BỒI DƯỠNG CHO HỌC SINH THAO TÁC PHÂN TÍCH – TỔNG HỢP KHI GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY

15 492 6
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2015, 15:23

BỒI DƯỠNG CHO HỌC SINH THAO TÁC PHÂN TÍCH – TỔNG HỢP KHI GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY PGS. TS Trần Trung, Trường Cán bộ Dân tộc, Ủy ban dân tộc chính phủ ThS. Đoàn Khắc Trung Ninh, Trường THPT Nguyễn Huệ, Đồng Nai CÁC CHỦ ĐỀ TRỌNG TÂM CỦA HHGK LỚP 11 Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian CHỦ ĐỀ 1 CHỦ ĐỀ 2 Quan hệ song song CHỦ ĐỀ 3 Véctơ trong không gian CHỦ ĐỀ 4 Quan hệ vuông góc CHỦ ĐỀ 5 Khoảng cách CÁC CHỦ ĐỀ TRỌNG TÂM CỦA HHKG LỚP 12 C H Ủ Đ Ề 1 C H Ủ Đ Ề 1 KHỐI ĐA DIỆN THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN MẶT NÓN – MẶT TRỤ MẶT CẦU C H Ủ Đ Ề 3 C H Ủ Đ Ề 2 C H Ủ Đ Ề 2 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN CÁC KHÓ KHĂN HS THƯờNG GặP KHI HọC HHKG  Mâu thuẫn giữa hình học phẳng và hình học không gian.  Các khái niệm, định lý, hệ quả thường dài dòng nên dẫn đến tình trạng khó tiếp thu và khó ghi nhớ.  Mâu thuẫn giữa các đối tượng hình học trừu tượng với các hình ảnh minh họa trực quan. SƠ ĐỒ TƯ DUY – MIND MAP  Ghi nhớ chi tiết cấu trúc đối tượng hay sự kiện mà chúng chứa các mối liên hệ phức tạp hay chằng chéo.  Tổng kết dữ liệu.  Động não về một vấn đề phức tạp.  Trình bày thông tin để chỉ ra cấu trúc của toàn bộ đối tượng.  Ghi chép (bài giảng, phóng sự, sự kiện ).  Khuyến khích làm giảm sự miêu tả của mỗi ý mỗi khái niệm xuống thành một từ.  Toàn bộ ý của giản đồ có thể "nhìn thấy" và nhớ bởi trí nhớ hình ảnh. SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC 1 2 3 4 NỘI DUNG CHÍNH SẼ Ở TRUNG TÂM VÀ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MỘT CÁCH RÕ RÀNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIỆM ĐƯỢC TIẾP NHẬN NHANH CHÓNG BẰNG THỊ GIÁC QUÁ TRÌNH GHI NHỚ VÀ ÔN TẬP TRỞ NÊN DỄ DÀNG HƠN VIỆC GHI CHÉP BÀI GIẢNG TRỞ NÊN NHANH CHÓNG, BÀI GIẢNG DỄ TIẾP THU HƠN 5 DỄ DÀNG BỔ SUNG THÊM KIẾN THỨC VÀO TRONG BẢN ĐỒ Khoảng cách Điểm tới đường thẳng Điểm tới mặt phẳng Đường thẳng và mặt phẳng song song Hai mặt phẳng song song Hai đường thẳng chéo nhau THAO TÁC PHÂN TÍCH TRONG GIẢI TOÁN PHÂN TÍCH MỘT BÀI TOÁN TÌM HIỂU ĐỀ BÀI PHÂN TÍCH CÂU HỎI, YÊU CẦU CỦA BÀI TOÁN 01 02 03 04 NHẬN DIỆN BÀI TOÁN PHÂN TÍCH CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA BÀI TOÁN THAO TÁC TỔNG HỢP TRONG GIẢI TOÁN TỔNG HỢP MỘT BÀI TOÁN KẾT HỢP CÁC YẾU TỐ VỪA PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC BƯỚC GIẢI THÀNH LỜI GIẢI HOÀN THIỆN 01 02 03 04 KẾT NỐI CÁC GIẢ THIẾT LẠI VỚI NHAU XEM XÉT TỔNG QUAN BÀI TOÁN PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP 01 03 02 04 PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP LÀ HAI QUÁ TRÌNH ĐỐI LẬP NHAU NHƯNG BỔ SUNG CHO NHAU PHÂN TÍCH LÀ TÁCH VẤN ĐỀ THÀNH CÁC BỘ PHẬN NHỎ TỔNG HỢP LÀ LIÊN KẾT CÁC BỘ PHẬN ĐÃ ĐƯỢC TÁCH THÀNH MỘT CHỈNH THỂ THỐNG NHẤT TRONG TOÁN HỌC PHÂN TÍCH THƯỜNG DÙNG ĐỂ TÌM HIỂU BÀI TOÁN TỔNG HỢP DÙNG ĐỂ LIÊN KẾT BƯỚC GIẢI THÀNH LỜI GIẢI HOÀN THIỆN TRONG GIẢI TOÁN PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP ĐƯỢC TIẾN HÀNH MỘT CÁCH PHỨC HỢP [...]...PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP TRONG GIẢI TOÁN GIẢI MỘT BÀI TOÁN LÀ MỘT CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ DUY TRONG ĐÓ THAO TÁC PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP TIẾN HÀNH THEO MỘT QUY TRÌNH: TÌM HIỂU ĐỀ BÀI PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG KIẾN THỨC Bài toán Kiến thức liên quan Kinh nghiệm sẵn có Định hướng phương pháp giải 01 Hướng 1 Hướng 2 02 03 HOÀN THÀNH LỜI GIẢI 04 Hướng thích hợp nhất Giải bài toán Hướng 3 Ví dụ: Cho hình chóp... với mp chứa SA Chọn chứng minh BC vuông góc mp(SAI) Cách giải 1 Cách giải 2 Cách giải thích hợp nhất cho từng đối tư ng học sinh SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢI TOÁN HHKG Cho hình chóp S.ABCD có mặt đáy là hình vuông và có cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy Chứng minh các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông Tam giác SAB vuông tại A Các mặt bên là các tam giác vuông Tam giác SAD vuông tại A Tam giác... Tam giác SCD vuông tại D SA ⊥ AB SA ⊥ AD BC ⊥ SB CD ⊥ SD SA ⊥ ( ABC ) SA ⊥ ( ABC ) BC ⊥ ( SAB ) CD ⊥ ( SAD ) BC ⊥ AB BC ⊥ SA CD ⊥ AD CD ⊥ SA SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGƯỢC Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, cạnh SA vuông góc với mặt đáy Gọi H và K là hình chiếu vuông góc của điểm A lên SB và SC Chứng minh SC vuông góc HK SC ⊥ HK SC ⊥ (AHK) SC ⊥ AH SC ⊥ AK (gt) AH ⊥ ( SBC ) AH ⊥ SB (gt) AH ⊥
- Xem thêm -

Xem thêm: BỒI DƯỠNG CHO HỌC SINH THAO TÁC PHÂN TÍCH – TỔNG HỢP KHI GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY, BỒI DƯỠNG CHO HỌC SINH THAO TÁC PHÂN TÍCH – TỔNG HỢP KHI GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay