Giáo dục kỉ năng sống trong môn tiếng việt bài 1

13 536 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2015, 18:00

1 TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN 1. Trình bày được những vấn đề cơ bản về kĩ năng sống(KNS), nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho HS qua một số môn học. 2. Biết cách thiết kế bài soạn và dạy một số bài giáo dục KNS qua môn Tiếng việt. 3. Có kĩ năng tập huấn về giáo dục KNS qua môn Tiếng việt. 4. Tích cực tăng cường giáo dục KNS cho HS Tiểu học qua môn Tiếng việt và hoạt động của nhà trường. 2 Bài 1: Quan niệm về kĩ năng sống Bài 2: Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục KNS cho HS phổ thông NỘI DUNG KHÓA TẬP HUẤN Bài 3: Phương pháp GD KNS cho HS phổ thông Bài 4: Giáo dục KNS cho HS qua môn Tiếng Việt Bài 5: Thực hành soạn bài và giảng thử 4 Bài 1 QUAN NIỆM KĨ NĂNG SỐNG 5 1. Thế nào là KNS? Theo Quý thầy, cô giáo Kĩ năng sống là gì? Quan niệm về Kĩ năng sống  Tổ chức Y tế thế giới (WHO):  Kĩ năng sống là các khả năng để có hành vi thích ứng và tích cực.  Giúp các cá nhân có thể ứng xử hiệu quả trước các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày.  UNICEF:  Là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi mới.  Cách tiếp cận này lưu ý đến sự cân bằng về tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ và phát triển kĩ năng. Quan niệm về Kĩ năng sống  UNESCO:  KNS là năng lực cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia vào cuộc sống hàng ngày.  KNS bao gồm một loạt các KN cụ thể, cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người.  Bản chất của KNS là KN tự quản bản thân và KN xã hội cần thiết để cá nhân tự lực trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả. Quan niệm về Kĩ năng sống Kĩ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Lưu ý:  Một KNS có thể có những tên gọi khác nhau, ví dụ:  KN hợp tác còn gọi là KN làm việc nhóm;  KN kiểm soát cảm xúc còn gọi là KN xử lí cảm xúc, KN làm chủ cảm xúc, KN quản lí cảm xúc…  KN thương lượng còn gọi là KN đàm phán, KN thương thuyết,…  Các KNS thường không tách rời mà có mối liên quan chặt chẽ với nhau Lưu ý (tiếp):  KNS không phải tự nhiên có được mà phải được hình thành trong quá trình học tập, lĩnh hội và rèn luyện trong cuộc sống. Quá trình hình thành KNS diễn ra cả trong và ngoài hệ thống giáo dục.  KNS vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính XH. KNS mang tính cá nhân vì đó là khả năng của cá nhân. KNS mang tính XH vì KNS phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển lịch sử xã hội, chịu ảnh hưởng của truyền thống và văn hóa của gia đình, cộng đồng, dân tộc. [...]... ra quyết định, giải quyết vấn đề, 2 Vì sao cần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông? KNS góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân, xã hội  Giáo dục KNS là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và nền kinh tế thị trường  Giáo dục KNS nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông  Giáo dục KNS cho HS trong các nhà trường phổ thông là xu thế chung... KĨ NĂNG SỐNG Phân loại KĨ NĂNG SỐNG ( trong giáo dục của Việt Nam một số năm qua )  Nhóm các kĩ năng nhận biết và sống với chính mình: tự nhận thức, xác định giá trị, ứng phó với căng thẳng, tìm kiếm sự hỗ trợ, tự trọng, tự tin,  Nhóm các kĩ năng nhận biết và sống với người khác: giao tiếp có hiệu quả, giải quyết mâu thuẫn, thương lượng, từ chối, bày tỏ sự cảm thông, hợp tác,  Nhóm các kĩ năng . phương pháp giáo dục KNS cho HS qua một số môn học. 2. Biết cách thiết kế bài soạn và dạy một số bài giáo dục KNS qua môn Tiếng việt. 3. Có kĩ năng tập huấn về giáo dục KNS qua môn Tiếng việt. 4 KHÓA TẬP HUẤN Bài 3: Phương pháp GD KNS cho HS phổ thông Bài 4: Giáo dục KNS cho HS qua môn Tiếng Việt Bài 5: Thực hành soạn bài và giảng thử 4 Bài 1 QUAN NIỆM KĨ NĂNG SỐNG 5 1. Thế nào là KNS?. 1 TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN 1. Trình bày được những vấn đề cơ bản về kĩ năng sống( KNS),
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kỉ năng sống trong môn tiếng việt bài 1, Giáo dục kỉ năng sống trong môn tiếng việt bài 1, Giáo dục kỉ năng sống trong môn tiếng việt bài 1, Thế nào là KNS?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn