Thong tu ban hanh ve Quy dinh tieu chuan danh gia chat luong giao duc truong mam non

11 285 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2015, 22:00

. dục mầm non. a) Nghe và hiểu được các lời nói giao tiếp phù hợp với độ tu i; b) Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng lời nói hoặc cử chỉ phù hợp với độ tu i; c) Biết sử dụng lời nói để giao tiếp;. định về an toàn giao thông đã được hướng dẫn phù hợp với độ tu i. 7. Trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và trẻ khuyết tật được chú trọng chăm sóc và có kết quả tiến bộ rõ rệt. a) Phục hồi dinh dưỡng ít. Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định về Tiêu chuẩn đánh gia chất lượng giáo dục trường mầm non. 2. Văn bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Thong tu ban hanh ve Quy dinh tieu chuan danh gia chat luong giao duc truong mam non, Thong tu ban hanh ve Quy dinh tieu chuan danh gia chat luong giao duc truong mam non, Thong tu ban hanh ve Quy dinh tieu chuan danh gia chat luong giao duc truong mam non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn