các bài toán góc và khoảng cách

2 234 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 09:00

. CÁC BÀI TOÁN GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH LÝ THUYẾT VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP I. CÁC BÀI TOÁN GÓC: 1. Góc giữa 2 vecto: ( ) ( ) 1 2 3 1 2 3 ; ; ; ; ;a a a. Tính góc giữa các đt: d và d 1 ; d và Ox; d và Oy; d 1 và Ox VD3: cho 2 mp : 2 3 1 0x y z α − − + = ; : 2 4 3 0x y z β + − + = . Tính góc giữa các mp: α và (Oxy); α và β ; α và (. β và ( Oyx). VD4:cho đt d: 1 2 2 3 ; x t y t z t = −   = +   =  mp : 2 4 0x y z α + − = . Tính góc giữa đt d và α ; d và ( Oxy); Ox và α ; d và ( Oxz); Oy và α . II. CÁC BÀI TOÁN KHOẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: các bài toán góc và khoảng cách, các bài toán góc và khoảng cách, các bài toán góc và khoảng cách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay