Giáo dục kỉ năng sống trong môn tiếng việt

21 614 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2015, 18:00

[...]...- Để hình thành và phát triển kĩ năng sống cho học sinh, chơng trình Tiếng Việt Tiểu học đã phân giải các kĩ năng giao tiếp cần rèn luyện cho HS nh sau: Đọc thông Kĩ năng đọc Đọc - hiểu Kĩ năng viết Kĩ năng viết chữ Kĩ năng viết văn bản Kĩ năng nghe Kĩ năng nghe - hiểu Kĩ năng nghe - ghi Sử dụng nghi thức lời nói, đặt và trả lời câu hỏi Kĩ năng nói Thuật việc, kể chuyện Trao đổi, thảo... ca HS, hn ch thuyt ging, lm thay HS, chỳ ý to ra nhng quan h tng tỏc tớch cc gia HS vi nhau trong hc tp v thc hnh KN Hot ng 3 Tỡm hiu cỏc bi th nghim trong ti liu bi dng Yờu cu - So sỏnh bi son/KHBH tớch hp KNS vi bi son bỡnh thng ca mụn TV(ging nhau,khỏc nhau) Hot ng 4 Thc hnh thit k k hoch bi hc giỏo dc KNS trong mụn TV MC TIấU Sau khi c tp hun bi/ni dung ny, HV cú kh nng: Thit k c cỏc bi son, hot... giỏo dc KNS cho hc sinh trong mụn TV T tin v cú trỏch nhim trong vic a ni dung giỏo dc v KNS cho hc sinh thụng qua mụn TV CU TRC GIO N I Khỏm phỏ (Gii thiu bi) - Gv khỏm phỏ hs - Hs t khỏm phỏ mỡnh II Kt ni (Hng dn luyn c v tỡm hiu bi) III Thc hnh IV Vn dng (Cng c, dn dũ) Nhn xột v ỏnh giỏ v kt qu lm vic cỏc nhúm: V mc tiờu bi hc (hp lý, y , iu chnh, b sung) V cỏc KNS c tớch hp trong bi ( cha, cú hp... nng GDKNS nh TV) nờn gii hn mt s bi, tp trung vo cỏc bi rốn nhng KNS m GV cũn lỳng tỳng khi dy, HS cũn yu khi hc theo hng t chc cỏc hot ng tng tỏc tớch cc trong gi hc khc sõu kin thc ca bi hc, hỡnh thnh nhng KN xó hi tng ng hoc tụ m nhng KN vn ó cú trong quỏ trỡnh t chc dy hc Trỏnh a thờm nhiu mc tiờu rốn KNS vo mt bi hc II VN DNG PPDH TCH CC, RẩN KNS CHO HS - ND bi hc ch chuyn thnh KNS HS nu cỏc... KNS hn 3.2 Hn ch - So sỏnh mt bng kin thc, KN ca CT TV vi CT ca Phỏp, Anh, M thỡ CT TV t yờu cu thp hn - GV, HS Vit Nam khi giao tip vn mang nột tõm lý chung ca ngi : rt rố, thiu mnh bo, thiu ci m hn trong so sỏnh vi ngi u v tr em chõu u 4 nh hng GD KNS - a vo CT nhng KN mi (nh din thuyt, thng lng, thng thuyt, ng khu, ) mc phự hp vi c im la tui ca HS Vit Nam; tng thi lng rốn k v sõu hn, chuyn xung... KN nhn thc thụng qua mt chng trỡnh mang tớnh tớch hp - Cỏc ch im c chn dy nhng lp u cp liờn quan n nhng con ngi, s vt, hin tng gn gi m tr em cú th cm nhn bng giỏc quan v c nõng dn sõu sc - Cỏc bi hc trong SGK TV tiu hc giỳp HS tng cng hiu bit v th gii xung quanh v t nhn thc bn thõn - KN ra quyt nh th hin nng lc phõn tớch, ng phú vi cỏc tỡnh hung khỏc nhau ca tr, c hỡnh thnh ch yu qua cỏc bi TLV, mt . được qua việc học tập môn tiếng Việt. • Liệt kê những PP/KTDH tích cực được sử dụng để GD KNS trong môn TV. Hoạt động 1 Tìm hiểu về khả năng giáo dục KNS qua môn Tiếng Việt Thảo luận nhóm. tích hợp GD KNS trong môn TV, chương trình, SGK môn TV, hãy nhận xét về khả năng GD KNS qua môn TV. Kết luận: Môn TV là một trong những môn học ở cấp tiểu học có khả năng GD KNS khá cao,. w0 h0" alt="" TĂNG CƯỜNG GD KĨ NĂNG SỐNG CHO HS QUA MÔN TiẾNG ViỆT MỤC TIÊU Sau khi được tập huấn bài này, HV có khả năng: • Nêu được khả năng GD KNS qua môn TV. • Thống kê được nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kỉ năng sống trong môn tiếng việt, Giáo dục kỉ năng sống trong môn tiếng việt, Giáo dục kỉ năng sống trong môn tiếng việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn