Khái quát chung về Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng và Chủ Nghĩa Duy Tâm trong triết học

27 3,729 10
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 10:18

Khái quát chung về Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng và Chủ Nghĩa Duy Tâm trong triết học Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khái quát chung về Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Chủ Nghĩa Duy Tâm trong triết học . **** Triết học hiểu theo nghĩa chung nhất đó là môn khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của thế giới. Triết học ra đời từ rất lâu đời qua một quá trình lịch sử rất lâu dài. Lịch sử triết học đó là một vấn đề rất quan trọng của triết học. Khi chúng ta nghiên cứu lịch sử triết học nói chung thì vấn đề cơ bản nhất của lịch sử triết học đó là cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm. Vấn đề này đợc coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử triết học. Cuộc đấu tranh này cũng chính là sự phản ánh cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội đã phân chia thành các giai cấp đối kháng. Thờng thờng (trừ một số trờng hợp ngoại lệ) Chủ Nghĩa Duy Vật thể hiện thế giới quan của những lực lợng tiên tiến, tiến bộ xã hội đại diện cho những t tởng tiên tiến của từng thời đại. Còn Chủ Nghĩa Duy Tâm (tuy không phải bao giờ cũng vậy) nhng là thế giới quan của lực lợng suy tàn bảo thủ phản động của xã hội, đại diện cho những t tởng trì trệ của từng thời đại. Trong thế giới quan của Chủ Nghĩa Duy Vật khẳng định tính thứ nhất có trớc của vật chất tính thứ hai có sau của ý thức. Họ cho rằng vật chất sinh ra trớc ý thức quyết định ý thức, còn ý thức có sau là sự phản ánh những mặt, những yếu tố của vật chất; Chủ Nghĩa Duy Vật khẳng định con ngời có khả năng nhận thức thế giới. Ngợc lại Chủ Nghĩa Duy Tâm khẳng định tính thứ nhất có trớc của ý thức tính thứ hai có sau của vật chất, họ cho rằng ý thức có trớc vật chất ý thức quyết định vật chất họ phủ nhận khả năng nhận thức thế giới của con ngời, họ cho rằng sự nhận thức chỉ có đợc ở thế giới thần linh thợng đế do thợng đế quyết định. Để thấy rõ dợc cuộc đấu tranh giữa hai trờng phái triết học Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm chúng ta nghiên cứu cuộc đấu tranh đó trong sự hình thành phát triển của lịch sử triết học. Hiểu đợc vấn đề này chúng ta không chỉ dừng lại ở những hiểu biết thông thờng mà nó còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng ta trong việc giải quyết những vấn đề về thế giới quan những vấn đề về kinh tế xã hội đang diễn ra xung quanh đời sống của mỗi cá nhân trong xã hội . Để tìm hiểu cuộc đấu tranh của Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm chúng ta có thể đi qua một số giai đoạn một số nhân vật tiêu biểu ở những thời kỳ nhất định cuộc đấu tranh giữa chúng. Trang1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng I: Cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm triết học cổ đại Hy Lạp. ***** 1.1> Hoàn cảnh lịch sử : Hy Lạp là một nớc nằm ven bờ Địa Trung Hải nơi có điều kiện rất thuận tiện cho việc giao lu phát triển kinh tế cũng nh phát triển nền nông nghiệp. Thế kỷ XV đến thế kỷ IX trớc công nguyên chế độ công xã nguyên thuỷ đã hình thành tan rã chế độ chiếm hữu nô lệ. Đã có những biến động lớn ở Hy Lạp về kinh tế xã hội ngời ta biết đợc do hai tập thơ nổi tiếng của Hô Mere sáng tác ( nhà thơ mù ). Vào thế kỷ V trớc công nguyên xảy ra cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp Ba T, kết thúc bằng chiến thắng thuộc về Hy Lạp mở ra một thời kỳ hng thịnh về kinh tế chính trị. Một quốc gia bao gồm 300 quốc gia nhỏ thành liên bang Hy Lạp trong đó có 2 bang lớn nhất thời kỳ này đó là Spac Aten. Tuy nhiên hai bang này luôn luôn mâu thuẫn với nhau cho nên xảy ra cuộc chiến tranh kéo dài hàng chục năm, cuối cùng Spac đã chiến thắng nhng chính cuộc chiến tranh đó đã làm cho nền kinh tế Hy Lạp suy yếu nặng nề. Trong khi đó vua Phi-líp của Ma xe đoan đã đem quânchiếm toàn bộ Hy Lạp. Tuy bị xâm chiếm nh vậy nhng nền văn hoá Hy Lạp vẫn phát triển mạnh mẽ chính nền văn hoá Hy Lạp đã chinh phục lại những ngời đi xâm chiếm với hoàn cảnh lịch sử nh vậy đã phản ánh vào t tởng triết học. 1.2> Sự ra đời phát triển của triết học : Từ những nét đặc thù về kinh tế xã hội trên đây, triết học Hy Lạp ra đời mang những đặc điểm cơ bản sau đây. + Thứ nhất sự phân chia đối lập giữa các trờng phái triết học Duy Tâm Duy Vật Biện Chứng Siêu Hình Vô Thần Hữu Thần là nét nổi bật trong quá trình hình thành phát triển của triết học. Trong đó điển hình là cuộc đấu tranh giữa hai đờng lối triết học ; đờng lối Duy Vật của Đe mô-crít đờng lối Duy Tâm của Platon. + Thứ hai các trờng phái triết học nói chung đều có xu hớng đi sâu giải quyết các vấn đề về bản thổ nhận thức luận triết học là những vấn đề của mối quan hệ giữa vật chất ý thức. + Thứ ba triết học Hy Lạp cổ đại nói chung (cũng nh triết học cổ đại của nhiều nớc khác) còn ở trình độ trực quan chất phác đặc biệt là đối với các hệ thống triết học Duy Vật. Tuy vậy nó đã đặt ra hầu hết các vấn đề triết học căn bản nó chứa đựng mầm mống của tất cả thế giới quan Duy Vật. Vai trò của triết học Hy Lạp cổ đại rất quan trọng nó không chỉ đơn thuần là sự phân biệt giữa hai nền triết học Đông Tây cổ đại mà còn nói lên vai trò của triết học Hy Lạp cổ đại đối với lịch sử triết học thế giới nó là nền tảng cho sự phát triển của triết học Tây Âu trên 2000 năm sau. Trang2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Có thể nói rằng từ khi ra đời triết học Hy Lạp cổ đại đã xảy ra những cuộc đấu tranh mạnh mẽ giữa hai trờng phái triết học Duy Vật Duy Tâm. Điển hình của thời kỳ này ở Hy Lạp đó là cuộc đấu tranh giữa đờng lối Duy Vật của Đe mo-crít Duy Tâm của Platon. 1.3> Cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Duy Tâm: Cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm nh trên đã nói đó là cuộc đấu tranh giữa trờng phái Duy Vật của Đe mo-crít Duy Tâm của Platon là tiêu biểu điển hình hơn cả. Đe mo-crít (460-370 TCN) là một trong những nhà Duy Vật lớn của thời kỳ cổ đại chiếm vị trí nổi bật trong triết học Duy Vật Hy Lạp cổ đại(1) ông đã có quá trình tích luỹ kiến thức qua việc đi qua các nớc ở phơng đông, Babilon, là ngời am hiểu rất nhiều lĩnh vực. Platon là đại diện cho tr- ờng phái Duy tâm, ông là ngời đầu tiên xây dựng hệ thống hoàn chỉnh cảu Chủ Nghĩa Duy Tâm khách quan đối lập với thế giới quan Duy Vật. Ông là ngời đã tiến hành đấu tranh gay gắt chống lại Chủ Nghĩa Duy Vật đặc biệt là chống lại những đại biểu của Chủ Nghĩa Duy Vật thời bấy giờ nh Hê ra crít hay Đe mo crít.(1) - Về vấn đề khởi nguyên của thế giới , Đe mo-crít quan niệm rằng nguyên tử khoảng trống là cơ sở đầu tiên cấu tạo nên mọi vật đó là những hạt vật chất cực nhỏ, không nhìn thấy đợc, không màu sắc, không âm thanh, không mùi vị, không thể phân chia đợc, không khác nhau về chất mà chỉ khác nhau về hình thức, trật tự, t thế. Nguyên tử có rất nhiều nhng mỗi nguyên tử có một hình thức nhất định: hình cầu, góc cạnh mỗi loại sinh vật đều đợc cấu thành bởi các nguyên tử do chúng kết hợp với nhau theo một trật tự nhất định. - Ông quan niệm sinh vật biết đổi là do sự sắp xếp các nguyên tử. Ông quan niệm về bản nguyên thế giới mang tính hình tợng nhng cha thoát khỏi trực quan cảm tính, biểu hiện là ông coi các nguyên tử có hình dạng nhất định. Còn Platon cho rằng ý niệm là nguồn gốc sinh ra thế giới. ý niệm tồn tại ngoài con ngời, ngoài cảm giác của con ngời; ý niệm tồn tại vĩnh viễn bất biến, bất động (2). Các sự vật cụ thể có thể cảm thụ đợc bằng cảm giác chỉ là bản sao của các ý niệm dựa vào ý niệm hay đúng hơn là thế giới ý niệm. Platon thừa nhận có hai thế giới tồn tại: thế giới ý niệm, là thế giới tồn tại vĩnh viễn, bất biến, bất động, tuyệt đối chân thực cơ sở tồn tại của thế giới sự vật cảm tính. Còn thế giới sự vật cảm tính là thế giới tồn tại không chân thực, luôn luôn biến đổi, là cái bóng của ý niệm, do ý niệm sản sinh ra, phụ thuộc vào ý niệm loài ngời cũng thuộc về thế giới này. - Về vũ trụ Đe mo-crít cho rằng vũ trụ là vô tận vĩnh cửu; có vô số thế giới phất sinh phát triển tiêu diệt. Còn Platon thì ngợc lại ông cho rằng vũ trụ này không tồn tại thực, tất cả chỉ là sự phức hợp của ý niệm do ý niệm quy định do thợng đế quyết định không tồn tại. Trang3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Về vấn đề linh hồn: theo Đe mo-crít, ông đã bác bỏ quan niệm về sự sản sinh ra sự sống con ngời của thần thánh. Theo ông sự sống là kết quả biến đổi dần dần từ thấp đến cao của tự nhiên. Sinh vật đầu tiên xuất hiện ở môi trờng nớc dới tác động của nhiệt độ. Sinh vật đó sống dới nớc, sau đó dần dần xuất hiện sinh vật có vú sống trên cạn. Cuối cùng là con ng- ời ra đời trên quả đất. Ông đã phân biệt rõ ràng sự vật sinh vật chúng khác nhau ở chỗ sự vật không có linh hồn, còn sinh vật có linh hồn: linh hồn đợc cấu tạo bởi các nguyên tử hình cầu, giống nh nguyên tử của lửa vận động với vận tốc cao. Nguyên tử linh hồn sinh ra nhiệt, nhiệt làm cho cơ thể hng phấn vận động. Ông coi cái chết là sự phân tán của các nguyên tử cấu tạo nên thể xác các nguyên tử cấu tạo nên linh hồn chứ không phải là linh hồn lìa khỏi thể xác. Tuy quan niệm của Đe mo-crít về linh hồn còn mang tính mộc mạc, song nó giữ vai trò rất quan trọng trong việc chống lại quan điểm duy tâm, tôn giáo về tính bất tử của linh hồn. Còn Platon cho rằng con ngời bao gồm linh hồn thể xác tồn tại độc lập với nhau . Linh hồn của con ngời là một bộ phận của linh hồn vũ trụ do thợng đế sáng tạo ra do đó nó bất tử tồn tại vĩnh hằng(2). Khi con ngời chết linh hồn sẽ thoát ra khỏi con ngời bay lên trú ngụ ở một vì sao. Khi thể xác mới ra đời, linh hồn bay xuống nhập vào thể xác đó tạo ra con ngời hoàn chỉnh bao gồm cả linh hồn thể xác. Trong khi bay xuống nhập vào thể xác con ngời linh hồn đã lãng quên những điều quan sát đợc ở thế giới những ý niệm. Vì thế, nhận thức của con ngời thực chất là sự hồi tởng, sự nhớ lại của linh hồn về những điều mà nó đã lãng quên. -Về vấn đề nhận thức: Đe mo-crít là ngời có công lao to lớn trong lịch sử triết học về vấn đề xây dựng lý luận nhận thức vai trò của cảm giác vớ tính cách là điểm khởi đầu của nhận thức vai trò của t duy trong việc nhận thức thế giới xung quanh(2). Theo Đe mo-crít sở dĩ con ngời có những cảm giác khác nhau về màu sắc mùi vị, âm thanh nóng lạnh là do những nguyên tử khối hợp tạo nên chủ thể nhận thức. Điều đó có nghĩa là đối tợng của nhận thức là vật chất thế giới xung quanh con ngời nhờ sự tác động của đối tợng nhận thức vào con ngời nên con ngời mới nhận thức đợc. Ông chia ra nhận thức thành nhận thức mờ tối nhận thức chân lý. Nhận thức mờ tối là nhận thức do các giác quan đem lại. Nhận thức chân lý là nhận thức do sự phân tích sâu sắc sự vật để nắm chắc bẳn chất bên trong của nó. Ông quan niệm rằng hai dạng nhận thức đó có liên quan với nhau chặt chẽ. Trong đó cảm giác là bớc đầu của nhận thức. Ông xây dựng nên thuyết hình ảnh(I-dô-lơ) mộc mạc. Ông quan niệm bề ngoài của sự vật toát ra những hơi thở tinh tế tạo thành hình ảnh của chúng, những hơi thở tinh tế đó tác động vào cơ quan cảm giác của con ngời làm cho mọi ngời cảm nhận đợc sự vật. Song cảm giác là nhận thức mờ tối vì nó cha là cho con ngời hiểu đợc bản chất tinh tế nằm sâu trong sự vật. Do đó con ngời phải dựa vào nhận thức sâu sắc hơn. Trang4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua đây chúng ta có thể thấy theo Đê mo-crít lý tính, phải dựa vào những dẫn chứng do cảm tính đem lại sau đó cần phải đi sâu vào phân tích tìm chân lý đang còn nằm sâu dới đáy bể. Điều này có thể thấy rằng ông không hề phủ nhận khả năng nhận thức chân lý khách quan của cin ng- ời. Còn Platon cho rằng chỉ có nhận thức lý tính đa vào khái niệm mới có thể đạt tới tri thứcchân thực, nhân thức cảm tính không bao giờ đạt tới tri thức chân thực mà chỉ đa lại d luận. Thực chất của vấn đề này là Platon đã đề cao vai trò của nhận thức lý tính hạ thấp vai trò của nhận thức cảm tính. Ông cho rằng nhận thức chẳng qua là sự hồi tởng, nhớ lại những ý niệm. - Về quan điểm chính trị- xã hội : Đe mo-crít đứng trong lập trờng của phái chủ nô dan chủ, kịch liệt chống lại phái chủ nô quý tộc (2). Ông ra sức bảo vệ tuyên truyền cho chế độ dân chủ của chủtrong đó thể hiện quyền lợi của mình gắn liền với sự phát triển ngày càng một mạnh mẽ của thơng mại công nghiệp. Ông đề cao, ca ngợi cổ vữ cho tình thân ái, tính ôn hoà lợi ích chung quyền lợi chung của công dân tự do. Theo ông cần phải a thích cái nghèo trong một Nhà nớc dân chủ hơn so với cái gọi là cuộc sống hạnh phúc trong chế độ chuyên chế tựa nh là tự do tốt hơn nô lệ (3). Đơng nhiên là do xuất thân từ tầng lớp chủ nô dân chủ Đe mo-rít chỉ đề cập đến nền dân chủ của chủ nô, còn bản thân nô lệ thì cũng nh các nhà t tởng khác, ông cho rằng phải biết tuân theo ngời chủ nô. Ông đề cao Nhà nớc, chính Nhà nớc đóng vai trò duy trì trật tự điều hành xã hội. Theo Đe mo-crít cần phải trừng trị nghiêm khắc những kẻ vi phạm pháp luật hay chuẩn mực đạo đức nào đó. Phơng châm t tởng của Đe mo-crít là thà sống nghèo khổ còn hơn là giàu có nhng mất tự do dân chủ. Mục tiêu của con ngời là sống hạnh phúc nhng hạnh phúc không đơn thuần chỉ là giàu có. Ông khẳng định hạnh phúc là sự thanh thản trong tâm hồn đợc tự do. Chỉ có ngời biết bằng lòng với sự hởng lạc vừa phải thì mới đợc hạnh phúc. Còn Platon: ông đề cao vai trò của chế độ quý tộc đứng trên lập trờng của phái chủ nô quý tộc chống lại chế độ dân chỉ tiến bộ của xã hội. Ông cho rằng linh hồn gồm các bộ phận lý tính, ý chí cảm tính trong xã hội có các hạng ngời tơng ứng với các bộ phận của linh hồn. Lý tính là cơ sở của các đức tính cao cả chỉ có đợc ở những nhà triết học, các nhà thông thái ; ý chí là cơ sở của đức tính can đảm. Nó thể hiện ở trong những ngời lính, những chiến binh. Cảm tính là cơ sở của các đức tính thận trọng. Đức tính này thờng có ở những ngời dân tự do, những ngời thợ thủ công. Platon đặc biệt miệt thị nô lệ. Theo ông nô lệ không phải là ngời mà chỉ là động vật biết nói, không có đạo đức. Platon chủ trơng duy tri các hạng ngời trong xã hội, cũng có nghĩaduy trì sự bất bình đẳng giữa mọi ngời. Nhà nớc ra đời là để đáp ứng những Trang5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhu cầu đó. Theo Platon hình thức cộng hoà là Nhà nớc lý tởng. Trong đó quyền thống trị tuyệt đối về tầng lớp chủ nô quý tộc. Nhà nớc, đó là hiện thân của cả ba đức tính đó là thông thái, can đảm thận trọng. Trong Nhà nớc lý tởng, ông chia xã hội ra thành 3 đẳng cấp dựa vào đặc trng đạo đức. Đẳng cấp thứ nhất là các nhà triết học, các nhà thông thái, giữ vai trò lãnh đạo xã hội ; đẳng cấp thứ hai là quân nhân có trách nhiệm bảo vệ Nhà nớc lý tởng; đẳng cấp thứ ba là dân lao động tự do, thợ thủ công những ngời tự do khác làm ra sản phẩm nuôi sống Nhà nớc. Nh vậy, chúng ta thấy ngay từ khi ra đời triết học Hy Lạp cổ đại đã xảy ra cuộc đấu tranh mạnh mẽ giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm mà đại biểu tiêu biểu nhất là Đe mo-crít của phái Platon của phái duy tâm. Bên cạnh đó còn có nhiều nhà triết học khác của phái duy vật nh Anatago. Am pê đốc lơ hay Ê pi crát .v.v . Có thể thấy rằng ngay từ thời cổ đại nhận thức của con ngời tuy còn nhiều hạn chế song giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm đã hình thành nên cuộc đấu tranh gay gắt không thể điều hoà đợc về mọi mặt trong xã hội . Chơng II. triết học tây âu thời trung cổ. ****** 2.1 Hoàn cảnh lịch sử : Trang6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thời kỳ trung cổ là thời kỳ tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ đánh dấu sự ra đời của chế độ phong kiến. Những cuộc nổi dậy của giai cấp nô lệ mà đặc biệt là cuộc khởi nghĩa của Xpắc Ta quýt rất lớn đã thu hút rất nhiều ngời tham gia đã thay đổi hình thức bóc lột siêu kinh tế sang phát canh thu địa tô. Trong xã hội đã diễn ra sự phân hoá giai cấp rất sâu sắc, đã hình thành hai giai cấp cơ bản củ phơng thức sản xuất phong kiến đó là các địa chủ phong kiến giai cấp nông nô. Nhng giai cấp nông nô lại bị cột chặt vào ruộng đất của giai cấp phong kiến bởi những chính sách thuế khoá nặng nề. Nông nô không chỉ lệ thuộc vào thân thế họ không có quyền lợi gì. Lê nin đã từng nói đây là sự lệ thuộc nhục nhã về mặt có nhân tối tăm về mặt trí tuệ. - Về kinh tế xã hội : Thời kỳ này ở Tây Âu là thời kỳ tồn tại của nền kinh tế tự cung, tự cấp. Mọi sản phẩm làm ra chỉ nhằm thoả mãn nhu cầu của các điền trang, thái ấp mà không nhằm mục đích trao đổi. Mỗi điền trang thái ấp là một khu biệt lập khép kín. Nền kinh tế thời kỳ này phát triển một cách ì ạch chậm chạp. - Về tinh thần, đây là thời kỳ thống trị của thế giới quan nhà thờ tôn giáo. Nhà thờ tu viện là những tên đại địa chủ chiếm nhiều ruộng đất, có những tu viện chiếm hàng trăm ngàn hécta ruộng đất. Không những thế nhà thờ còn nắm trong tay quyền lực chính trị luật pháp. Cho nên thời kỳ này cả khoa học triết học không phát triển đợc. Các nhà khoa học thần học không thoát ra khỏi sự giải thích bình luận của kinh thánh, nên xét về mặt phát triển thì đây là một bớc thụt lùi so với trớc thời cổ đại. 2.2 Sự thống trị của thần quyền phong kiến không những kìm hãm sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà còn ảnh h ởng đến triết học. Triết học bị phụ thuộc vào thần học. Chủ Nghĩa Duy Vật gắn liền với t duy khoa học thời kỳ này không có điều kiện để phát triển. Chủ nghĩa kinh viện ra đời đã trở thành nét đặc trng của triết học Tây Âu thời trung cổ. Chủ nghĩa kinh viện là triết học chính thức chiếm độc quyền giảng dạy trong nhà trờng. Triết học này khi ra đời là đã xác định nhiệm vụ: Đầy tớ của thần học bảo vệ trật tự phong kiến. Vấn đề này đợc các nhà kinh viện quan tâm nhất đó là mối quan hệ giữa cái chung cái riêng, cái nào có trớc cái nào có sau. Cuộc đấu tranh giữa các quan điểm khác nhau kéo dài vào thế kỷ phân chia thành hai phái phái duy danh phái cuy thực. Đây là cuộc đấu tranh xuyên suốt toàn bộ lịch sử triết học Tây Âu thời trung cổ. Phái duy thực cho rằng cái chung cái phổ biến các khái niệm chung là tồn tại thực là cái có trớc. Nó là một thực thể tinh thần không phụ thuộc vào sự vật cụ thể. Phái duy thực lấy triết học Platon làm cơ sở lý luận phái này về sau họ còn dựa vào học thuyết hình thức của Đrít xtốt. Chẳng Trang7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hạn con ngời nói chung là sự tồn tại ý niệm về con ngời. Từ đó, nó quyết định sự tồn tại của con ngời đơn nhất. Phái duy danh quan niệm rằng cái chung, khái niệm cái chung cái phổ biến không tồn tại thực, không độc lập với con ngời. Nó chỉ là những tên gọi đơn giản mà con ngới sáng tạo ra. Không có con ngời hay cái nhà nói chung mà chỉ có con ngời hay cái nhà tồn tại thực. Cuộc đấu tranh giữa hai trờng phái trên là sự thể hiện hai khuynh h- ớng đối lập nhau trong lịch sử triết học : Chủ Nghĩa Duy Tâm Chủ Nghĩa Duy Vật. ẩn dấu đằng sau cái vỏ thần học là sự tồn tại khách quan mà con ngời có thể cảm nhận đợc, là biểu hiện của phái duy danh. Trái lại, nhận thức, t tởng, khái niệm có trớc sự vật là biểu hiện của phái duy thực. Nh vậy chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy các nhà triết học duy danh gần gũi với Chủ Nghĩa Duy Vật còn các nhà triết học duy thực là biểu hiện của Chủ Nghĩa Duy Tâm. Nh vậy cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy thực với chủ nghĩa duy danh ở triết học Tây Âu thời trung cổ thực chất là cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm. Mặc dù vậy trong thời kỳ này Chủ Nghĩa Duy Tâm thắng thế nhờ sự ủng hộ của thiên chúa giáo kinh viện . Trong thời kỳ trung cổ triết học Tây Âu có rất nhiều những đại biểu, đại diện cho cả hai phái duy danh duy thực. sau đây là quan điểm của một số đại biểu tiêu biểu nhất của cả hai phái. - Tô Mát Đa Canh: Ông là đại biểu xuất sắc nhất của phái duy thực trong thời kỳ triết học trung cổ Tây Âu. Học thuyết của ông đợc thiên chúa giáo coi là triết học chính thức của giáo hội thiên chúa. Tô Mát Đa Canh nghiên cứu nhiều lĩnh vực thần học, triết học, pháp quyền . với 18 quyển sách trong tuyển tập của ông hợp thành bộ bách khoa toàn th về hệ thông t tởng thông trị thời trung cổ hng thịnh. Tô Mát Đa Canh nghiên cứu mối quan hệ giữa triết học thần học, giữa lý trí niềm tin. Ông khẳng định rõ ràng nhng lại không đối lập nhau thần học triết học. Ranh giới đó thể hiện ở chỗ nếu nh đối tợng nghiên cứu của triết học là chân lý của lý trí thì đối tợng nghiên cứu của thần học là chân lý của niềm tin. Nhng theo ông cả hai đều có một đối tợng chung đó là thợng đế. Chúng không hề đối lập với nhau nhng cuối cùng Tô Mát Đa Canh lại hạ thấp triết học ông nâng cao vai trò vị trí của thần học. Ông quan niệm rằng triết học chỉ là tôi tớ phục vụ cho thần học mà thôi. Ông nói rằng không phải mọi chân lý của niềm tin tôn giáo đều có thể đạt đợc bằng sự chứng minh hợp lý. Chân lý tôn giáo không phải là điểm yếu mà triết học dễ thâm nhập vào đợc bởi vì trí tuệ của con ngời là có hạn thấp hơn sự anh minh của thợng đế. - Quan điểm duy tâm thần bí còn đợc thể hiện trong nghiên cứ giới tự nhiên. Ông còn cho rằng toàn bộ giới tự nhiên cùng trật tự của nó đều đợc quyết định bởi sự thông minh của thợng đế đều trải qua sự hợp lý hoá của Trang8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thợng đế bởi thợng đế là mục đích tối cao là quy luật vĩnh viễn đứng trên mọi cái quyết định mọi cái. - Khi giải quyết vấn đề bản chất của cái chung thì Tô Mát Đa Canh theo chủ nghĩa duy thực ôn hoà (có sự dung hoà với chủ nghĩa duy danh). Theo ông cái chung tồn tại trên ba mặt: + Tồn tại trớc sự vật trong trí tuệ của thợng đế. + Tồn tại khách quan trong các sự vật riêng lẻ. + Tồn tại trong trí tuệ con ngời bằng con đờng trừu tợng hoá khỏi các sự vật riêng lẻ. - Dựa trên quan điểm duy tâm thần bí ông đã chứng minh sự tồn tại của thợng đế dựa trên năm yếu tố sau đây: Thứ nhất thế giới không vận động vĩnh cửu mà cần phải có lực tác động ban đầu. Thứ hai là mọi nguyên nhân không phải là vô tận mà cần phải có nguyên nhân đầu tiên. Thứ ba mọi sự vật của thế giới là ngẫu nhiên vì vậy cần tồn tại cái tất nhiên tuyệt đối. Thứ t mọi sự bộc lộ các các giai đoạn hoàn thiện khác nhau cần phải có một thực thể hoàn toàn tuyệt đối. Thứ năm tính hợp lý của thế giới tự nhiên không thể giải thích bằng các nguyên nhân tự nhiên mà cần phải có tồn tại một thực thể lý trí siêu tự nhiên để điều chỉnh thế giới. Vì vậy Tô Mát Đa Canh cho rằng thợng đế chính là động lực ban đầu, là nguyên nhân ban đầu, là cái tất nhiên tuyệt đối, là sự hoàn thiện tuyệt đối nguyên nhân hợp lý của thế giới tự nhiên. Về lý luận nhận thức: ông chịu ảnh hởng của học thuyết hình dạng của Arit xtốt. Theo Tô Mát Đa Canh mọi nhận thức đều diễn ra chủ thể tiếp thu khách thể nhng không phải mọi sự nhận thức của khách thể đều đợc tiếp nhận mà chỉ tiếp nhận những hình ảnh của khách thể tức là hình dạng của nó mà thôi bởi bản thân khách thể khi gia nhập vào tinh thần của cái nhận thức (chủ thể) thì cái đợc nhận thức bị mất đi tính vật chất của mình chỉ tồn tại với t cách là hình dạng tức là hình ảnh của nhận thức. Ông chia hình dạng thành hình dạng cảm tính hình dạng lý tính. Hình dạng lý tính cao hơn cảm tính, cho nên nhờ đó mà nhận thức đợc cái chung, cái giống với đối tợng, cái mà trong đó chứa đựng nhiều thực thể riêng biệt. Sự tiếp nhận của Tô Mát Đa Canh về học thuyết hình dạng của Arit xtốt chỉ là sự khôi phục về hình thức, cha tiếp nhận đợc bản chất sống động tính chân lý trong học thuyết đó.(2) - Về sự tiếp nhận xã hội Tô Mát Đa Canh ca ngợi chế độ bất bình đẳng trật tự đẳng cấp trong xã hội. Ông cho rằng cuộc sống trần thế chỉ là tạm thời, là sự chuẩn bị cho cuộc sống tơng lai vĩnh viễn ở thế giới bên Trang9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kia. Ông là ngời theo chủ nghĩa quân chủ cho nên ông cho rằng quốc vơng không chỉ là ngời điều khiển mà còn là ngời sáng tạo ra thế giới. Nhng quốc vơng cũng là ngời của đức chúa Giê-su, thực hiện mọi yêu cầu của nhà thờ trừng phạt một cách dã man những ngời tà đạo bởi vì nhà thờ là tối cao. Đối lập với quan điểm duy thực của Tô Mát Đa Canh là quan điểm duy danh luận của Đơn xcốt, đại biểu xuất sắc của phái duy danh thời kỳ trung cổ. Đơn xcốt sinh ra ở nớc Anh. Ông là một nhà duy danh luận rất nổi tiếng, ông sống ở thế kỷ XIII Khi giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa thần học triết học ông cho rằng đối tợng của thần học là thợng đế còn đối tợng của triết học là tồn tại khách quan. Ông đề cao vai trò lòng tin tôn giáo hơn so với lý trí bởi vì lý trí chỉ nhận thức đợc tồn tại còn thợng đế là tối cao vô tận, phi vật chất, là lòng tin không thể nhận thức đợc. Xuất phát từ thế giới quan của những nhà duy danh luận, ông cho rằng cái chung không chỉ là sản phẩm của t duy mà còn là cơ sở trong bản thân sự vật. Cái chung tồn tại trong sự vật với tính cách là bản chất vừa tồn tại sau sự vật bởi tính cách là khái niệm trừu tợng hoá trong t duy tách khỏi bản chất của sự vật. Về lý luận nhận thức Đơn xcốt nhấn mạnh yếu tố tinh thần cho rằng, nó là hình thức của thân thể con ngời, gắn bó thân thể con ngời mới sinh ra. Yếu tố tinh thần tuy có sức mạnh to lớn nhng phụ thuộc vào đối t- ợng nhận thức. Xuất phát từ yếu tố tinh thần đối tợng nhận thức mà tri thức con ngời hình thành. Ông cũng dề cập đến vai trò của lý trí ý chí. ý chí cao hơn lý trí thống trị mọi dạng hoạt động của con ngời. ở thợng đế ý chí trở thành tự do. Khi giải quyết vấn đề cái chung thì Đơn xcốt cho rằng cái chung không phải là sản phẩm của lý trí mà nó nằm ngay trong chính bản thân các sự vật. Nó vừa tồn tại trong các sự vật nh là bản chất của chúng lại vừa tồn tại sau các sự vật. Với t cách là những khái niệm đợc lý trí con ngời trừu t- ợng hoá, khái quát hoá khỏi các sự vật riêng lẻ. Nh vậy trong học thuyết của mình Đơn xcốt đứng về phía thần học cho rằng triết học không xuất phát từ ý chí của thợng đế nên triết học không thể chứng minh đợc bản chất của thợng đế, sự sáng tạo ra thế giới. Mặc dù vẫy những cống hiến của Đơn xcốt đã đa ông lên vị trí là nhà duy danh luận nổi tiếng nhất thời trung cổ. Tuy vậy cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm (dới danh nghĩa là phái duy danh duy thực) vẫn diễn ra khá mạnh mẽ. Trong thời kỳ này mà đại diện của phái duy thực hay Chủ Nghĩa Duy Tâm là Ô quýt xtanh, Giăng xi cốt Ơ ri gien nơ, Téc tu Liêng . những đại diện của phái duy danh hay Chủ Nghĩa Duy Vật là Pie Abơ la, Rô giê Bê cơn, ốc cam . Trang10 [...]... bảo về Chủ Nghĩa Duy Tâm tôn giáo chống lại Chủ Nghĩa Duy Vật Ông là đại biểu nổi bật của Chủ Nghĩa Duy Tâm chủ quan Anh Nhằm mục đích bảo vệ Chủ Nghĩa Duy Tâm, tôn giáo, tuyên truyền cho Chủ Nghĩa Duy Tâm thần bí Trớc tiên Béc-cơ-li đã tấn công vào Chủ Nghĩa Duy Vật Theo ông thực thể vật chất là cơ sở của Chủ Nghĩa Duy Vật, nếu lật đổ đợc tảng đá đó thì toàn bộ Chủ Nghĩa Duy Vật sẽ bị lật đổ Dựa vào... phái triết họcduy thực duy danh, phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhợng giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm Học thuyết duy danh gắn liền với Chủ Nghĩa Duy Vật (2) trong việc thừa nhận vật chất có trớc khái niệm có sau Học thuyết duy thực đợc xem là gắn liền với Chủ Nghĩa Duy Tâm (2), coi cái chung tồn tại độc lập có trớc sinh ra cái riêng tồn tại độc lập không phụ thuộc vào cái... trờng duy tâm bất khả tri luận Hi-um đã chống lại Chủ Nghĩa Duy Vật bảo về Chủ Nghĩa Duy Tâm đa vấn đề này lên một bớc phát triển mới Có thể nói rằng cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm luôn luôn tiếp diễn Nó xảy ra ở mọi thời điểm trong lịch sử triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII Cuộc đấu tranh này cũng diễn ra hết sức gay go phức tạp Các nhà triết học Duy Vật Pháp... cho triết học Mác Chính vì thế mà một giai đoạn mới trong lịch sử phát triển của chủ nghĩa Mác nói chung triết học Mác nói riêng đã gắn liền với tên tuổi của V.I Lê-nin đợc gọi là triết học Mác Lê-nin nói riêng chủ nghĩa Mác Lê-nin nói chung Có thể nói rằng sự ra đời của triết học Mác Lê-nin là một bớc ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học Với cơ sở là chủ nghĩa Duy Vật biện chứng chủ nghĩa. .. phục Chủ Nghĩa Duy Vật thế kỷ XVII, XVIII Triết học của Phơ-bách có ý nghĩa lịch sử lớn lao thông qua việc đấu tranh chống lại Chủ Nghĩa Duy Tâm tôn giáo Vì vậy, triết học duy tâm của Phơ-bách là một trong những nguồn gốc lý luận của triết học Mác Đối lập với quan điểm duy vật của Phơ-bách là quan điểm duy tâm của Hê-ghen (1770-1831) Ông là nhà biện chứng đồng thời là nhà duy tâm khách quan Triết học. .. phải có những khái quát về mặt triết học Trong khi đó thì Sinh vật học, Hoá học đang còn trong thời kỳ sơ khai ấu trĩ Nên bức tranh toàn cảnh về thế giới ở giai đoạn này là bức tranh cơ học 3.2 Về triết học : Cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm thời lỳ này diễn ra gay gắt ở thời kỳ này Chủ Nghĩa Duy Vật là thế giới quan của giai cấp t sản, giai cấp tiến bộ đang trong quá trình... Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm Điển hình cho Chủ Nghĩa Duy Vật trong thời kỳ này ở Đức đó là Lút-vích Phơ-bách Ông có công lao vĩ đại trong cuộc đấu tranh chống lại thần học Ông là ngời đã giáng một đòn mạnh mẽ vào triết học duy tâm của Hê-ghen Chủ Nghĩa Duy Tâm nói chung Phơ-bách chứng minh rằng thế giới là vật chất: giới tự nhiên không do ai sáng tạo ra, nó tồn tại độc lập với ý thức không... phát triển của vậthọc đã làm đảo lộn quan điểm về thế giới của vật lý cổ điển dần tới cuộc khủng hoảng vật lý Lợi dụng tình hình đó Chủ Nghĩa Duy Tâm đã tấn cống vào Chủ Nghĩa Duy Vật nói chung Chủ Nghĩa Duy Vật Mác-xít nói riêng Cuộc đấu tranh đó đã diễn ra ngày một gay gắt Nhiều phần tử duy tâm đã bôi nhọ xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lê-nin là ngời đã đứng ra bảo về quan điểm của triết học Mác, phê... nhau Thực thể vật chất có quảng tính hình thành nên thế giới vật chất còn thực thể tinh thần có t duy tạo nên thế giới tinh thần Nh vậy học thuyết vật chất tinh thần của Đê các tơ cho thấy triết học của ông lẫn lộn giữa Chủ Nghĩa Duy Vật Chủ Nghĩa Duy Tâm Chủ Nghĩa Duy Vật của ông thể hiện qua học thuyết tự nhiên Ông coi vật chất là một thực thể duy nhất là cơ sở duy nhất của tồn tại nhận thức... hiện tính không triệt để của Chủ Nghĩa Duy Vật của ông Mặc dù triết học Duy Vật Bê cơn cũng giáng một đòn rất mạnh vào uy tín của giáo hội tôn giáo, thể hiện sự đấu tranh mạnh mẽ của Duy Vật với Duy Tâm Tô Mát Hốpxơ(1588-1679): Hốp xơ là ngời tiếp tục phát triển t tởng Duy Vật trong triết học của Bê cơn Ông là nhà triết học nổi tiếng, là đại biểu xuất sắc của Chủ Nghĩa Duy Vật Anh thế kỷ XVII Hốp xơ . 0918.775.368 Khái quát chung về Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng và Chủ Nghĩa Duy Tâm trong triết học . **** Triết học hiểu theo nghĩa chung nhất đó là môn khoa học. Duy Vật của Đe mo-crít và Duy Tâm của Platon. 1.3> Cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật và Duy Tâm: Cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật và Chủ Nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát chung về Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng và Chủ Nghĩa Duy Tâm trong triết học, Khái quát chung về Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng và Chủ Nghĩa Duy Tâm trong triết học, Khái quát chung về Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng và Chủ Nghĩa Duy Tâm trong triết học, Hoàn cảnh lịch sử : Sự ra đời và phát triển của triết học :, Cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật và Duy Tâm:, Hoàn cảnh lịch sử :, VÒ triÕt häc :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn