Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát trong chạy ngắn 60m cho học sinh lớp 8

42 2,962 1
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2015, 15:00

Tên sáng kiến: Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát trong chạy ngắn 60m cho học sinh lớp 8.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy và huấn luyện chạy cự ly ngắn cho học sinh lớp 8. . công tác: Trường THCS Tam Hưng Tháng 4 năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Năm: 2015 Kính gửi: Hội đồng khoa học huyện Thủy. Thị Thư 9”43 9”00 15 Lại Văn Vượng 8”55 8”12 CƠ QUAN ĐƠN VỊ Thủy Nguyên, ngày 02 tháng 04 năm 2015 ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Người viết đơn Vũ Thị Huyền THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 1. Tên sáng. có tư thế thích hợp nhất khi xuất phát. Nhiệm vụ của giai đoạn này là chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái vận động, tạo ra vận tốc lớn, tạo điều kiện để nhanh chóng bắt được tốc độ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát trong chạy ngắn 60m cho học sinh lớp 8, Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát trong chạy ngắn 60m cho học sinh lớp 8, Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát trong chạy ngắn 60m cho học sinh lớp 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay