CÁC TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

15 7,742 28
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 16:31

tác giả muốn đề cập đến công tác xác định thành phần tộc người ở Việt Nam làm đề tài tiểu luận của mình . chính thức được thừa nhận và thay thế định nghĩa tộc người và ba tiêu chí xác định tộc người ở Việt Nam. II. CÁC TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM. khác biệt về định nghĩa tộc người là ở trong các tiêu chí để xác định thế nào là tộc người. 2. Xác định các tiêu chí tộc người ở Việt Nam Các học giả trên
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, CÁC TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, CÁC TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, Xác định các tiêu chí tộc người ở Việt Nam, Tiêu chí đặc trưng văn hố, Tiêu chí, ý thức tự giác tộc người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay