Bài giảng tâm lý học 2 chương 5 GV nguyễn xuân long

37 704 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 16:08

Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN1 Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN2 Giới thiệu một số thuyết về tâm lý học dạy học I Khái niệm hoạt động dạy II Sự hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo III Dạy học và sự phát triển trí tuệ IV Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN3 Thuyết hoạt động Giới thiệu về một số thuyết về TLH dạy học I Thuyết liên tưởng Thuyết hành vi Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN4 1. Khái niệm Hoạt động dạy II HOẠT ĐỘNG DẠY Là hoạt động chuyên biệt của người lớn Giúp trẻ lĩnh hội nền VHXH Phát triển tâm lý trẻ Hình thành nhân cách trẻ Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN5 2. Đặc điểm Đặc điểm Nội dung Chủ thể GV (giữ vai trò tổ chức, điều khiển HS) Khách thể HS (đồng thời- chủ thể hoạt động học)chủ động, tích cực sáng tạo Đối tượng Sự phát triển trí tuệ và nhân cách của HS Mục đích Giúp trẻ lĩnh hội nền VHXH, phát triển tâm lý, hình thành nhân cách HS Phương tiện Dạng công cụ để thực hiện quá trình dạy Cơ chế Di sản XH- Thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau những tri thức, kinh nghiệm lịch sử XH Sản phẩm Nhân cách HS Chức năng Tổ chức, điều khiển, điều chỉnh Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN6 Hoạt động học III Hoạt động đặc thù của con người Được điều khiển bởi mục đích tự giác (lĩnh hội những tri thức, KN, KX) Những hình thức hành vi Những dạng hoạt động nhất định HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG HỌC HỌC 1. Khái niệm Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN7 Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN8 Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN9 Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN10 2. Đặc điểm Đặc điểm Nội dung Đối tượng Hệ thống tri thức khoa học, kĩ năng, kĩ xảo Mục đích Nhằm lĩnh hội hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo Sản phẩm Làm thay đổi chính chủ thể của hoạt động Chức năng Tích cực, chủ động lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo Cơ chế Lĩnh hội [...]... HT mã hoá HTHĐ với lời nói và các HT mã hoá khác HT tinh thần Chương II Tâm lý học dạy học HTHĐ tinh thần 16 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Chương II Tâm lý học dạy học 17 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Chương II Tâm lý học dạy học 18 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Chương II Tâm lý học dạy học 19 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động phân tích Mô hình gần giống vật thật Hoạt động... dạy học 21 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Chương II Tâm lý học dạy học 22 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Chương II Tâm lý học dạy học 23 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 1 .2 Vai trò của khái niệm Sản phẩm và phương tiện của HĐ “Thức ăn” của tư duy “Vườn ươm” của tư tưởng, tư duy Chương II Tâm lý học dạy học 24 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 1.3 Bản chất tâm lý của sự hình thành khái niệm • Thông qua... thẳng tâm lý Chương II Tâm lý học dạy học Thưởng và phạt, đe doạ và yêu cầu, thi đua và áp lực, khêu gợi lòng hiếu học, mong đợi hạnh phúc và lợi ích tương lai, hài lòng cha mẹ, khâm phục bạn bè (đối tượng đích thực HĐH chỉ là phương tiện mục đích) căng thẳng tâm lý, đấu tranh bản thân 11 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Chương II Tâm lý học dạy học 12 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Chương II Tâm lý học. .. niệm đó và vận add Title Chương II Tâm lý học dạy học 26 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 2 Sự hình thành kĩ năng 2. 1 Khái niệm kĩ năng: Kĩ năng là khả năng vận dụng kiến thức (khái niệm, cách thức, phương pháp ) để giải quyết một nhiệm vụ mới Chương II Tâm lý học dạy học 27 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 2. 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành kĩ năng 1 2 3 Nội dung của bài tập Tâm thế thói quen Khả... thể, trước hết phải đặt ra từng mục đích bộ phận riêng lẻ Chương II Tâm lý học dạy học 14 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 3.3 Hình thành các hành động học tập Hình thức hành động học tập Hình thức tồn tại khái niệm 3.3 Hành động học tập Chương II Tâm lý học dạy học 15 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Hình thức tồn tại khái niệm Hình thức hành động học tập HT vật chất HTHĐ vật chất trên vật thật hoặc vật... Chương II Tâm lý học dạy học 28 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 2. 3 Sự hình thành kĩ năng • Biết cách tìm tòi để tìm ra yếu tố đã cho, yếu tố phải tìm và mối quan hệ giữa chúng • Hình thành một mô hình khái quát để giải quyết các đối tượng cùng loại • Xác lập được mối liên hệ giữa bài tập mô hình và khái quát và các kiến thức tương ứng Chương II Tâm lý học dạy học 29 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Chương. .. thấm sâu vào tài liệu, sự vật, hiện tượng nghiên cứu Chương II Tâm lý học dạy học 35 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 3 Quan hệ dạy học và sự phát triển trí tuệ Dạy học và sự phát triển trí tuệ có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất biện chứng với nhau Con đường cơ bản Sự phát triển trí tuệ Dạy học Sản phẩm Chương II Tâm lý học dạy học 36 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN ... ứng Chương II Tâm lý học dạy học Hoạt động thể hoá 20 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN IV Sự hình thành khái niệm, kĩ năng, kĩ xảo 1 Sự hình thành khái niệm 1.1 Khái niệm về khái niệm Khái niệm là bản chất của sự vật, hiện tượng Bản chất đó nằm trong chính sự vật, hiện tượng, con người phát hiện, nắm bắt được bản chất đó và gói gọn lại thành 1 từ, 1 cụm từ Chương II Tâm lý học dạy học 21 Nguyễn Xuân Long- ... ánh: phương pháp học tập, lĩnh hội Chương II Tâm lý học dạy học 33 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN • Nội dung sự phát triển trí tuệ – Là sự biến đổi về chất – Giới hạn trong hoạt động nhận thức: phản ánh hiện thực khách quan – Vừa thay đổi cấu trúc cái được phản ánh, vừa thay đổi phương thức phản ánh chúng Chương II Tâm lý học dạy học 34 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 2 Các chỉ số của sự phát triển Tốc... thức tương ứng Chương II Tâm lý học dạy học 29 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Chương II Tâm lý học dạy học 30 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 3 Sự hình thành kĩ xảo 3.1 Khái niệm kĩ xảo: Kĩ xảo là hành động đã được củng cố và tự động hoá nhờ luyện tập Chương II Tâm lý học dạy học 31 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 3 .2 Đặc điểm • Không bao giờ thực hiện đơn độc, tách rời khỏi hành động có ý thức phức tạp . khác Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN17 Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN18 Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN19 Chương. ĐỘNG HỌC HỌC 1. Khái niệm Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN7 Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN8 Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- . thẳng tâm lý, đấu tranh bản thân Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN 12 Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN13 Chương II. Tâm lý học dạy học Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tâm lý học 2 chương 5 GV nguyễn xuân long, Bài giảng tâm lý học 2 chương 5 GV nguyễn xuân long, Bài giảng tâm lý học 2 chương 5 GV nguyễn xuân long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay