Áp dụng các hình thức thanh toán và bảo mật trong thương mại điện tử cho nhà máy xi măng An Giang

73 531 1
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 11:33

Áp dụng các hình thức thanh toán và bảo mật trong thương mại điện tử cho nhà máy xi măng An Giang . khơng mua hàng. Bảo THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC THANH TỐN VÀ BẢO MẬT TRONG TMĐT CHO NHÀ MÁY XI MĂNG AN GIANG GVHD: Thạc. tình hình hoạt động chung của nhà máy xi măng An Giang và từ đó đề ra thêm hình thức kinh doanh TMĐT. Áp dụng các hình thức thanh tốn và bảo mật hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng các hình thức thanh toán và bảo mật trong thương mại điện tử cho nhà máy xi măng An Giang, Áp dụng các hình thức thanh toán và bảo mật trong thương mại điện tử cho nhà máy xi măng An Giang, Áp dụng các hình thức thanh toán và bảo mật trong thương mại điện tử cho nhà máy xi măng An Giang, Lý do chọn đề tài, Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa của đề tài, Các cơ sở để phát triển TMĐT, Khó khăn Những thuận lợi và khó khăn trong TMĐT 1 Thuận lợi, Văn bản gốc, Thanh tốn thơng qua chuyển tiền Bưu điện: Thanh tốn thơng qua thẻ do doanh nghiệp phát hành: Giao hàng và nhận tiền ngay:, Hacker và các thủ đoạn tấn công của hacker:, Các hình thức phòng vệ:, Sơ đồ cơ cấu tổ chức, Tình hình nhân sự của nhà máy, Mục tiêu hoạt động của nhà máy, Sản phẩm của nhà máy: Tình hình giao dịch: 1. Đối với khách hàng:, Khách hàng trong nước:, Thuận lợi: Khó khăn:, Chủ quan: Xu hướng phát triển của công ty:, Lắp đặt đường truyền ADSL: Mua máy chủ và máy con:, Từ ứng dụng web: Sử dụng giao thức SSL Từ phía máy chủ: mã hố thơng tin khách hàng bằng MD5, Đăng ký domain: http:www.acifa.com.vn, Mua hosting: Thuê nhà cung cấp ISP:, Hoàn thành giai đoạn 1 của dự án: Đăng ký hoạt động website TMĐT của nhà máy:, Cách thức đăng ký vào bộ máy tìm kiếm Google:, Vấn đề bảo mật hệ thống mạng nhà máy:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn