Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất sản xuất do công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

58 309 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2015, 16:23

Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng – KT5 Việt Yên LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực tập tốt nghiệp vừa qua, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể để tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu Nhà trường và toàn các thầy, cô giáo Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đã truyền đạt cho tôi những kiến thức cơ bản tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo GVC.ThS Vi Văn Năng đã dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho tôi hoàn thành quá trình nghiên cứu đề tài này. Qua đây tôi cũng xin cảm ơn toàn thể cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Hiệp Hòa, UBND xã Hợp Thịnh và bà con nông dân trong xã, trong thời gian tôi về thực tập nghiên cứu đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tiếp cận và thu thập những thông tin cần thiết cho đề tài. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, những người đã động viên và giúp đỡ tôi về tinh thần, vật chất trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Trong quá trình nghiên cứu vì nhiều lý do chủ quan, khách quan nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Tôi rất nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hợp Thịnh, ngày tháng năm Sinh viên Vũ Thị Hưởng Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế & PTNT i Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng – KT5 Việt Yên MỤC LỤC Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế & PTNT ii Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng – KT5 Việt Yên DANH MỤC BẢNG Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế & PTNT iii Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng – KT5 Việt Yên PHẦN THỨ NHẤT MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiêt của đề tài Cùng với sự phát triển kinh tế chung của đất nước, nền nông nghiệp Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, có những lúc tưởng nh bế tắc không có hướng giải quyết. Thế nhưng trong những năm gần đây nhất là từ khi xoá bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ quản lý nền kinh tế sản xuất hàng hoá nhiều thành phần có quản lý của Nhà nước theo sự định hướng xã hội chủ nghĩa và rồi nước ta ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) nền kinh tế nói chung, nông nghiệp và kinh tế nông thôn nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong giai đoạn hiện nay nông nghiệp vẫn là một trong hai ngành sản xuất vật chất giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, với trên 70% dân số sống ở nông thôn và trên 50% lao động làm việc trong các ngành nông nghiệp. Việc phát triển kinh tế nông nghiệp ở nước ta hiện nay góp phần không nhỏ vào việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Nó không những cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho con người mà còn cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác. Từ năm 1998, với cơ chế quản lý mới, hộ nông dân được coi là đơn vị kinh tế tự chủ trong nông nghiệp, nông thôn góp phần hiệu quả nguồn lực vào phát triển nông nghiệp. Cùng với sự đổi mới mạnh mẽ về cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước theo cơ chế kinh tế thị trường thì kinh tế nông nghiệp nói chung và kinh tế hộ gia đình nói riêng ngày càng khẳng định rõ vai trò của mình trong đời sống kinh tế - xã hội. Chính vì vậy có rất nhiều hộ trở nên giàu có nhờ sử dụng tốt nguồn vốn, đất đai, lao động…. Vào sản xuất. Bên cạnh đó còn một bộ phận khá lớn những nông hộ do thiếu tư liệu sản xuất, thiếu kinh nghiệm sản xuất, lười biếng trong lao động dẫn đến gặp khó khăn trong sản xuất, khó khăn trong đời sống sinh hoạt. Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế & PTNT 1 Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng – KT5 Việt Yên Do vậy, vấn đề đặt ra là phải phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện, đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huồng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý với cơ cấu cây trồng và vật nuôi có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo diện tích cây trồng lương thực, tăng nhanh đàn gia sóc, gia cầm, khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp,gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến. Song để làm được điều đó phải xác định được thực trạng kinh tế hộ kinh doanh, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế nông hộ. Đặc biệt trong tình hình thực tế hiện nay đã và đang diến ra quá trình chuyển đổi một phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá nông thôn trên phạm vi cả nước, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế của các nông hộ mất đất sản xuất nói riêng và của nông nghiệp nông dân nói chung. Hợp Thịnh là một xã thuộc Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang. Các nông hộ trong xã phần lớn là hộ thuần nông. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, kinh tế nông hộ trong toàn xã đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ hộ khá tăng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm so với những năm trước. Tuy nhiên kinh tế nông hé ở đây vẫn còn mang tính tự túc, tự cấp do nhận thức của người dân còn hạn chế, chưa khai thác triệt để các nguồn lực. Hầu hết các nông hộ còn rụt rè trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chậm. Những năm gần đây diện tích đất nông nghiệp của xã giảm dần do chuyển đổi sang đất thổ cư, đất công nghiệp và đất cho các khối cơ quan trong huyện xây dựng trụ sở vì vậy, lao động trong xã dư thừa khi hết mùa vụ và đi làm thuê ở các nơi khác trong tỉnh và ngoài tỉnh, điều đó đã làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế và thu nhập của các hộ nông dân trên địa bàn. Đây là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu để tìm ra các biện pháp giải quyết tốtvà có hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn đối với địa phương nói chung và mỗi hộ nông dân trên địa bàn xã nói riêng. Xuất phát từ thực tế đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế của các hộ nông dân bị Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế & PTNT 2 Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng – KT5 Việt Yên mất đất sản xuất do công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng về hoạt động kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế của các hộ đó trên địa bàn xã trong thời gian tới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích, đánh giá các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội của địa bàn nghiên cứu nói chung và của nông hộ nói riêng. - Đánh giá đúng thực trạng hoạt động kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang và nguyên nhân của thực trạng đó. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế của các hộ đó trên địa bàn xã trong thời gian tới. 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Các hộ nông dân bị mất đất do đô thị hoá trên địa bàn xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang. - Các vấn đề kinh tế, tổ chức có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu và đánh giá đúng thực trạng về hoạt động kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang và nguyên nhân của thực trạng đó. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế của các hộ đó trên địa bàn xã trong thời gian tới. Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế & PTNT 3 Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng – KT5 Việt Yên -Phạm vi về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu trên địa bàn xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang. - Phạm vi về thời gian: Đề tài tiến hành thu thập thông tin và các số liệu về tình hình chung của xã trong 3 năm gần đây (2009 - 2011). - Các số liệu đánh giá thực trạng về hoạt động kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất do đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang được tập trung trong năm 2011. - Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2012. 1.3.3 Phương pháp nghiên cứu đề tài 1.3.3.1 Phương pháp chọn điểm và chọn mẫu nghiên cứu Chọn mẫu căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu của đề tài trên cơ sở phân loại và chọn ra những điểm nghiên cứu có tính chất điển hình cho tổng thể nghiên cứu để có thể đưa ra được những số liệu có tính chất tổng quan nhất. Căn cứ vào quy mô diện tích đất canh tác, đặc điểm của xã và các thôn, cách thức tổ chức sản xuất, bố trí đất đai, kết quả, xu hướng và tiềm năng phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn xã nằm trong vùng dự án cụ thể ở 2 thôn đại diện cho khu vực thu hồi đất nhiều nhất ở xã là thôn Đồng Đạo và thôn Đa Hội. Tiến hành điều tra ở hai thôn mỗi thôn 30 hé theo các quy mô khác nhau và được chia làm 3 nhóm: Nhóm I: gồm 20 hộ bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp Nhóm II: gồm 20 hộ bị thu hồi từ 30 - 40% diện tích đất nông nghiệp Nhóm III: gồm 20 hộ bị thu hồi từ 40% diện tích đất nông nghiệp Hộ không mất là hộ không có diện tích đất thu hồi. 1.3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu *Số liệu thứ cấp. Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế & PTNT 4 Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng – KT5 Việt Yên - Các báo cáo của UBND xã Hợp Thịnh trong những năm gần đây về đất đai, cơ sở hạ tầng, tình hình thu hồi đất tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã. - Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về thu hồi đất. - Các công trình nghiên cứu trước đây, có liên quan đến đề tài. - Thu thập số liệu qua sách báo, tạp chí - Một số nguồn số liệu thứ cấp Nguồn số liệu Tài liệu thu thập Cách thu thập Ban địa chính xã Hợp Thịnh Các số liệu về đất đai, tình hình thu hồi đất đai của xã Trực tiếp liên hệ, tổng hợp từ các báo cáo Văn phòng của UBND xã Hợp Thịnh Báo cáo tổng kết về kinhtế- xã hội của xã qua các năm Trực tiếp liên hệ, tổng hợp từ các báo cáo Ban thống kê xã Hợp Thịnh Các số liệu về hộ khẩu lao động, kết quả hoạt động kinh tế Trực tiếp liên hệ, tổng hợp từ các báo cáo *Số liệu sơ cấp. Phương pháp thu thập số liệu cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu thông qua điều tra, phỏng vấn trực tiếp các đối tượng nghiên cứu ở xã thông qua việc tiến hành xây dựng phiếu điều tra và tiến hành điều tra trong phạm vi 2 thôn có diện tích đất sản xuất nông nghiệp thu hồi đất nông nghiệp là thôn Đồng Đạo, thôn Đa Hội. Tiến hành phỏng vấn trực tiếp một thành viên hiểu biết về nông nghiệp của gia đình, có sự đóng góp ý kiến của các thành viên khác trong gia đình. Các số liệu này dùng để phân tích về thực trạng mất đất sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân trong xã, chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi, ngành nghề khác của các hộ do tác động của quá trình mất đất sản xuất nông nghiệp. 1.3.3.3 Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu - Phương pháp số tuyệt đối : được dùng để đánh giá quy mô các hoạt động nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế & PTNT 5 Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng – KT5 Việt Yên - Phương pháp số tương đối : để sử dụng để đánh giá về cơ cấu động thái phát triển của các hiện tượng liên quan đến vấn đề nghiên cứu. - Phương pháp số bình quân : được sử dụng nhằm đánh giá bằng phương pháp phân tổ liên quan đến hiện tượng nghiên cứu. - Phương pháp phân tổ thống kê theo các tiêu chí phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.3.3.4 Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp thống kê và phân tích kinh tế : để phát hiện các tiềm năng chưa khai thác hết trong nông hộ, từ đó đề ra các giải pháp phát triển kinh tế nông hộ một cách hợp lý. - Phương pháp so sánh: Dùng để so sánh các yếu tố định lượng cũng như các yếu tố định tính, các yếu tố định lượng so sánh với nhau qua các chỉ tiêu được phản ánh bằng các con sè hoặc tương đối, các yếu tố định tính là các yếu tố không xác định được bằng con số cụ thể, chúng được so sánh bằng giác quan cảm nhận của người phân tích. 1.3.3.5 Một số phương pháp điều tra khác - Nh phương pháp chuyên gia, chuyên khảo: Thu thập ý kiến đánh giá của người dân bị thu hồi đất, các tác nhân liên quan đến qúa trình thu hồi đất ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của các hộ nông dân và tham khảo ý kiến của cán bộ huyện và địa phương nhằm đánh giá, phâư tích những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thu hồi đất. Từ đó làm cơ sở đưa ra định hướng và giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho người dân trong điều kiện thu hồi đất. - Phương pháp điều tra nhanh nông thôn - Phương pháp khảo sát thực địa - Phương pháp dự báo. 1.4. Hệ thống chỉ tiêu sử dông trong nghiên cứu đề tài Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế & PTNT 6 Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng – KT5 Việt Yên 1.4.1 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của xã + Tổng diện tích đất tự nhiên và các loại đất trong đó - Diện tích đất nông nghiệp/ khẩu - Diện tích đất canh tác/ hộ - Diện tích đất canh tác/lao động…. - Số nhân khẩu, lao động bình quân hộ, tỷ lệ nhân khẩu/ lao động, trình độ văn hóa của chủ hộ, của lao động chính…. - Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của địa phương của nông hộ. 1.4.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá thực trạng hoạt động kinh tế của các hộ nông dân - Giá trị sản suất (GO): là toàn bộ giá trị của cải vật chất và dịch vụ do lao động nông nghiệp tạo ra trong thời kỳ nhất đinh thường là 1 năm. Đối với nông hộ, tổng giá trị sản xuất bao gồm: giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, giá trị sản xuất ngành nghề và giá trị sản xuất của hoạt động buôn bán dịch vụ. Công thức tổng quát: GO = ∑ = n i ii PQ 1 . Trong đó: Qi là khối lượng sản phẩm thứ i Pi là giá bán của sản phẩm thứ i Đối với trồng trọt và chăn nuôi thì Qi bao gồm cả sản phẩm chính và sản phẩm phụ được sử dụng đã quy đổi. Đối với sản xuất ngành nghề, giá trị dở dang và giá trị phế liệu thu hồi. Đối với hoạt động buôn bán dịch vụ thì giá trị sản xuất là toàn bộ doanh thu về các hoạt động buôn bán dịch vụ và doanh thu cho thuê các phương tiện phục vụ cho hoạt động buôn bán. Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế & PTNT 7 [...]... lại càng phát triển không ngừng Điều này cũng là vấn đề gây nhức nhối cho các lãnh đạo và nhân dân trong xã Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội PTNT 22 Khoa Kinh tế & Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng – KT5 Việt Yên 2.2 Thực trạng phát triển kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất do đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang 2.2.1 Khái quát chung về tình hình thu hồi đất sản xuất nông nghiệp phục... cho công nghiệp hóa – đô thị hoá trên địa bàn xã trong thời gian qua Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước diễn ra ngày càng mạnh, tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh thì hiện tượng chuyển đất nông nghiệp sang đất xây dựng khu công nghiệp tập trung, đất ở ngày càng giảm dần Đô thị hóa là một quá trình tất yÕu của sự phát triển kinh tế xã hội Cùng với sự phát triển của đất nước xã. .. việc giải phóng mặt bằng thì thường nằm trong vùng quy hoạch 2.2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh tế của các hộ nông dân mất đất do đô thị hóa được điều tra ở xã a) Thực trạng sản xuất ngành trồng trọt của hộ Với diện tích đất nông nghiệp là 674 ha chiếm 70,4% Cơ cấu hộ nông nghiệp chiếm 61% / tổng số hộ của xã Là một xã nông nghiệp trong mấy năm trở lại đây với xu thế phát triển chung của cả nước, cả tỉnh, ... loại các hộ mất đất Tổng sè hộ của toàn xã đến thời điểm điều tra 31/12/2011 là 2.869 hộ Hộ nông nghiệp là 1.751 hộ, chiếm 61 % tổng số hộ Với việc đô thị hóa số lượng các hộ nông nghiệp của xã giảm diện tích nông nghiệp hàng năm theo biểu sau: Loại đất Đất công nghiệp Đất ở Đất trụ sở cơ quan Cộng Năm 2009 (hé) Năm 2010 (hé) Năm 2011 (hé) 0 55 0 125 131 115 0 32 27 125 218 142 Về cơ cấu kinh tế của các. .. Hợp Thịnh trong những năm qua quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh theo chủ trương của huyện Hiệp Hòa trong những năm tới tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển công nghiệp đặc biệt ưu tiên cho các doanh nghiệp hiện có trong huyện mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh Chủ trương của xã là phát triển công nghiệp trên địa bàn xã với lợi thế tự nhiên sẵn có, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. .. gia cầm, bò thịt với số lượng lớn c) Thực trạng sản xuất ngành nghề phụ của các nhóm hộ điều tra ở xã Khi diện tích đất của các hộ nông dân trong xã giảm đi dẫn đã đến diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp giảm thực tế đó ảnh hưởng đến đời sống của người dân khó khăn song các hộ trong xã đã tích cực làm đủ các Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội PTNT 29 Khoa Kinh tế & Báo cáo tốt nghiệp Vũ Thị Hưởng –... đó đất nông nghiệp chiếm 70,4% Vì vậy chủ yếu phát triển nông nghiệp Đất nông nghiệp qua 3 năm biến động khá lớn diện tích giảm dần do chuyển sang đất xây dựng khu công nghiệp, đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan và một phần dành xây dựng giao thông Đất nông nghiệp giảm kéo theo đất nông nghiệp bình quân /hộ và bình quân/ khẩu cũng giảm, điều đó gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân nông. .. số tiền giải phóng mặt bằng và đổ đất là 725 triệu đồng Đến năm 2010 sẽ đầu tư dựng mới cơ sở vật chất 2.1.2.4 Tình hình và kÕt quả phát triển kinh tế - xã hội của xã qua 3 năm (2009- 2011) a Tình hình phát triển và kết quả sản xuất kinh doanh các ngành kinh tế của xã Vốn là một xã đa phần dân số làm nghề nông nghiệp, tuy nhiên do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ đã làm cho xã có bước... số và số hộ của xã cũng tăng dần lên theo thời gian qua 3 năm số hộ của xã tăng lên 154 hộ và nhân khẩu tăng 414 người Do là một xã nông nghiệp, ngành nghề chủ yếu là thuần nông nhưng với xu thế phát triển chung của huyện thì số hộ nông nghiệp giảm dần do các hộ chuyển đổi mục đích đất sang đất thổ cư, đất công nghiệp, đất làm trụ sở cơ quan từ đó số hộ buôn bán và các dịch vụ tăng dần qua các năm Nguyên... huyện, của xã cho các thôn dùng đất chuyển đổi lấy công trình cơ sở hạ tầng giảm bớt đóng góp của nhân dân Do vậy mà quỹ đất nông nghiệp của xã Hợp Thịnh hàng năm cứ giảm dần do chuyển mục đích sử dụng sang đất thổ cư, đất xây dựng khu công nghiệp, đất xây dựng khu cơ quan Nhà nước, trụ sở xã, giao thông… 2.2.1.2 Tình hình biến động diện tích đất nông nghiệp của xã Do sự tác động mạnh mẽ của đô thị hóa, . hộ nông dân bị mất đất do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế của các hộ. giá đúng thực trạng hoạt động kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang và nguyên nhân của thực trạng đó. -. cứu và đánh giá đúng thực trạng về hoạt động kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang và nguyên nhân của
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất sản xuất do công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất sản xuất do công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất sản xuất do công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn