Luyện tập đại số

2 464 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:39

Củng cố các kiến thức về:- Hàm số bậc nhất.- Hàm số bậc nhất trên từng khoảng.- Đồ thị của hàm số bậc nhất. . Tiết 19. LUYỆN TẬPI. Mục tiêu:1) Kiến thức: Củng cố các kiến thức về:- Hàm số bậc nhất.- Hàm số bậc nhất trên từng khoảng.- Đồ thị của hàm số bậc nhất.2). Rèn luyện các kĩ năng:- Vẽ đồ thị của hàm số. - Tịnh tiến đồ thị của hàm số. - Vẽ đồ thị hàm số trên từng khoảng, từ đó nêu được các tính chất của hàm số.
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập đại số, Luyện tập đại số, Luyện tập đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn