kế hoạch dạy học môn âm nhạc 6 kì 2 chuẩn

12 327 5
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2015, 03:00

TRƯỜNG THCS NA Ư TỔ: VĂN SỬ KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn học: Âm Nhạc Chương trình Học kì: II Năm học: 2010 - 2011 1- Môn học: Âm Nhạc 2- Chương trình: Cơ bản Học kì:II Năm học: 2010 - 2011 3- Họ và tên giáo viên: Quàng Đình Văn Điện thoại: 0979391648 Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn: Trường THCS Na Ư Lịch sinh hoạt: Tuần 2 và 3 hàng tháng 4- Chuẩn của môn học Kiến thức: - HS có được những kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về học hát, nhạc lí- tập đọc nhạc và âm nhạc thường thức. Kỹ năng: - Luyện tập một số kỹ năng ban đầu để hát đúng, hòa giọng, diễn cảm và kết hợp các hình thức gõ đệm khi tập hát. - Bước đầu luyện tập đọc nhạc và chép nhạc ở mức độ đơn giản. - Luyện nghe và cảm nhận âm nhạc. 5. Yêu cầu về Thái độ: - Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, lòng yêu nghệ thuật âm nhạc nhắm phát triển hài hòa nhân cách. - Thông qua các hoạt động âm nhạc làm cho đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, đem đến cho học sinh niềm vui, tinh thần lạc quan, sự mạnh dạn và tự tin. - Nhiệt tình tham gia các hoạt động âm nhạc trong và ngoài trường học. 6- Mục tiêu chi tiết Tiết Nội dung Mục tiêu chi tiết Bậc1 Bậc 2 19 Học hát: Bài Niềm vui của em - HS biết Nguyễn Huy Hùng là tác giả của bài Niềm vui của em.biết bài hát có 2 lời .Nội dung nói về niềm vui của các bạn nhỏ miền núi được học hành để vươn tới những ước mơ tươi đẹp. - HS hát đúng giai điệu lời ca của bài hát .biết cách lấy hơi .hát rõ lời ,diễn cảm biết hát kết - Biết tên tác giả, nội dung của bài hát . hợp gõ đệm; tập hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, ngoài ra HS nêu cảm nhận về bài hát - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK 20 - Ôn tập bài hát : Niềm vui của em - Tập đọc nhạc : TĐN số 6 - Hát hòa giọng ,diễn cảm biết cách lấy hơi thể hiện các câu hát trình bày theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, - Đọc đúng giai điệu bài TĐN số 6 ,kết hợp gõ đệm theo phách . - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập SGK Hát đúng giai điệu .lời ca của bài hát ,tập hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, 21 - Nhạc lí : Nhịp 3/4 -cách đánh nhịp 3/4 - Âm nhạc thường thức : nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - HS biết khái niệm nhịp 3/4 ,phân biệt được nhịp 2/4 và nhịp 3/4. - HS nhận biết được bản nhạc viết ở nhịp 3/4 ,tập đánh nhịp 3/4 - HS kể được tên 1-2 bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã ,hát đúng 1-2 câu trong bài hát đó - HS biết vài nét về nhạc sĩ Phong Nhã và nội dung của bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK - Trình bày bài hát Niềm vui của em theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, - Biết vài nét về nhạc sĩ Phong Nhã và nội dung của bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng 22 Học hát : Ngày đầu tiên đi học - HS biết bài Ngày đầu tiên đi học do nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện phổ nhạc từ bài thơ của Viễn Phương ,biết nội dung của bài hát nói về kỉ niệm không thể quên của ngày đầu tiên đi học .bài hát viết ở nhịp 3/4 - HS hát đúng giai điệu ,lời ca của bài hát ,biết cách lấy hơi, hát rõ lời ,diễn cảm biết hát kết hợp gõ đệm ; tập hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, ngoài ra HS nêu cảm nhận về bài hát - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK - Biết tên tác giả, nội dung của bài hát - Tập hát đúng giai điệu .lời ca của bài hát .tập hát kết hợp gõ đệm 23 - Ôn tập bài hát Ngày đầu tiên đi học - Tập đọc nhạc :TĐN số 7 - Hát hòa giọng ,diễn cảm biết cách lấy hơi thể hiện các câu hát .trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca,tốp ca, - Đọc đúng giai điệu bài TĐN số 7, kết hợp gõ đệm theo phách - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK Hát đúng giai điệu .lời ca của bài hát ,tập hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, 24 - Ôn tập bài hát : Ngày đầu tiên đi học - Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 7 - Âm nhạc thường thức : giới thiệu nhạc sĩ Mô-da - HS hát đúng giai điệu .lời ca của bài hát Ngày đầu tiên đi học .biết hát kết hợp gõ đệm ,biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, - HS đọc đúng giai điệu ,ghép lời ca bài TĐN số 7 ,kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp 3/4. - HS biết sơ lược về tiểu sử và sự nghiệp của nhạc sĩ Mô-da - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. - Hát hòa giọng ,diễn cảm bài hát .trình bầy bài hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, - Biết sơ lược về nhạc sĩ Mô-da 25 Ôn tập - HS hát đúng giai điệu ,lời ca của bài hát : Niềm vui của em, Ngày đầu tiên đi học biết hát kết hợp gõ đệm biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca,. - HS biết đặc điểm của nhịp 3/4 nhận biết được bản nhạc viết ở nhịp 3/4 - HS đọc đúng giai điệu ,ghép lời ca bài TĐN số 6, số 7 ,kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp Hát đúng giai điệu .lời ca của 2 bài hát :Niềm vui của em ,Ngày đầu tiên đi học. 26 Kiểm tra 1 tiết Thực hiện theo các nội dung đã ôn tập ở tiết trước Thực hiện theo các nội dung đã ôn tập ở tiết trước 27 - Học hát bài Tia nắng hạt mưa. - Âm nhạc thường thức : Sơ lược về nhạc - HS biết bài Tia nắng hạt mưa do nhạc sĩ Khánh Vinh phổ nhạc từ bài thơ Lệ Bình .biết nội dung bài hát nói về tình bạn hồn nhiên ,vô tư của tuổi học trò . - Biết tên tác giả , nội dung của bài hát - Tập hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát - HS phân biệt được nhạc hát và nhạc đàn hát và nhạc đàn - HS hát đúng giai điệu lời ca của bài hát , biết cách lấy hơi ,hát rõ lời , diễn cảm biết hát kết hợp gõ đệm biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca,. - HS phân biệt được nhạc hát và nhạc đàn - Ngoài ra học sinh nêu được cảm nhận về bài hát. - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK 28 - Ôn tập bài hát : Tia nắng hạt mưa - Tập đọc nhạc :TĐN số 8 - Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc - Hát hòa giọng ,diền cảm biết cách lấy hơi thể hiện các câu hát .trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca,tốp ca, - Đọc đúng giai điệu bài TĐN số 8 kết hợp gõ đệm theo phách - HS nhận biết được các kí hiệu thường gặp trong bản nhạc như: dấu nối ,dấu luyến , biết tác dụng của các kí hiệu âm nhạc - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK Hát đúng giai điệu lời ca của bài hát ,tập hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, 29 - Tập đọc nhạc :TĐN số 9 - Âm nhạc thường thức nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn ,lượn khéo - HS biết bài TĐN số 9 - Ngày đầu tiên đi học là phần đầu của bài hát cùng tên ,tác giả Nguyễn Ngọc Thiện , nói đúng tên nốt nhạc ,đọc đúng giai điệu ,ghép lời ca ,kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp - HS kể được tên 1-2 bài hát của nhạc sĩ Văn Chung ,hát được 1-2 câu của bài hát đó - HS biết vài nét về nhạc sĩ Văn Chung và nội dung của bài hát Lượn tròn ,lượn khéo - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK -Trình bày bài hát Tia nắng hạt mưa theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, - Biết vài nét về nhạc sĩ Văn Chung và nội dung của bài hát Lượn tròn ,lượn khéo 30 - Học hát Hô-la-hê.hô- la-hô - Bài đọc thêm : Trống đồng thời đại Hùng Vương - HS biết bài Hô-la-hê.hô-la-hô là dân ca Đức . - Biết Hô-la-hê.hô-la-hô là những từ đệm giống như những tiếng tình tang ,tình bằng , trong dân ca Việt Nam biết được tính chất âm nhạc vui tươi ,sôi nổi thể hiện niềm lạc quan .yêu đời của bài hát - HS hát đúng giai điệu lời ca của bài hát .biết cách lấy hơi ,hát rõ lời .diễn cảm biết hát kết hợp gõ đệm - Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, ngoài ra học sinh nêu được cảm nhận về bài hát. - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK - Biết tên tác giả ,tính chất âm nhạc của bài hát - Tập hát đúng giai điệu lời ca của bài hát .tập hát kết hợp gõ đệm. 31 - Ôn tập bài hát :Hô-la- hê.hô-la-hô - Tập đọc nhạc :TĐN số 10 - Hát hòa giọng ,diền cảm biết cách lấy hơi thể hiện các câu hát .trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca,tốp ca, - Đọc đúng giai điệu bài TĐN số 10 kết hợp gõ đệm theo phách - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. Hát đúng giai điệu lời ca của bài hát ,tập hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca 32 - Ôn tập bài hát Hô-la- hê.hô-la-hô - Ôn tập TĐN: Tập đọc nhạc số 10 - Âm nhạc thường thức nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu - HS hát đúng giai điệu .lời ca của bài hát Hô- la-hê,hô-la-hô.biết hát kết hợp gõ đệm - Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, - HS đọc đúng giai điệu ,ghép lời ca TĐN số 10 ,kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp 3/4 - HS biết vài nét về tiếu sử và sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát ,biết nội dung của bài hát Lúa thu diễn tả nỗi mong đợi ngày -Hát đúng giai điệu lời ca của bài hát .tập biểu diễn bài hát - Biết vài nét về nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và nội dung của bài hát Lúa thu thống nhất đất nước của tuổi thơ Việt Nam - Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK 33 Ôn tập - HS hát đúng giai điệu .lời ca của bài hát :Tia nắng hạt mưa và Hô-la-hê,hô-la-hô ,biết hát kết hợp gõ đệm ,biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca,song ca.tốp ca, - HS biết tác dụng của dấu nối,dấu luyến ,dấu nhắc lại .dấu quay lại khung thay đổi .nhận biết được các kí hiệu đó trong bản nhạc. - HS đọc đúng giai điệu ghép lời ca TĐN 8,9,10 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. - Hát đúng giai điệu .lời ca của 2 bài hát: Tia nắng hạt mưa và hô-la-hê,hô-la-hô - Trình bày theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, 34 Ôn tập - HS hát đúng giai điệu lời ca ,diễn cảm 8 bài hát đã học trong năm ,biết biểu diễn các bài hát theo hình thức đơn ca,song ca,tốp ca, - HS biết đặc điểm của nhịp 2/4 và 3/4 biết các kí hiệu ghi cao độ giải thích được các kí hiệu thường gặp trong bản nhạc - HS đọc đúng giai điệu ,ghép lời ca của bài tập đọc nhạc đã học kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp - HS biết vài nét về tiểu sử và sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ :Mô-da ,Văn Cao ,Lưu Hữu phước ,Phong Nhã ,Văn Chung ,Nguyễn Xuân Khoát - Hát đúng giai điệu lời ca của các bài hát đã học - Biết vài nét về nhạc sĩ Mô-da ,Văn Cao ,Lưu Hữu phước ,Phong Nhã ,Văn Chung ,Nguyễn Xuân Khoát . 35 Kiểm tra cuối năm Thực hiện theo những nội dung đã ôn tập ở các tiết trước. Thực hiện theo những nội dung đã ôn tập ở các tiết trước. 7. Khung phân phối chương trình: Học kì II: 18 Tuần = 17 Tiết Lớp Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự chọn Tổng số tiết Ghi chú Lí thuyết +Thực hành BT,Ôn tập Kiểm tra 6 12 3 2 17 8. Lịch trình chi tiết: Bài học Tiết Hình thức tổ chức DH PP/học liệu, PTDH KT-ĐG 5 19 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. - Thuyết trình, vấn đáp, truyền khẩu - Nhạc cụ, Đĩa nhạc. đài đĩa - KT thực hành: Đơn ca, song ca, nhóm 20 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. - Thuyết trình, vấn đáp, trực quan -Nhạc cụ. - KT thực hành: Đơn ca, song ca, nhóm - KT vấn đáp 21 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. - Thuyết trình, vấn đáp, trực quan -Nhạc cụ, bảng phụ - KT thực hành cá nhân - KT vấn đáp 6 22 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập - Thuyết trình, vấn đáp, truyền khẩu - Nhạc cụ, Đĩa nhạc. đài đĩa - KT thực hành: Đơn ca, song ca, nhóm trong SGK. 23 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. - Thuyết trình, vấn đáp, trực quan -Nhạc cụ, bảng phụ - KT thực hành: Đơn ca, song ca, nhóm - KT vấn đáp 24 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. - Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, -Nhạc cụ, bảng phụ, Đĩa nhạc, đài đĩa - KT thực hành cá nhân - KT vấn đáp 25 Ôn tập - Thuyết trình, vấn đáp -Nhạc cụ - KT thực hành: Đơn ca, song ca, nhóm - KT Trắc nghiệm 26 KT 1 tiết - vấn đáp - Nhạc cụ - KT thực hành: Đơn ca, song ca, nhóm 7 27 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. - Thuyết trình, vấn đáp, truyền khẩu - Nhạc cụ, Đĩa nhạc, đài đĩa - KT thực hành: Đơn ca, song ca, nhóm 28 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. - Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, -Nhạc cụ, bảng phụ, Đĩa nhạc, đài đĩa - KT thực hành cá nhân - KT vấn đáp 29 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập - Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, -Nhạc cụ, Đĩa nhạc, đài đĩa - KT thực hành cá nhân - KT vấn đáp trong SGK. 8 30 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. - Thuyết trình, vấn đáp, truyền khẩu - Nhạc cụ, Đĩa nhạc. Đài đĩa - KT thực hành: Đơn ca, song ca, nhóm 31 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. - Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, , -Nhạc cụ, bảng phụ - KT thực hành: Đơn ca, song ca, nhóm - KT vấn đáp 32 - Trên lớp: Tập thể, nhóm - Về nhà: Thực hiện phần câu hỏi và bài tập trong SGK. - Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, -Nhạc cụ, Đĩa nhạc, đài đĩa - KT thực hành cá nhân - KT vấn đáp 33 Ôn tập - Thuyết trình, vấn đáp -Nhạc cụ, - KT thực hành: Đơn ca, song ca, nhóm - KT vấn đáp 34 Ôn tập - Thuyết trình, vấn đáp -Nhạc cụ, - KT thực hành: Đơn ca, song ca, nhóm - KT vấn đáp 35 KT học kì - vấn đáp -Nhạc cụ, - KT thực hành [...]... hoặc vận động theo nhạc Kiểm tra 15’ 2 1 Các tiết học Trình bày bài TĐN đã học kết hợp gõ phách - Vấn đáp( cá nhân) về nội dung nhạc lí hoặc âm nhạc thường thức đã học - Thực hành (cá nhân, nhóm): Bốc thăm trình bày bài hát đã học kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo Kiểm tra 45’ 1 2 Giữa kì nhạc Bốc thăm trình bày bài TĐN đã học kết hợp gõ phách hoặc đánh nhịp Kiểm tra học kì 1 3 Cuối kì - Thực hành (cá...9 Kế hoạch kiểm tra đánh giá: Hình thức KT-ĐG Số lần Hệ số Thời điểm Nội dung - Thực hành (cá nhân, nhóm): Trình bày bài hát đã học kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc Kiểm tra miệng 2 1 Các tiết học Trình bày bài TĐN đã học kết hợp gõ phách - Vấn đáp( cá nhân) về nội dung nhạc lí hoặc âm nhạc thường thức đã học - Thực hành (cá nhân, nhóm): Trình bày bài hát đã học kết hợp gõ đệm hoặc... Giữa kì nhạc Bốc thăm trình bày bài TĐN đã học kết hợp gõ phách hoặc đánh nhịp Kiểm tra học kì 1 3 Cuối kì - Thực hành (cá nhân, nhóm): Bốc thăm trình bày bài hát đã học kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc Bốc thăm trình bày bài TĐN đã học kết hợp gõ phách hoặc đánh nhịp Giáo viên Tổ trưởng Hiệu trưởng Quàng Đình Văn Đỗ Thị Tuyến Nguyễn Duy Quảng . THCS NA Ư TỔ: VĂN SỬ KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn học: Âm Nhạc Chương trình Học kì: II Năm học: 20 10 - 20 11 1- Môn học: Âm Nhạc 2- Chương trình: Cơ bản Học kì: II Năm học: 20 10 - 20 11 3- Họ và tên giáo. hoặc âm nhạc thường thức đã học. Kiểm tra 15’ 2 1 Các tiết học - Thực hành (cá nhân, nhóm): Trình bày bài hát đã học kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc. Trình bày bài TĐN đã học kết hợp. 097939 164 8 Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn: Trường THCS Na Ư Lịch sinh hoạt: Tuần 2 và 3 hàng tháng 4- Chuẩn của môn học Kiến thức: - HS có được những kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về học
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch dạy học môn âm nhạc 6 kì 2 chuẩn, kế hoạch dạy học môn âm nhạc 6 kì 2 chuẩn, kế hoạch dạy học môn âm nhạc 6 kì 2 chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay