Các bài toán về góc và khoảng cách trong hệ tọa độ Oxyz – Trần Đình Sỹ

20 1,961 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 23:06

. MỘT SỐ BÀI TẬP HAY VỀ HH-KG LỚP 12 MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH I. LIÊN QUAN ĐẾN GÓC . (5 BÀI ) Bµi 1 ( KA-2006) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hình. . Sưu tầm và giải – Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 02403833608 Trang 5 MỘT SỐ BÀI TẬP HAY VỀ HH-KG LỚP 12 Bài 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(4;9;−9), B(−10;13;1) và mặt phẳng.  Bài 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng: Sưu tầm và giải – Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 02403833608 Trang 18 MỘT SỐ BÀI TẬP HAY VỀ HH-KG LỚP 12 1 ( ) : 1 1 2 x y z d = = và
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bài toán về góc và khoảng cách trong hệ tọa độ Oxyz – Trần Đình Sỹ, Các bài toán về góc và khoảng cách trong hệ tọa độ Oxyz – Trần Đình Sỹ, Các bài toán về góc và khoảng cách trong hệ tọa độ Oxyz – Trần Đình Sỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay