chung của sản xuất công nghiệp: quá trình biến đổi, kết hợp các yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm với giá trị và giá trị sử dụng mới . Trần Thị Huyền Lớp: QTCL 45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. c im kinh t k thut ca cụng ty cổ phần ĐTXDvà PTĐT Lilama. 2.1. Sn phm, th trng v khỏch hng. 2.1.1. Sn phm. Cụng ty c phn u t xõy dng v phỏt trin ụ th lilama thuc tng cụng ty lp mỏy Vit Nam, kinh doanh trong lnh vc xõy dng. Sn phm l cỏc cụng trỡnh, liờn hip cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh, c t hp t rt nhiu ngnh sn xut to ra. Sn phm cụng ty phõn theo lnh vc hot ng gm: cụng trỡnh kinh t, cụng trỡnh vn húa, xó hi, cụng trỡnh an ninh quc phũng. Mi loi cụng trỡnh li cú mt c im riờng. So vi cỏc sn phm khỏc sn phn xõy dng cú cỏc c im kinh t k thut ch yu l : - Sn phm xõy dng thng mang tớnh n chic, thng c sn xut theo n t hng ca ch u t.Nh võy vi mi cụng trỡnh li cú s phc tp khỏc nhau ũi hi i ng k s trong cụng ty phi khụng ngng tỡm hiu hc hi nhng cỏi mi. Sn phn xõy dng rt a dng v cú kt cu phc tp vỡ bờn cnh vic xõy dng nờn nú cũn ũi hi tớnh thm m, tớnh ngh thut rt cao, khú ch to, khú sa cha, s khc phc nhng li sai l rt khú vỡ vy cn thit phi lm ỳng ngay t u , phi cú k hoch thc hin mt cỏch cú h thng v luụn cú s o lng kim nh lm tt ngay t u. - Sn phm ca cụng ty thờng cú kớch thc v quy mụ ln, thi gian to ra sn phm di v thi gian khai thỏc cng kộo di .Xõy dng cỏc cụng trỡnh vi quy mụ ln, tớnh nguy himv phc tp cng ln, cho nờn vn an ton i vi ngi lao ng l rt quan trng. Tai nn trong lao ng thng l rt nguy him nh hng n uy tớn v gõy thit hi rt nghiờm trng cho cỏc cụng ty. Vỡ võy nhng quy nh v an tom phi c thc thi v giỏm sỏt mt cỏch cht ch. - Sn phm l cụng trỡnh xõy dng c nh tai ni xõy dng, ph thuc nhiu vo iu kin t nhiờn, iu kin a phng v thng t ngoi tri. Vỡ vy Trần Thị Huyền Lớp: QTCL 45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cụng tỏc bo qun lu tr phi cú k hoch v khoa hc nhm gim chi phớ mt cỏch ti a. Trong nhng nm qua vi s n lc rt ln ca ton th cỏc b cụng nhõn viờn trong cụng ty. Nhng c gng nõng cao cht lng sn phn ỏp ng nhu cu khch hng cụng ty ó ký kt c mt s hp ng ln xõy dng nhng cụng trỡnh ln trng im quc gia nh: Bng1 : Cỏc cụng trỡnh cụng ty ó v ang thc hin stt Tên dự án đầu t xây dựng Địa điểm xây dựng Tổng mức đầu t 1 Dự án xâydựng khu đô thi Trầm Sào-Phú Thọ TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 42881000000 2 XD đô thị Nam Đồng Mạ TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 188670000000 3 TTTm Tài Chình-VP TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 300000000000 4 XD khu đô thị mới Sơn Đồng Huyện hoài đức,Hà Tây 4792900000 5 Nhà máy nhiệt điện Uông Bí Uông Bí -Quảng Ninh 9854200000 (Ngun : phũng k toỏn) Để đảm đơng nhiệm vụ của một nhà thầu EPC, những năm gần đây lilama đã tạo ra một bớc đột phá trong lĩnh vực t vấn thiết kế bng việc thành lập một cơ quan t vấn tập trung nhiều cán bộ kỹ thuật và quản giỏi, có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực . Việc kết hợp t vấn nớc ngoài với t vấn của lilama đợc thành lập dới một tổ chức thiết kế và quả dự án chung đợc đặt dới sự điều hành của lilama cho các dự án mà lilama làm tổng thầu EPC. Với hình thức tổ chức này trong những năm ngần đây, t vấn lilama đã có những bớc trởng thành vợt bậc và vững chắc theo tiểu chuẩn chung của quốc tế . Việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong thit kế và quản đấu thấù mua sắm (phần E và phần P trong hợp đồng EPC) đã mang lại một tiíen bộ mới, phong cách mới ,một hiệu qủa mới trong toàn bộ các khâu của công tác t vấn mà lilama đảm nhận. 2.1.2. Th trng v khỏch hng Tổng công ty lắp máy Việt Nam với sự lớn mnh của mình không chỉ kinh Trần Thị Huyền Lớp: QTCL 45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh trong nớc mà cũn có mang lới ở rất nhiều nớc. Lilama đã tổ chức các công ty lắp máy ở Nga, Bungari, Irăc, Angiêri, đã thành lập hai công ty liên doanh: OtisLilama với hãng Otis Elevattor của Mỹ để bán, lắp, bảo trì các sản phẩm cầu thang máy , thang cuốn và công ty PosLilama là liên doanh sản xuất kết cấu thép công suất 15.000 tấn /năm ở Long Thành (Đồng Nai) với công ty: osec & Postrade, hai thành viên của tập đoàn thép lớn Posco-Hàn Quốc. Lilama đang có quan hệ với hàng trăm công ty nớc ngoài của Nhật, Hàn Quốc, Singapore, ài Loan, Mỹ, Pháp, Anh . để hợp tác kinh doanh theo các hình thức: liên doanh, liên doanh đấu thầu, nhận thầu công trình hoặc thuê công nhân. Chính vì thế là một thành viên của tổng công ty công ty ĐTXD và PTĐT lilama cung đợc tng công ty giao cho thực hiện những công trình không chỉ trong nớc mà con cả nớc ngoài. Khách hàng của công ty rt phong phú, có thể là nhà nớc khi xây dựng các công trình công cộng, là các cơ quan hnh chính s nghiệp, cũng có thể là nhng ngời dân khi xây dựng các công trình dân dụng v cả những đối thủ cnh tranh khi kinh doanh máy móc, vật t nghành kỹ thuật hay t vấn thiết kế . Mi đối tợng đều có những đặc thự riờng. Vi phng chõm khỏch hng là thợng đế" đã không ngừng đổi mới để thoả mãn khách hàng một cách tốt nht. Sản phẩm của công ty là sản phẩm chọn gói đảm bảo an toàn, tiến độ, thẩm mỹ, kinh tế .công tác chăm sóc và thoả mãn khách hàng, duy trì khách hàng và quản quan hệ khách hàng đợc công ty duy trì rất tốt Tuy vy khng nh c mỡnh trờn th trng trong nc v th gii cụng ty khụng ngng, i mi, i mi liờn tc, nhng mt iu quan trng l chung ta cn bit chỳng ta ang õu v cn i n õu. Chỳng ta cú gỡ tt v cú gỡ cha tt so vi i thu cnh tranh. T ú phỏt huy c nhng im mnh, im yu ca mỡnh. Nhng vn l chỳng ta cú th phỏt hin ra nú c khụng v lm cỏch no thc hin c nú. Trong qun cht lng cú mt phng phỏp Benchmarking. õy l mt quy trỡnh liờn tc v cú h thng so sỏnh cỏc sn phm dch v v cỏc hot ng ca doanh nghip mỡnh vi cỏc i tỏc bờn ngoi ci tin s thc hin. Trần Thị Huyền Lớp: QTCL 45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. Cụng ngh, trang thit b sn xut 2.2.1. Cụng ngh Thng thu l mt l vn quan trng u tiờn ca cỏc cụng ty xõy dng.Trong ỏnh giỏ v xt thu xõy lp cỏc ch u t thng quan tõm n 4 loi tiờu chun c bn: tiờu chun v k thut, cht lng; tiờu chun v kinh nghim; tiờu chun v ti chớnh, giỏ c; tiu chun v tin thi cụng. Bi vy nh thu no cú kh nng bo m ton din cỏc tiờu chun trờn kh nng chỳng thu ca nh thu ú cao hn cỏc nh thu khỏc. Do ú, v nguyờn tc nõng cao kh nng trỳng thu cỏc nh thu phi khụng ngng hon thin v i mi ton din cỏc hot ng c s vt cht k thut ca mỡnh. Nm bt c nhng yờu cu ú cụng ty ó a ra gii phỏp cụng ngh thụng tin qun cỏc d ỏn: S 1: Giải pháp công nghệ thông tin quản các dự án EPC của công ty (It solution for EPC work) Trần Thị Huyền Lớp: QTCL 45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lilama cú ụi ng th xõy cỏch nhit, bo n thit b giu kinh nghim. Ton b thỏp trao i nhit, lũ nung trong cỏc nh mỏy xi mng ln, lo nung hi cỏc nh mỏy nhit in c th xõy dng lilama thc hin rt hon ho. Sỏng kin ộp cc múng ca lilama c ton ngnh xõy dng ỏp dng cho cỏc cụng trỡnh chốn trong thnh ph. 2.2.2. Mỏy múc thit b Giỏ thnh sn xut l mt trong nhng chin lc cnh tranh ca nhiu cụng ty hin nay. Mt trong nhng khú khn l giỏ thnh thp nhng vn m bo cht lng.Vỡ th nõng cao nng sut bng cỏch ỏp dng nhng mỏy múc nng sut cao l mt trong nhng chin lc ca cụng ty. Hin nay, cụng ngh thi cụng xõy dng ngy mt tin b ũi hi phi u t mỏy múc thit b y , hin i t tin. Cụng ty ó nhanh chúng nm bt c hi u t ỳng hng phự hp vi chin lc tng trng a dng, va m bo phc v kp thi cho thi cụng, va to sc mnh cnh tranh trong cụng tỏc u thu. Hng lot mỏy múc thit b c trang b mt cỏch y , in hỡnh nh Trần Thị Huyền Lớp: QTCL 45 Xây lắp(c) Cung câp vt(p) Thiết kế(e) Marian(for procurement) Phần mềm Q/lý xây lắp Directa(for document control) Phần mềm Q/lý hồ s 2D PDS (for design) Phần mềm thiết kế2D 2D PDS (for design) Phần mềm thiết kế3D Primavera(for scheduling) Phần mềm quản tiến độ Marian(for procurement) Phần mềm Q/lý mua sắm VT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 một số máy mới đã được nhập về trong năm vừa qua: Máy bơm dầu công suất 7.5 kw nhập từ Nhật bản, thiết bị kéo căng cốt thép dự ứng lực cho nhà dân dụng công suất 20 tấn nhập từ Đức, máy ủi Komatsu PC 200 - 6Z, máy lu đầm nhập của Mỹ, máy khoan cọc nhồi nhập của Nhật Bản, giá nâng đầm, ô tô tự đổ nhập từ Nga… và các thiết bị thi công khác. Việc không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng các máy móc trang thiết bị vào sản xuất là khá lớn. Với công nghệ thi công tiên tiến hiện nay, để đảm bảo thi công đạt chất lượng, tăng năng suất lao động, đảm bảo tiến độ thi công và thực hiện đầu tư có hiệu quả với chất lượng tăng trưởng. Công ty đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại vừa để thực hiện kế hoạch thi công hiện tại vừa phải đón đầu các dự án xây dựng trong tương lai. 2.3. Nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu xây dựng chiếm khoảng 60%đến 70% tổng chi phí của công trình xây lắp, khối lượng vật tư cần chuyển lớn, cung ứng không kịp thời, đồng bộ, không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xây dựng và chất lượng công trình. Vì vậy hoạt động mua và quản trị mua nguyên vật liệu có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty. Một nhà quản giàu kinh nghiệm đã tổng kết rằng” để bán tốt cần bắt đầu bằng mua tốt”. Hoạt động mua nguyên vật liệu cần đảm bảo các vấn đề: Mua đúng về số lượng mong muốn nếu lượng mua về quá ít so với lượng cần có doanh nghiệp sẽ lâm vào tình trạng nguyên vật liệu không đủ dùng. Công trình sẽ bị trì chệ làm giảm tiến độ thi công tăng độ rủi ro, ngược lại nếu mua nhiều so với nhu cấu sử dụng lượng dự trữ quá lớn sẽ gây tình trạng căng thẳng về vốn và làm chi phí doanh nghiệp tăng lên do bỏ thêm chi phí bảo quản nguyên vật liệu, chi phí kho bãi. Công tác phân loai và tính giá tri phí nguyên vật liêu cũng rất quan trọng đây là cơ sở cho các quá trình ra quyết định. Phân loại nguyên vật liệu. Sắt thép: Bao gồm thép cuộn, thép tròn, dây thép… các loại, chú ý nhiều đến khả năng chịu lực tốt của thép. TrÇn ThÞ HuyÒn Líp: QTCL 45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gch xõy: tin hnh thi cụng cn cú nhiu loi gch khỏc nhau trong ú gm cú gch c, gch ba l, sỏu l Gch lỏt nn, bờ tụng thng phm v sn xõy dng Xi mng: tựy tng cụng trỡnh xõy dng v a im xõy dng m la chn loi xi mng cng nh nh cung ng thớch hp. Cỏt xõy dng: gm cú cỏt en, cỏt vng ỏ xõy dng: gm nhiu loi ỏ khỏc nhau nh ỏ l, ỏ trng, ỏ vuụng 2.4. C cu t chc C cu t chc ca Cụng ty l tng hp cỏc b phn khỏc nhau cú mi liờn h mt thit nhng c chuyờn mụn húa v cú trỏch nhim quyn hn nht nh, c b trớ theo tng cp nhng m bo thc hin cỏc chc nng qun v mc tiờu chung ó xỏc nh. C cu t chc c hỡnh thnh bi hai phõn h: B phn qun phn nh s phõn chia chc nng theo chiu ngang, th hin chuyờn mụn húa trong phõn cp qun lý. Cp qun l chia chc nng qun theo chiu dc, th hin trỡnh tp trung húa trong qun lý. C cu t chc b mỏy qun ca Cụng ty theo dng trc tuyn chc nng. Sơ đồ 2: C cu tổ chức của công ty. Trần Thị Huyền Lớp: QTCL 45 Tổng Giám đốc Phó giám đốc kỹ thuật Phòng tài chính kế toán Phòng hành chính tổng hợp Phòng kinh tế kỹ thuật Phòng kinh doanh Các đội thi công tư1-6 Hi ng qun tr Phó giám đốc kinh tế Phòng phát triển dự án [...]... ngời trong đó nhân viên quản 21 ngời, bộ máy tổ chức quản của công ty bao gồm : Hội đồng quả trị gồm 5 thành viên là cơ quan quản công ty: Có quyền nhân danh công ty để quyết định,thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông Có trách nhiệm giám sát tổng giám đốc và những ngời quản khác trong hoạt động hàng ngày của công ty Quyết định kế hoạch phát... trì hệ thống chất lợng Không ngừng cả tiến ,đổi mới công nghệ để thoả mãn yêu cầu của khách hàng Công ty khẳng định chỉ những phơng châm trên công ty mới cạnh tranh, sinh lời một cách thiết thực Nói chung tình hình áp dung h thống chất lợng của công ty bớc đầu đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ Giảm đợc những sai sút trong các khâu thi công, giảm chi phí sai hỏng Tuy vy cụng ty thnh viờn ca lilama. .. lợc phát triển công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh Phát triển và quản dự án đầu t phát triển nhà, hạ tầng Phòng kinh doanh gồm có 3 ngời có chức năng giúp HĐQTvà BGĐ trong công tác quả và thực hiện đầu t, khai thác các dự án do công ty đã nhận thầu Phòng kinh tế kỹ thuật gồm có 2 ngời có chức năng quản và điều hành các cụng trình mà công ty đã nhận thầu thi công Các đội thi công là đơn vị... 2 Cụng tỏc qun cht lng ti cụng ty Tổng công ty lắp máy Việt Nam là đơn vị chuyên môn nhận thầu, cung cấp thiết bị, và xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng trong nớc và nớc ngòai Đối tợng khách hàng của công ty rất đa dạng yêu cầu về chất lợng sản phẩm (chất lợng công trình) ngày càng cao Đón đầu những biến động của thị trờng tong nớc và quốc tế tong nững năm gần đây công ty đã không ngừng... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công ty đặc biệt là cá công nhân đang trực tiếp thi công ngoài công trờng Các thông số kỹ thuật nh độ bền, độ chịu nhiệt đợc đo lờng hiệu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn của bộ xây dựng Công tác thẩm định không chỉ đợc thực hiện ở chính các cán bộ kỹ thuật của công tycông ty còn thuê cả các công ty thẩm định đu t xây dựng có uy tín về để thực thi... nét độc đáo riêng của công ty. Các công tỏc : Quản chất lợng và đảm bảo chất lợng để tho mãn khách hàng là vấn đề quan trọng số một Đảm bảo cung cấp cho khách hàng những vật t, thiết bị thoả mãn theo yêu cầu chính đáng của họ Đảm bảo cung cấp cho khách hàng những công trình xây dựng có chất lợng cao với thời gian nhanh nhất Toàn th cán bộ công nhân viên của tổng công ty mọi nơi, mọi cấp đều... hành chính tổng hợp) Việc tổ chức cơ cấu bộ mỏy quản của công ty luôn gắn với việc đảm bo hoàn thành nhiệm vụ của công ty :tạo ra sảm phẩm thoả mãn nhu cầu khách hàng, xây dựng thơng hiệu ,mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí Nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty Đảm bo yờu cầu vừa tinh giản vừa gọn nhẹ trong bộ máy quản lý, các cán bộ công nhân viên có trình dộ chuyên môn cao ,hoạt... công trình mà công ty nhận thầu 2.5 Vốn sản xuất kinh doanh Trần Thị Huyền Lớp: QTCL 45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập công ty là 50.000.000.000VNĐ (năm mơi tỉ đồng) tổng số vốn của công ty đợc chia thành 500.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 100.000 đồng Bng 2: C cu ngun vn ca cụng ty Cổ đông TT Tên cổ đông 1 Tổng công ty. .. to 2 488 Hợp tác với các trờng đại học, chuyn giao trong và ngoài nớc, Lilama tổ chức thờng xuyờn các khoá chuyển giao công nghệ tiên tiến, các giả pháp IT cho thiết kế ,quản các dụ án EPC, hiện nay đã trở thành một trung tâm đao tạo của tổng công ty, và sớm trở thành trung tâm đào tạo cho nghành Tổng công ty có 2 trờng đào tạo công nhân kỹ thuật lắp máy ở Ninh Bình và Long Thành (Đồng Nai) Hàng năm... sách lao động ,bảo hiểm ,công tác quản trị hành chính, an ninh trật tự và đảm bảo các điều kiện cho bộ máy công ty hoạt động có hiẹu quả và tiết kiệm Phòng Tài chính - Kế toán gồm 7 ngời có chức năng tham mu cho Hội đông quản trị và ban giám đốc về chiến lợc, kế hoạch tài chính, tín dụng Tổ chức công tác hạch toán kế toán, thống kê toàn bộ hoạt đng sản xuất kinh doanh của công ty Phòng phát triển dự . thầu, nhận thầu công trình hoặc thuê công nhân. Chính vì thế là một thành viên của tổng công ty công ty ĐTXD và PTĐT lilama cung đợc tng công ty giao cho. viên quản lý 21 ngời, bộ máy tổ chức quản lý của công ty bao gồm : Hội đồng quả trị gồm 5 thành viên là cơ quan quản lý công ty:
- Xem thêm -

Xem thêm: Gi¶i ph¸p ¸p dông thµnh c«ng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001-2000 tại công ty CPĐTXDvà PTĐT LILAMA, Gi¶i ph¸p ¸p dông thµnh c«ng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001-2000 tại công ty CPĐTXDvà PTĐT LILAMA, Gi¶i ph¸p ¸p dông thµnh c«ng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001-2000 tại công ty CPĐTXDvà PTĐT LILAMA, Giới thiệu tổng quan về cơng ty. Qúa trình hình thành và phát triển của cơng ty., Công nghệ, trang thiết bị sản xuất, Nguyên vật liệu Cơ cấu tổ chức, Vèn s¶n xuÊt kinh doanh Nhân sự., Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty., Những bước phát triển của công ty trong những năm qua. Công tác quản lý chất lượng tại công ty., Nội dung bảng hỏi. Mẫu bảng hỏi gồm 2 phần :, Phương pháp điều tra. Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hiện tại của công ty.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay