Bài giảng tâm lý học 2 chương 7 GV nguyễn xuân long

14 755 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 16:09

Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN1 “Trong việc giáo dục, tất cả phải dựa vào nhân cách người giáo dục” K.D. Wsinxki Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN2 Sự cần thiết trau dồi nhân cách người thầy giáo I Đặc điểm lao động của người thầy giáo II Cấu trúc nhân cách người thầy giáo III Phẩm chất của người thầy giáo IV Năng lực của người thầy giáo V Sự hình thành uy tín của người thầy giáo VI Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN3 • Sản phẩm lao động của người thầy giáo là nhân cách học sinh do những yêu cầu khách quan của XH quy định • Thầy giáo, người quyết định trực tiếp chất lượng đào tạo • Thầy giáo là cái “dấu nối” giữa nền VH nhân loại và dân tộc I I Sự cần thiết trau dồi nhân cách đối với người thầy giáo Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN4 • Nghề mà đối tượng quan hệ trực tiếp là con người • Nghề mà công cụ chủ yếu là nhân cách của chính mình • Nghề tái sản xuất mở rộng sức lao động XH • Nghề đòi hỏi tính khoa học, tính nghệ thuật và tính sáng tạo cao • Nghề lao động trí óc chuyên nghiệp II II Đặc điểm lao động của người thầy giáo Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN5 III III Cấu trúc nhân cách người thầy giáo PHẦM CHẤT (ĐỨC) PHẦM CHẤT (ĐỨC) NĂNG LỰC (TÀI) NĂNG LỰC (TÀI) CẤU TRÚC NHÂN CÁCH CẤU TRÚC NHÂN CÁCH Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN6 1. Khái niệm Phẩm chất là thái độ của người đó đối với hiện thực, là hệ thống những thuộc tính tâm lý biểu hiện các mối quan hệ xã hội cụ thể của người đó. IV IV Phẩm chất của người thầy giáo Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN7 2. Phẩm 2. Phẩm chất chất Thế giới quan khoa học Lý tưởng đào tạo thế hệ trẻ Lòng yêu trẻ Lòng yêu nghề Những phẩm chất đạo đức khác phù hợp với hoạt động của người thầy giáo Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN8 1. Năng lực - Dạy học - Giáo dục - Tổ chức các hoạt động sư phạm V V Năng lực của người thầy giáo Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN9 1.1. Nhóm năng lực dạy học • Hiểu HS trong quá trình dạy học và GD • Tri thức và tầm hiểu biết của người thầy giáo • Chế biến tài liệu học tập • Nắm vững kỹ thuật dạy học • Năng lực ngôn ngữ Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN10 1.2. Nhóm năng lực giáo dục • Vạch dự án phát triển nhân cách học sinh • Giao tiếp sư phạm • Năng lực cảm hoá học sinh • Khéo léo ứng xử sư phạm [...]... vũ học sinh • Năng lực đoàn kết học sinh • Năng lực tổ chức và vận động nhân dânh, cha mẹ học sinh Chương VII Tâm lý học nhân cách người thầy giáo 11 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN VI VI Sự hình thành uy tín của người thầy giáo 1 Khái niệm uy tín • Uy tín của người GV là tấm lòng và tài năng của người GV • Cần phân biệt uy tín thật (uy tín chân chính) và uy tín giả (uy tín quyền uy) Chương VII Tâm lý. .. tín giả (uy tín quyền uy) Chương VII Tâm lý học nhân cách người thầy giáo 12 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 2 Vai trò uy tín của người thầy giáo • Sức mạnh tinh thần và năng lực cảm hoá của người GV có uy tín được nhân lên gấp bội • Uy tín của người GV có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm HS Chương VII Tâm lý học nhân cách người thầy giáo 13 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 3 Điều kiện để hình thành... Thương yêu HS và tận tuỵ với nghề – Công bằng trong đối xử – Phải có chí tiến thủ – Có phương pháp và kĩ năng tác động trong dạy học và GD hợp lý, hiệu quả và sáng tạo – Mô phạm, gương mẫu về mọi mặt, ở mọi lúc, mọi nơi Chương VII Tâm lý học nhân cách người thầy giáo 14 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN . đó. IV IV Phẩm chất của người thầy giáo Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN7 2. Phẩm 2. Phẩm chất chất Thế giới quan khoa học Lý tưởng đào tạo thế hệ trẻ Lòng. thầy giáo Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN8 1. Năng lực - Dạy học - Giáo dục - Tổ chức các hoạt động sư phạm V V Năng lực của người thầy giáo Chương. Chương VII. Tâm lý học nhân cách người thầy giáo Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN1 “Trong việc giáo dục, tất cả phải dựa vào nhân cách người giáo dục” K.D. Wsinxki Chương VII. Tâm lý học nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tâm lý học 2 chương 7 GV nguyễn xuân long, Bài giảng tâm lý học 2 chương 7 GV nguyễn xuân long, Bài giảng tâm lý học 2 chương 7 GV nguyễn xuân long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay