Tìm hiểu đặc điểm tình hình, thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex

28 561 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 08:11

Tên công ty: Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex. (Petrolimex Joint Stock Insurance Company). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Nội dung báo cáo: Tìm hiểu đặc điểm tình hình, thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex. A. THÔNG TIN CHUNG VỀ PJICO. Tên công ty: Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex. (Petrolimex Joint Stock Insurance Company). Tên thương mại: PJICO. Ngày thành lập: 15/6/1995. Trụ sở chính: 532 Đường Láng, quận Đống Đa, Hà nội. Điện thoại: (84.4)7760 867/7760 865. Fax: (84.4) 7760868/7763283. Website: www.pjico.com.vn E-mail: pjico@petrolmex.com.vn Số lượng nhân viên: >1000 Số lượng đại lí: >2300 Số lượng chi nhánh: 49 Lĩnh vực kinh doanh: Bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư tài chính. Tầm nhìn Trở thành công ty bảo hiểm hàng đầu Việt nam về 2010 chất lượng và hiệu quả. Sứ mệnh - Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm đồng bộ, đa dạng và chất lượng cao định hướng vào khách hàng. - Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, minhbạch, và thân thiện để nhân viên phát huy tài năng của - Hợp tác, hiệu quả với các đối tác để cùng phát triển và đóng góp xây dựng cộng đồng. - Phát triển bền vững để gia tăng giá trị cho các cổ đông thông qua đa dạng hoá hoạt động bảo hiểm và đầu tư tài chính. Phương châm Chúng tôi chỉ cam kết những gì mình thể thực hiện kinh doanh được và cố gắng thực hiện bằng được những gì mình đã cam kết. Bùi Thị Hiền Lớp Bảo hiểm46B 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1. Các mốc thời gian quan trọng với công ty. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) là doanh nghiệp cổ phần được thành lập theo Giấy phép số 1873/GP-UB ngày 8 tháng 6 năm 1995 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp với thời gian hoạt động là 25 năm. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 55 tỷ đồng. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 06/TC/GCN ngày 27 tháng 5 năm 1995 của Bộ Tài chính. Ngày 15 tháng 4 năm 2004, PJICO nhận Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC12/KDBH của Bộ Tài Chính cho phép Công ty bổ sung vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 04 năm 2007, PJICO nhận Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC19/KDBH của Bộ Tài chính cho phép Công ty bổ sung vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng. PJICO hoạt động theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Điều lệ hoạt động đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua. Doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/06/1995 và Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 số 060256 ngày 21/12/2006. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của PJICO gồm Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính. 2. Vốn điều lệ và cấu vốn điều lệ. PJICO số Vốn điều lệ ban đầu là 55 tỷ đồng với bảy cổ đông lớn đăng ký góp 80,5% tổng số vốn đầu tư. Sau khi Luật Kinh doanh Bảo hiểm được ban hành năm 2000, kèm theo đó là Nghị định 43/2001/NĐ-CP ra đời ngày 1/8/2001 quy định các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động tại Việt Nam phải số vốn pháp định tối thiểu là 70 tỷ đồng PJICO đã thực hiện phát hành thêm để nâng vốn điều lệ đủ vốn pháp định.Số vốn của PJICO sau đợt Bùi Thị Hiền Lớp Bảo hiểm46B 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phát hành tăng lên 72.796,2 triệu đồng với tổng số cổ phần lưu hành là 6.929.925 cổ phần và 3.496.950.000 đồng thặng dư vốn. Năm 2006, để đáp ứng cho nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, PJICO đã phát hành thêm 6.786.042 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 1:1; giá phát hành 10.000 đ/Cp. Số vốn của PJICO sau đợt phát hành năm 2006 tăng lên 140.656.620.000 đồng với tổng số cổ phiếu lưu hành là 13.715.967 cổ phần và 3.496.950.0000 đồng thặng dư vốn . Vừa qua uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng kí chào bán chứng khoán ra công chúng số 258/UBCK- cấp ngày 25/12/2007 cho công ty PJICO nhằm để công ty tăng vốn điều lệ lên 336 tỷ đồng. Thời gian đăng kí mua cổ phiếu từ 7/1 - 31/1/2008. 3. Cổ đông sáng lập. PJICO là doanh nghiệp cổ phần đầu tiên được thành lập trong lĩnh vực bảo hiểm do các cổ đông lớn là các Tổng công ty lớn của nhà nước sáng lập, trong đó cổ đông sáng lập chi phối là Tổng công ty xăng dầu Việt nam. Danh sách các cổ đông sáng lập: Cổ đông Vốn góp theo giấy phép (Tr.đ) Tỷ trọng Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam 28.050 51% Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 5.500 10% Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 4.400 8% Tổng công ty Thép Việt Nam 3.300 6% Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ 1.650 3% Công ty Điện tử Hà Nội 1.100 2% Công ty TNHH Thiết bị toàn bộ 275 0.5% Cộng 44.275 80.5% Bùi Thị Hiền Lớp Bảo hiểm46B 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. cấu tổ chức. Đại hội đồng cổ đông. Là quan quyết định cao nhất của PJICO. Đại hội cổ đông nhiệm vụ thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị; Thông qua, bổ sung, sửa đổi điều lệ; Quyết định tăng giảm vốn điều lệ; Thông qua định hướng phát triển trung và dài hạn; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyết định bộ máy tổ chức của công ty. Hội đồng quản trị. Là quan quản lý cao nhất của công ty, toàn quyền nhân danh PJICO để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của PJICO, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị PJICO gồm 9 thành viên: 3 thành viên đại diện cổ đông Petrolimex, 5 thành viên đại diện cho 5 cổ đông lớn (Vietcombank, Vinare, VSC, Matexim, Hanel), 1 thành viên đại diện cho các cổ đông thể nhân. Ban kiểm soát. Ban kiểm soát của PJICO do Đại hội cổ đông bầu ra chức năng kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc; Kiểm soát, giám sát việc chấp hành điều lệ và nghị quyết Đại hội cổ đông. Ban kiểm soát PJICO gồm 5 thành viên. Ban Tổng Giám đốc. Tổng giám đốc PJICO do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông về điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban Tổng Giám đốc điều hành PJICO gồm 4 thành viên: 1 Tổng giám đốc, 3 Phó Tổng giám đốc. Bùi Thị Hiền Lớp Bảo hiểm46B 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hội đồng quản trị: do ông Bùi Ngọc Bảo làm Chủ tịch. Ban kiểm soát: do ông Phạm Công Trứ làm Trưởng ban. Bùi Thị Hiền Lớp Bảo hiểm46B ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG CHI NHÁNH TP HCM CHI NHÁNH ĐÀ NĂNG CHI NHÁNH QUẢNG NINH CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN CHI NHÁNH HÀ TÂY CHI NHÁNH HUẾ CHI NHÁNH BÁC NINH CHI NHÁNH NGHỆ AN CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH CHI NHÁNH THANH HOÁ CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN ………. PHÒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI PHÒNG PHI HÀNG HẢI PHÒNG XE GIỚI PHÒNG TÀI SẢN HỎA HOẠN PHÒNG THỊ TRƯỜNG & QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ PHÒNG TÁI BẢO HIỂM PHÒNG GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG PHÒNG ĐẦU TƯ PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG TỔNG HỢP PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG PHÒNG ĐÀO TẠO PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ PHÒNG QUẢN LÝ ĐẠI LÝ PHÒNG NGHIỆP VỤ, QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 1 PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 2 PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 3 PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 4 PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 5 PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 6 PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 7 PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 8 PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 9 PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 10 PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 11 CÁC PHÒNG BẢO HIỂM KHU VỰC 1 - 11 PHÓ T.GIÁM ĐỐC PHÓ T.GIÁM ĐỐC PHÓ T.GIÁM ĐỐC 49 CHI NHÁNH TRÊN 2000 ĐẠI LÝ BAN KIỂM SOÁT 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ban giám đốc: ông Nguyễn Anh Dũng- Tổng giám đốc. Bùi Thị Hiền Lớp Bảo hiểm46B 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. Ngành nghề kinh doanh chính. TT Ngành kinh doanh Số năm kinh nghiệm 1 Kinh doanh Bảo hiểm 12 năm 2 Kinh doanh Tái bảo hiểm 12 năm 3 Hoạt động liên quan đến bảo hiểm: Giám định, điều tra, tính toán phân bổ tổn thất, đại lí giám định, xét giải quyết bồi thường và đòi người thư 3. 12 năm 4 Hợp tác đầu tư, tín dụng liên doanh 12 năm Các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm đang triển khai: Bảo hiểm xe giới Bảo hiểm hàng hải Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm kỹ thuật Bảo hiểm con người Bảo hiểm trách nhiệm Bảo hiểm khác. II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1. Tóm tắt quá trình 12 năm xây dựng và phát triển. Những ngày đầu thành lập. Với 8 cán bộ nhân viên ban đầu, PJICO đã phải đối mặt với khó khăn, thử thách về mọi mặt trong những ngày đầu hoạt động. Tuy nhiên ngay sau khi ra nhập thị trường, PJICO đã ngay lập tức tạo ra một luồng gió mới cho ngành bảo hiểm Việt nam bới tính năng động của mô hình cổ phần còn rất mới tại Việt nam và bới một tư duy thâm nhập thị trường hoàn toàn mới trước đó chưa từng tại các doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước. PJICO gây tiếng vang trên thị trường bảo hiểm học sinh ngay trong năm học 1995 khi mang lại cho học sinh – sinh viên và các bậc phụ huynh dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao hơn nhờ cạnh tranh lành mạnh và Bùi Thị Hiền Lớp Bảo hiểm46B 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quyền được lựa chọn nhà bảo hiểm tốt hơn - một quyền mà trước đây không thể thực hiện do chế chỉ một người bán. Những thành quả của PJICO trong những năm đầu gia nhập thị trường chính là nền tảng bản, vững chắc để công ty tiếp tục phát triển mạnh trong các giai đoạn sau này. Giai đoạn tăng tốc. Giai đoạn 2003-2005, PJICO được đánh giá là Công ty bảo hiểm phát triển nhanh nhất thị trường với tốc độ tăng trưởng doanh số bình quân đạt 60%/năm. Từ thị phần khiêm tốn 5.7% vào năm 2002, tới 2005 thị phần của PJICO là 13% - đứng thứ ba trên thị trường và từ 2006 tới nay luôn giữ vị trí thứ tư trên thị trường. Đi liền với việc gia tăng mạnh doanh số, thị phần, thương hiệu PJICO đã được đầu tư phát triển lên một tầm cao mới. Với các phương thức làm thương hiệu sáng tạo, độc đáo, từ một thương hiệu nhỏ chưa được nhiều người biết tới, PJICO đã trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng và thành công nhất trên thị trường bảo hiểm Việt nam. Từ thứ hạng rất khiêm tốn, PJICO đã vươn lên vị trí hàng đầu trong một số lĩnh vực bảo hiểm trọng yếu chỉ trong vòng 3 năm 2003-2005 như: ôtô, xe máy, hàng hải, xây dựng lắp đặt. Trong một thời gian ngắn, mạng lưới kinh doanh đại lí của PJICO đã phát triển về đến từng xã phường, quận huyện trong toàn quốc, đảm bảo phục vụ khách hàng kịp thời ở khắp mọi miền tổ quốc. Giai đoạn ổn định- an toàn- hiệu quả. Phát triển luôn được gắn liền với yêu cầu bền vững, nhận thức được điều này, từ cuối năm 2005 PJICO đã chuyển sang thực hiện chiến lược Ổn định- An toàn- Hiệu quả để đảm bảo phát triển bền vững hơn, chuyên nghiệp hơn. Định hướng này đã và đang được thực hiện với 3 kế hoạch lớn là: Xây dựng, triển khai hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000; Triển khai ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế; Đầu tư chiều sâu phát triển nguồn nhân lực. 2. Kết quả kinh doanh năm 2007 của PJICO. Bùi Thị Hiền Lớp Bảo hiểm46B 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1 Kết quả kinh doanh chung của Công ty. Đơn vị tính: tỷ đồng, % Chỉ tiêu TH 2006 tỷ.đ KH 2007 tỷ.đ TH 2007 tỷ.đ TH 2007/TH 2006 (%) TH 2007/KH 2007(%) 1.Tổng thu kinh doanh 831.37 950 1.040 125 110 670 800 880 131 110 2.Tổng chi kinh doanh Trong đó Bồi thường gốc 800.4 7 910 113 323.6 352 109 3.Lợi nhuận trước thuế 30.9 45 50 162 111 4.Thu nhập bình quân người lao động (triệu.đ/tháng) 3.6 5.0 5.Tổng dự phòng nghiệp vụ 353 450 2.2 cấu doanh thu các nhóm nghiệp vụ của PJICO năm 2007. STT Nghiệp vụ Giá trị (tỷ.đ) % Kinh doanh bảo hiểm gốc 880 100 1 Bảo hiểm xe giới 463.13 52 2 Bảo hiểm con người 80 9 3 Bảo hiểm hàng hóa 90 10 4 Bảo hiểm tàu thủy, P and I 101 12 5 Bảo hiểm tài sản, kĩ thuật và bảo hiểm khác 146 17 2.3 Kết quả kinh doanh các nhóm nghiệp vụ chính. Bảo hiểm xe giới Tổng doanh thu toàn Công ty đạt: 463 tỷ đồng , tăng trưởng 66% so với năm 2006, cao hơn tỉ lệ tăng trưởng chung bảo hiểm xe giới của thị trường năm 2007 (38%). PJICO vẫn giữ vị trí thứ 3 trên thị trường, với thị phần khoảng 18% (sau Bảo Việt 32.7%, Bảo Minh 19.9%) và khoảng cách với vị trí thứ 2 Bảo Minh đã được thu hẹp đáng kể. Cụ thể: doanh thu nghiệp vụ Bảo Bùi Thị Hiền Lớp Bảo hiểm46B 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiểm ô tô là 230 tỷ/tăng trưởng 14%, doanh thu Bảo hiểm xe máy là 233 tỷ/tăng trưởng 206% so với năm 2006. Bảo hiểm xe giới luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cấu doanh thu của công ty. Tỉ lệ bồi thường (TLBT) 41.4%, thấp hơn nhiều so với TLBT 71.2% năm 2006. Bảo hiểm con người Doanh thu là 80 tỷ, tăng trưởng 20% so với năm 2006. Trong đó: Bảo hiểm học sinh: 39 tỷ đồng (tăng trưởng 22%) Bảo hiểm con người khác: 41 tỷ đồng Bồi thường 57 tỷ chiếm 71% doanh thu nghiệp vụ. - Nghiệp vụ bảo hiểm con người được coi là một trong những nghiệp vụ trọng yếu trong sự phát triển của PJICO, tuy nhiên sự tăng trưởng chưa được như kì vọng. Năm 2007, Công ty đã tập trung mạnh vào bảo hiểm sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, giáo viên (là đối tượng bảo hiểm tỉ lệ bồi thường tương đối thấp). - Công ty đã xây dựng và bắt đầu đưa ra thị trường một số sản phẩm bảo hiểm mới trong đó sản phẩm bảo hiểm y tế chất lượng cao, bảo hiểm tai nạn cho người vay tín dụng .thiết kế để bổ sung nhiều sản phẩm giá trị gia tăng cho các sản phẩm bảo hiểm con người như cứu trợ SOS, tư vấn y tế, cấp cứu 115 . tuy nhiên các nghiệp vụ mới chưa mang lại tăng trưởng đột biến về doanh thu cho công ty. - Công ty đã triển khai áp dụng toàn diện Bộ tiêu chuẩn ISO về bảo hiểm con người tại các chi nhánh trên toàn quốc do đó công tác quản lí nghiệp vụ đã đi dần vào nề nếp. - Trong quá trình khai thác PJICO đã rất thận trọng với những trường hợp nhà môi giới chào mời tham gia bảo hiểm cho khách hàng truyền thống của họ với những điều khoản mở rộng bất hợp lí, vì vậy doanh thu môi giới chưa cao. Bảo hiểm hàng hóa Bùi Thị Hiền Lớp Bảo hiểm46B 10 [...]... thị trường và nắm giữ đến hơn 80% thị phần vẫn là 4 Công ty bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Minh, PVI và PJICO Tỷ trọng phần còn lại là của các công ty cổ phần khác và các công ty bảo hiểm vốn đầu tư nước ngoài Bảng : Thị phần phí bảo hiểm gốc năm 2007 STT Doanh nghiệp Phí bảo hiểm gốc So với 2006 Thị phần (Tỷ đồng) 1 Bảo Việt 2.580 116% 30.4% 2 PVI 1.735 149% 20.4% 3 Bảo Minh 1.706 123% 20.1% 4 PJICO 880... phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho thị trường bảo hiểm Việt Nam Các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành bao gồm Bảo Việt, Bảo Minh, PVI và một số đơn vị khác Lợi thế cạnh tranh của Công ty tập trung ở một số lĩnh vực bán lẻ như bảo hiểm ôtô, xe máy chiếm gần 50% tổng doanh số kinh doanh bảo hiểm hàng năm và một số lĩnh vực bảo hiểm khác như bảo hiểm con người, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm. .. chủ lực: (i) Bảo hiểm tàu thuyền; (ii) Bảo hiểm vận chuyển (iii) Bảo hiểm cháy và tài sản; (iv) Bảo hiểm xây dựng lắp đặt; (v) Bảo hiểm con người; (vi) Bảo hiểm xe giới Định hướng về cấu sản phẩm: PJICO dự kiến duy trì tỷ trọng khoảng 60% trên tổng thu phí bảo hiểm gốc hàng năm đối với nhóm sản phẩm bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xe giới, bảo hiểm con người, là những sản phẩm bảo hiểm không đòi... trong tổng phí bảo hiểm gốc Đối với nhóm sản phẩm bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm cháy và tài sản, bảo hiểm xây dựng lắp đặt, mặc dù giá trị hợp đồng bảo hiểm lớn nhưng lại đòi hỏi doanh nghiệp phải nhượng tái bảo hiểm lớn để phân tán rủi ro sẽ duy trì tỷ trọng khoảng 40% trên tổng phí thu bảo hiểm gốc hàng năm Mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc của PJICO... TBH công ty 2008 cho 04 nhóm nghiệp vụ chính: hàng hải, hỏa hoạn, kĩ thuật và hỗn hợp Các nhà tái bảo hiểm chính của PJICO trong những năm qua là : - Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia ( VINARE) : PJICO nhượng tái bảo hiểm cho VINARE theo chương trình cam kết 20 % phí nhượng và nhượng tái tự nguyện - Các Công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong nước như Bảo việt; Bảo Minh; PVI; PTI - Các tập đoàn bảo. .. động kinh doanh của công ty - Công tác điều hành kinh doanh đã được thực hiện một cách sát sao, quyết liệt; lãnh đạo công ty, các phòng ban quản lí trên công ty đã liên tục đi công tác, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị - Thực hiện liên tục các chương trình thi đua (đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm xe máy), tăng mức chế độ khen thưởng và kỉ luật cán bộ sai phạm được thực hiện nghiêm... triển thì bảo hiểm trách nhiệm càng phát triển vì vậy PJICO định hướng đưa bảo hiểm trách nhiệm thành nghiệp vụ chiếm tỉ trọng doanh thu cao trong cấu doanh thu của PJICO 2.3 Công tác tái bảo hiểm Việc tuân thủ quy trình tái bảo hiểm của PJICO đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện đúng các quy định về thông báo tái bảo hiểm Công ty đã thực hiện thành công chương... liệt từ phía công ty - Trình độ nghiệp vụ của cán bộ PJICO còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc khai thác nghiệp vụ này - Doanh thu phí bảo hiểm từ các khách hàng yếu tố nước ngoài thấp vì các dịch vụ đều khai thác qua các công ty môi giới bảo hiểm nhưng uy tín của PJICO với các Công ty môi giới bảo hiểm chưa được khẳng định nên các Công ty môi giới ít giới thiệu dịch vụ cho PJICO Bảo hiểm trách nhiệm... Hàng năm hoạt động nhận tái bảo hiểm đã đóng góp một phần đáng kể vào lợi nhuận của PJICO Bùi Thị Hiền Lớp Bảo hiểm4 6B Website: http://www.docs.vn Email 15 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4 Công tác đầu tư Năm 2007 là một năm thành công với hoạt động đầu tư của PJICO Doanh thu đầu tư đạt 60 tỷ đ, bằng 150% kế hoạch và tiếp tục là nguồn cấu thành chủ yếu lợi nhuận của toàn công ty - Công ty tiếp... mặt hoạt động của công ty năm 2007 a/Về kết quả kinh doanh Năm 2007 công ty được kết quả kinh doanh rất tốt ở các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức tăng, thu nhập cán bộ nhân viên tăng - Đối với với hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, PJICO thành công lớn ở nghiệp vụ xe máy Thành công này những ý nghĩa quan trọng, ngoài việc mang lại tăng trưởng doanh thu của công ty còn làm tăng thu nhập của . 0918.775.368 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Nội dung báo cáo: Tìm hiểu đặc điểm tình hình, thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex. A. THÔNG. 80% thị phần vẫn là 4 Công ty bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Minh, PVI và PJICO. Tỷ trọng phần còn lại là của các công ty cổ phần khác và các công ty bảo hiểm có
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu đặc điểm tình hình, thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex, Tìm hiểu đặc điểm tình hình, thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex, Tìm hiểu đặc điểm tình hình, thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex, Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ., Ngành nghề kinh doanh chính., Kết quả kinh doanh chung của Cơng ty. Cơ cấu doanh thu các nhóm nghiệp vụ của PJICO năm 2007. STT Kết quả kinh doanh các nhóm nghiệp vụ chính. Bảo hiểm xe cơ giới, Công tác tái bảo hiểm. Công tác đầu tư., Về đội ngũ cán bộ Cơ cấu lao động tại thời điểm 31122006 Chất lượng dịch vụ khách hàng., Vị thế của công ty trong ngành. Nguyên nhân của những thành công và hạn chế., Những khó khăn, thách thức. Những chỉ tiêu cụ thể đối với các mặt hoạt động., Về cơ cấu tổ chức và hoạt động. Về các mối quan hệ Đánh giá về địa điểm kinh doanh của phòng và hệ thống cơ sở vật chất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay