Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình

89 306 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2015, 10:48

Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng như mạch máu của nền kinh tế bởi đây là các kênh trung gian huy động vốn và cũng là kênh cung cấp vốn cho nền kinh tế. Kể từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước cùng với sự kiện Việt Nam gia nhập WTO khiến cho thị trường tài chính ngân hàng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, các ngân hàng thương mại bước vào cuộc chạy đua tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thị trường tài chính còn nhiều tiềm năng như ở nước ta. Khả năng cung ứng tín dụng của các ngân hàng cũng tăng lên cả về khối lượng cũng như số lượng sản phẩm tín dụng. Đặc biệt năm 2013 được đánh giá là một khó khăn với hệ thống ngân hàng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức thực sự kể từ khi nền kinh tế bắt đầu bước vào quá trình đổi mới và hội nhập, thuận lợi của nhiều ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2013 là năm mà nền kinh tế thế giới có sự phục hồi và tăng trưởng trở lại sau cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng trên thế giới với một loạt các định chế tài chính lớn sụp đổ. Trong khi đó hoạt động tín dụng không chỉ có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung, với các doanh nghiệp nói riêng mà còn vô cùng quan trọng đối với bản thân mỗi ngân hàng. Nói như vậy bởi lẽ hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ yếu, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng tài sản và tạo nguồn thu chính đối với mỗi ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động này lại luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây tổn thất lớn thậm chí dẫn đến phá sản ngân hàng. Chính vì vậy mà “chất lượng tín dụng” luôn là vấn đề mà ngân hàng nào cũng phải đặc biệt quan tâm trong mọi giai đoạn phát triển của mình để hạn chế thấp nhất những rủi ro, tổn thất đó. Do vậy, tôi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” để mong muốn đóng góp một phần công sức rất nhỏ bé của mình vào việc giải quyết những vấn đề tồn tại, những mặt chưa đạt được, ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra và nâng cao hơn nữa chất lượng của chi nhánh nhằm phát triển chi nhánh nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung cũng như sự phát triển ổn định bền vững của đất nước. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN VÕ ĐỨC THÀNH MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần BIDV Tên giao dịch bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần CLTD Chất lượng tín dụng GDP Tổng sản phẩm quốc nội DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng như mạch máu của nền kinh tế bởi đây là các kênh trung gian huy động vốn và cũng là kênh cung cấp vốn cho nền kinh tế. Kể từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước cùng với sự kiện Việt Nam gia nhập WTO khiến cho thị trường tài chính ngân hàng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, các ngân hàng thương mại bước vào cuộc chạy đua tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thị trường tài chính còn nhiều tiềm năng như ở nước ta. Khả năng cung ứng tín dụng của các ngân hàng cũng tăng lên cả về khối lượng cũng như số lượng sản phẩm tín dụng. Đặc biệt năm 2013 được đánh giá là một khó khăn với hệ thống ngân hàng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức thực sự kể từ khi nền kinh tế bắt đầu bước vào quá trình đổi mới và hội nhập, thuận lợi của nhiều ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2013 là năm mà nền kinh tế thế giới có sự phục hồi và tăng trưởng trở lại sau cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng trên thế giới với một loạt các định chế tài chính lớn sụp đổ. Trong khi đó hoạt động tín dụng không chỉ có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung, với các doanh nghiệp nói riêng mà còn vô cùng quan trọng đối với bản thân mỗi ngân hàng. Nói như vậy bởi lẽ hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ yếu, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng tài sản và tạo nguồn thu chính đối với mỗi ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động này lại luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây tổn thất lớn thậm chí dẫn đến phá sản ngân hàng. Chính vì vậy mà “chất lượng tín dụng” luôn là vấn đề mà ngân hàng nào cũng phải đặc biệt quan tâm trong mọi giai đoạn phát triển của mình để hạn chế thấp nhất những rủi ro, tổn thất đó. Do vậy, tôi chọn đề tài 1 “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” để mong muốn đóng góp một phần công sức rất nhỏ bé của mình vào việc giải quyết những vấn đề tồn tại, những mặt chưa đạt được, ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra và nâng cao hơn nữa chất lượng của chi nhánh nhằm phát triển chi nhánh nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung cũng như sự phát triển ổn định bền vững của đất nước. 2. Mục đích nghiên cứu. Để tự bản thân có cái nhìn đúng đắn và những hiểu biết cần thiết về tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng tín dụng tại ngân hàng, một vấn đề mà luôn làm các ngân hàng trăn trở. Thông qua nghiên cứu thực trạng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị với mong muốn góp phần vào việc đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. 3. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng tín dụng ở góc độ thuần túy là cho vay, vì khả năng và thời gian có hạn nên luận văn không nghiên cứu các phạm trù khác của tín dụng như bảo lãnh, cho thuê … 4. Phạm trù nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình trên cơ sở dữ liệu năm 2010 đến năm 2012. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bằng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, thống kê, luận văn đã nêu được cơ sở lý luận cho việc nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng 2 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung. Từ đó, phân tích đánh giá, rút ra được bài học kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, tạo điều kiện phát triển bền vững hoạt động của chi nhánh, góp phần vào sự phát triển bền vững hoạt động của chi nhánh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 6. Kết cấu của luận văn. Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm những nội dung chính sau: Chương 1:Lý luận chung về tín dụng và chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình. 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Lý luận chung về tín dụng ngân hàng 1.1.1. Khái niệm tín dụng Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã. Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện mối quan hệ trao đổi hàng hóa. Thời kỳ này, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật – hàng hóa. Về sau, tín dụng đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ. Cho vay, còn gọi là tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả lại tài chính cho bên vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất. Do hoạt động này làm phát sinh một khoản nợ nên bên cho vay còn gọi là chủ nợ, bên đi đi vay gọi là con nợ. Do đó, Tín dụng phản ánh mối quan hệ giữa hai bên - một bên là người cho vay, và một bên là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên ràng buộc bởi cơ chế tín dụng, thỏa thuận thời gian cho vay, lãi suất phải trả, … Thực chất, tín dụng là biểu hiện mối quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tín dụng nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu vốn tạm thời cho quá trình tái sản xuất và đời sống, theo nguyên tắc hoàn trả. Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng với tư cách là bên cho vay sẽ cung cấp một lượng giá trị dựa trên cơ sở lòng tin - người cho vay tin tưởng người đi vay sử dụng vốn vay có hiệu quả sau một thời gian nhất định và do đó có khả năng trả được nợ vay. Với ngân hàng, để có thể tin được vào khách hàng, ngân hàng luôn đánh giá khả năng của khách hàng trước khi cho vay. 4 Nếu khâu này được thực hiện một cách khách quan, chính xác thì việc cho vay của ngân hàng sẽ gặp ít rủi ro và ngược lại. Tín dụng là sự chuyển nhượng một lượng giá trị có thời hạn. Đặc trưng này của tín dụng xuất phát từ tính chuyển nhượng tạm thời. Để đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn, ngân hàng xác định thời hạn cho vay dựa vào quá trình luân chuyển vốn của khách hàng và tính chất sử dụng vốn của khách hàng. Nếu ngân hàng định kỳ hạn nợ một cách phù hợp với khách hàng thì khả năng trả nợ đúng hạn cao và ngược lại. Tín dụng dựa trên nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi. Sở dĩ như vậy là vì vốn hoạt động của ngân hàng chủ yếu là vốn huy động từ bên ngoài, vốn chủ sở hữu đôi khi không đáp ứng được các nhu cầu về vốn cho khách hàng . Sau một thời gian huy động vốn, ngân hàng sẽ phải hoàn trả lại cho người gửi ngân hàng. Mặt khác trong hoạt động của ngân hàng cần phải bù đắp cho những chi phí khá lớn như tiền lương nhân viên, mua sắm trang thiết bị, thuê mua địa điểm kinh doanh, … Do đó, người vay ngoài việc trả gốc còn phải trả lãi cho ngân hàng. Phần lãi này một phần trang trải chi phí cho ngân hàng và đảm bảo yếu tố lợi nhuận để ngân hàng tồn tại và phát triển. Tín dụng dựa trên cơ sở sự tin tưởng giữa người đi vay và người cho vay. Người cho vay tin tưởng rằng vốn sẽ được hoàn trả khi đến hạn, người đi vay cũng tin tưởng vào khả năng phát huy hiệu quả của vốn cho vay. Sự gặp gỡ giữa người đi vay và người cho vay về điểm này sẽ là điều kiện hình thành nên quan hệ tín dụng. Cơ sở của sự tin tưởng này có thể do uy tín của người đi vay, do giá trị tài sản thế chấp và do bảo lãnh của người thứ ba. Khi cho vay, cái mà ngân hàng thu được là lợi nhuận sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phí. Đồng thời kèm theo khoản chi phí dự phòng rủi ro. Rủi ro tín dụng sẽ xảy ra khi khách hàng không thực hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Ngân hàng phải xem xét, cân đối mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro để định ra một mức lãi suất phù hợp. Như vậy, yếu tố hoàn trả là bản chất của tín dụng ngân hàng, hoàn trả 5 tín dụng chính là sự quay trở về của giá trị, hoàn trả phải không những phải bảo tồn về mặt giá trị mà còn phải có phần tăng thêm dưới mọi hình thức. 1.1.2. Các hình thức của tín dụng ngân hàng 1.1.2.1. Theo hình thức cấp tín dụng Cho vay: Là việc ngân hàng đưa cho khách hàng một lượng tiền cụ thể với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi vay trong một thời gian xác định. Cho vay gồm có: cho vay theo món (từng lần), cho vay theo hạn mức, cho vay luân chuyển, cho vay trả góp, thấu chi. Chiết khấu thương phiếu: Là việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trừ đi phần thu nhập của ngân hàng. Về mặt pháp lý thì ngân hàng không phải đã cho vay đối với chu giấy tờ có giá. Đây chỉ là hình thức trao đổi trái quyền. Tuy nhiên đối với ngân hàng, việc bỏ tiền ra hiện tại để thu về một khoản lớn trong tương lai với lãi suất xác định trước được coi như một hoạt động tín dụng. Bảo lãnh: Là cam kết bằng văn bản của ngân hàng với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng số tiền đã được trả thay cùng với phí bảo lãnh. Nếu phân theo mục tiêu bảo lãnh gồm các loại sau: bảo lãnh dự thấu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đảm bảo hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh hoàn trả vốn vay, bảo lãnh đảm bảo thanh toán. Cho thuê tài chính: Hoạt động chủ yếu của NHTM là cho vay để khách hàng mua tài sản. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp khách hành không đủ điều kiện vay, NHTM sẽ mua tài sản theo yêu cầu của khách hàng để họ cho thuê. Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản giữa bên cho thuê là ngân hàng với khách hàng thuê. Tài sản vẫn thuộc sở hữu của ngân hàng nên ngân hàng có thể thu hồi để bán hoặc cho người khác thuê khi người thuê không trả được nợ. 1.1.2.2. Theo thời hạn cho vay. 6 [...]... LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Tên đầy đủ bằng tiếng việt Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Quảng Bình Tên đầy đủ bằng tiếng anh Joint Stock Bank for Investment and Tên giao dịch Trụ sở chính Development of Quang Binh BIDV Quảng. .. phải nâng cao chất 29 lượng trong hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng phải luôn là mối quan tâm hàng đầu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay Kết luận chương 1: Chương 1 đã hệ thống tầm quan trọng của các công tác tín dụng trong đó tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về tín dụng, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Để nâng cao chất lượng. .. ngân hàng, quy mô hoạt động của Chi nhánh đã tăng lên nhanh chóng, hoạt động kinh doanh lấy phương châm an toàn, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững BIDV Quảng Bình là chi nhánh hơn 15 năm liên tục luôn được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 2.1.2 Mô hình tổ chức và nhân sự Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh. .. ro cũng cao bởi rủi ro và lợi nhuận luôn có quan hệ thuận chi u với nhau, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn Vì vậy nâng cao chất lượng tín dụng sẽ giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngân hàng trong tư ng lai - Chất lượng tín dụng nâng cao uy tín và thương hiệu của NHTM 27 Chất lượng tín dụng thuận lợi cho sự tồn tại lâu... tín dụng chúng ta cần gắn lý thuyết trên kết quả hoạt động thực tiễn của một NHTM, đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng, tìm ra nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng, tìm ra nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTM trong nền kinh tế nhằm đảm bảo cho hệ thống ngân hàng phát triển an toàn 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG... thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế 1.2 Một số vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng được hiểu là sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng (người vay tiền), phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo sự tồn tại phát triển của ngân hàng Chất lượng tín dụng là một khái... động đến chất lượng tín dụng ngân hàng 1.2.3.4 Các nhân tố thuộc về Ngân hàng thương mại Nhân tố thuộc về NHTM được hiểu là những nhân tố bên trong thuộc về nội tại của từng ngân hàng, do chủ quan của ngân hàng và nó ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng - Chi n lược phát triển của ngân hàng: Chi n lược phát triển của ngân hàng là hệ thống các quan điểm, các mục đích và các... toàn tín dụng: Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khoản lỗ tiềm tàng vốn có khi cấp tín dụng cho một khách hàng Rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu được đầy đủ cả gốc và lãi của khoản vay, hoặc là việc thanh toán nợ gốc và vay lãi không đúng kỳ hạn tại thời điểm ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng và chấp nhận giấy 14 nợ của khách hàng Nâng cao chất lượng tín dụng giúp ngân. .. của ngân hàng, bởi vì chất lượng tín dụng cho phép ngân hàng có những khách hàng trung thành và những khoản lợi nhuận bổ sung vốn đầu từ Chất lượng tín dụng củng cố mối quan hệ xã hội của ngân hàng, điều đó có ý nghĩa là tạo được môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động ngân hàng Với những ưu thế trên, việc củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng của NHTM là sự cần thiết khách quan vì sự tồn tại và phát. .. đó, nâng cao chất lượng tín dụng là vấn đề ngày càng được quan tâm vì: - Nâng cao chất lượng tín dụng để đưa hoạt động tín dụng thích nghi với điều kiện kinh tế thị trường, phục và thúc đẩy nền kinh tế thị trường - Đảm bảo chất lượng tín dụng là điều kiện để ngân hàng làm tốt chức năng trung tâm thanh toán, vì khi chất lượng tín dụng được đảm bảo sẽ tăng vòng quay vốn tín dụng Nó tại điều kiện cho ngân . Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình. 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG. về tín dụng và chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình Chương 3: Giải. 1 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình để mong muốn đóng góp một phần công sức rất nhỏ bé của mình vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay