770 Phân tích và đề xuất nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

95 320 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 17:23

770 Phân tích và đề xuất nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam . của luận văn: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng nhân lực của Công ty T vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, Bộ Xây. lợng nhân lực nói riêng của Công ty T vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt nam cũng không nằm ngoài thực trạng chung của đất nớc. Yêu cầu về chất
- Xem thêm -

Xem thêm: 770 Phân tích và đề xuất nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, 770 Phân tích và đề xuất nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, 770 Phân tích và đề xuất nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, Theo giới tính Theo khoảng tuổi Theo loại lực lợng Theo công trình đợc đào tạo của lãnh đạo, quản lý Theo công trình đào tạo của chuyên môn, nghiệp vụ, Giám đốc xí nghiệp thành Quản đốc phân xởng Lực lợng lãnh đạo, quản lý Lực lợng chuyên môn, nghiệp vụ Lực lợng công nhân, nhân viên, Lực lợng lãnh đạo, quản lý Lực lợng công nhân, nhân viên, Mức độ hấp dẫn của chính sách và hợp lý của việc tổ chức tuyển dụng:, Trình độ tổ chức đào tạo bổ sung cho những ngời mới đợc tuyển vào doanh nghiệp., Đánh giá thực trạng chất lợng nhân lực của Công ty t vấn xây dựng VCC, Các nguyên nhân của chất lợng nhân lực của Công ty VCC cha cao., Giải pháp về đổi mới chính sách thu hút và sử dụng ngời có trình độ cao., PGS.Tiến sỹ Đỗ Văn Phức 2005, Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh, PGS.Tiến sỹ Đỗ Văn Phức 2005, Quản lý nhân lực của doanh nghiệp, PGS.Tiến sỹ Đỗ Văn Phức 2005, Tâm lý trong quản lý kinh doanh, NXB Lê Anh Cờng, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Mai 200

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn