Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu các giải pháp Backup & phục hồi dữ liệu

41 431 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2015, 15:47

. 6 TÓM TẮT KHÓA LUẬN 7 Chương 1 KHÁI NIỆM VỀ BACKUP VÀ PHỤC HỒI 9 1.1 Khái niệm Backup 9 1.2 Khái niệm phục hồi 10 1.3 Các loại phục hồi 12 Chương 2 CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHO VIỆC BACKUP VÀ PHỤC HỒI 13 2.1. tài này sẽ đi tìm hiểu các phần mềm và phần cứng phục vụ cho việc Backup và phục hồi dữ liệu, giúp các bạn phần nào có thêm hiểu biết về công việc Backup và phục hồi này.  Nội dung các bước thực. chính là các dữ liệu quan trọng trong ổ cứng của bạn. Chúng được phục hồi lại một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. 1.3 Các loại phục hồi. - Hiện nay phục hồi dữ liệu có 2 loại:  Phục hồi bằng phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu các giải pháp Backup & phục hồi dữ liệu, Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu các giải pháp Backup & phục hồi dữ liệu, Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu các giải pháp Backup & phục hồi dữ liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn