TỰ CHỌN TOÁN 6(HK2)

28 198 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2015, 12:00

. Nắm vững các quy tắc về phép nhân hai số nguyên * Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bầy bài toán * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II. Chuẩn bị: * Thầy:. phép cộng phân số * Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng quy đồng mẫu số nhiều phân số, kĩ năng vận dụng công thức vào làm toán * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực trong. hai phân số vào làm bài tập. * Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng tìm số đối, kĩ năng vận dụng công thức vào làm toán * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II.
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ CHỌN TOÁN 6(HK2), TỰ CHỌN TOÁN 6(HK2), TỰ CHỌN TOÁN 6(HK2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn