SKKN Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non

12 2,085 5
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 08:22

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ" 1 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục Mầm non là một bộ phận rất quan trọng sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ, lứa tuổi này vốn là một tiềm lực phát triển mạnh mẽ . Giai đoạn trẻ em sinh ra và lớn lên từ 0- 6 tuổi là giai đoạn có những đặc điểm tâm sinh lý phát triển có những bước ngoặc đáng kể. Nếu được nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục trẻ tốt, trẻ sẽ được hình thành phát triển trên các lĩnh vực về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức ,tình cảm và quan hệ xã hội, một cách đúng hướng. Như Bác Hồ đã nói: “ Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu có được những thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý chỉ đạo phải toàn diện về chuyên môn, phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng thời nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao. Vì vậy, thực hiện việc chăm sóc giáo dục trẻ đó là trách nhiệm chính của nhà trường mà trong đó đội ngũ giáo viên là nòng cốt quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là nhân tố tạo nên sự chuyển biến và phát triển của trường Mầm non. Hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người, tạo điều kiện để trẻ có cơ may thẳng tiến trên con đường học tập cũng như trong cuộc sống. Việc chăm sóc và giáo dục trẻ là một việc làm không dễ dàng, nó vừa là khoa học vừa là nghệ thuật .Giáo viên Mầm non phải có lòng yêu nghề mến trẻ, là người mẹ thứ hai của trẻ. Để thực hiện được các yêu cầu trên, người giáo viên mầm non phải có trình độ chuyên môn vững vàng, nắm bắt được nội dung phương pháp, biết liên kết các biện pháp, chăm sóc giáo dục đồng bộ để sự phát triển của trẻ theo từng độ tuổi, biết kết hợp chăm sóc và giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội và có phẩm chất đạo đức tốt thật sự là tấm gương sáng cho các cháu noi theo. Hiện nay công tác chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non huyện Ba Tơ nói chung và trường Mầm non Ba Dinh nói riêng cũng đã có nhiều chuyển biến, đã và đang đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy với chất lượng cao, trẻ 5 tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi gồm 28 chuẩn và 120 chỉ số, đòi hỏi trẻ phải tìm tòi khám phá có sự sáng tạo và tham gia tích cực mọi hoạt động nhiều hơn. 2 Với trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ quản lý, tôi luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được tốt hơn. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao. Cần phải chú trọng công tác chuyên môn, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác phối hợp giữa gia đình- nhà trường và xã hội, công tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay. Chính vì vậy tôi chọn đề tài:“Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ”. PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I/ Cơ sở lý luận: Trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Vì vậy cần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện các lĩnh vực về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm và quan hệ xã hội, hình thành yếu tốt đầu tiên nhân cách của con người.Trên cơ sở đó tạo tiền đề, đặt nền móng có sự phát triển nhân cách toàn diện và chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1 một cách thuận lợi. Hướng chủ yếu của việc hoàn thiện quá trình chăm sóc giáo dục Mầm non được xác định bởi mục tiêu giáo dục. Đó sự tiếp cận tổng hợp trong giáo dục đảm bảo sự thống nhất, sự gắn bó với tri thức với hành động thực tiễn, làm cho thế hệ trẻ bước vào đời có ý thức trách nhiệm trước xã hội và trước bản thân mình.Việc nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục cho thế hệ trẻ không bao giờ mất đi ý nghĩa của nó cùng với thời gian, chăm sóc giáo dục ở lứa tuổi Mầm non nó không có hoạt động riêng lẻ mà phải có hoạt động hài hoà giữa nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục phù hợp với đặt điểm tâm sinh lý, giúp trẻ phát triển cân đối khoẻ mạnh, thông minh, nhanh nhẹn, phát triển một cách toàn diện. Như vậy,đ ội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Đồng thời người quản lý cần có sự chỉ đạo thống nhất trong tất cả các hoạt động, nắm vững kiến thức hoạt động chuyên môn, luôn có sự sáng tạo, biết sắp xếp kế hoạch một cách khoa học, luôn thực hiện chức năng kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ, biết khắc phục tồn tại, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; Nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 3 Giáo dục Mầm non có sự chuyển biến mới về chất lượng để đáp ứng nhu cầu hiện nay. Mục tiêu phấn đấu của ngành học Mầm Non là “ không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ”. II/Cơ sở thực tiển: Giáo dục Mầm non là khâu quan trọng của hệ thống giáo dục toàn diện mà Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định. Song thực tế ngành học Mầm non nói chung và trường Mầm non Ba Dinh nói riêng chưa được quan tâm đúng mức .Về cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phòng học còn học nhờ nhà văn hóa thôn và học tạm, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, trẻ em đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số, ngôn ngữ giữa cô và trẻ còn bất đồng, trẻ còn rụt rè chưa mạnh dạn tự tin trong giao tiếp. Chương trình giáo dục Mầm non ngày được nâng cao đổi mới về nội dung phương pháp và đòi hỏi trẻ phải tích cực trong mọi hoạt động. Nhà trường đang thực hiện chương trình giáo dục Mầm non mới và sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi gồm 28 chuẩn và 120 chỉ số theo quy định, thực hiện mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ trên các lĩnh vực về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, quan hệ và tình cảm xã hội. Các nội dung chăm sóc phải hòa quyện thống nhất trong các hoạt động không tách rời mà được lồng ghép tích hợp trong nội dung thành một thể thống nhất. Giáo viên trong trường có trình độ đều được đạt chuẩn và trên chuẩn có nhận thức đúng đắn và hiểu được tầm quan trọng việc nâng cao trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Giáo viên luôn trau dồi học tập chuyên môn và luôn có ý thức học hỏi để rút kinh nghiệm để nâng cao tay nghề . Giáo viên tận dụng những phế thải để làm thật nhiều đồ dùng phục vụ giảng dạy cho tiết dạy phong phú để trẻ thích thú học và hoạt động tích cực hơn, phải nhận thức được trách nhiệm của mình. Có vai trò quyết định đến chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, xây dựng kế hoạch dạy học, thực hiện đầy đủ nội quy chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ. Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp giũa gia đình, nhà trường, xã hội, tôn trọng , yêu thương trẻ và có tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm còn bỡ ngỡ trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, phương pháp giảng dạy còn máy móc, rập khuôn, chưa linh hoạt, chưa sáng tạo. Chưa phát huy được tính tích cực của trẻ .Hình thức tổ chức còn đơn điệu, phòng học còn học nhờ,học tạm, chật hẹp không đảm bảo để trẻ hoạt động. 4 Trước tình hình thực tế đó, tôi tiến hành chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. III/ Những biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ: 1/ Tăng cường đồ dùng dạy học và đồ chơi : Theo hướng đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức trong giờ học của trường Mầm non là cô giáo tạo môi trường( môi trường sống, môi trường giáo dục, điều kiện phương tiện, các mối liên hệ…) để trẻ hoạt động một cách chủ động, tích cực và sáng tạo theo khả năng và nhu cầu của trẻ, kích thích sự tò mò, ham hiểu biết tìm tòi khám phá các sự vật, hiện tượng và tự nhiên khi trẻ tiếp cận. Chính vì vậy mà phải chỉ đạo giáo viên phải nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ và hiểu rằng sự phát triển của trẻ là quá trình từ mức độ này đến mức độ khác, trẻ phát triển dần dần. Do vậy cần có sự thay đổi, bổ sung tăng cường đồ dùng dạy học, đồ chơi thường xuyên, thích hợp với quá trình phát triển, sự hứng thú và nhu cầu của trẻ. Là người quản lý cần có những biện pháp thiết thực làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.Trong điều kiện nhà trường còn thiếu trang thiết bị ,đề xuất ý kiến tham mưu với cấp trên quan tâm đầu tư đồ dùng dạy học, đồ chơi trang thiết bị để tạo điều kiên cho trường và giáo viên thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ. Khuyến khích giáo viên tận dụng những phế thải nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương để sáng tạo làm đồ dùng dạy học,đồ chơi để phục vụ các môn học. 2 / Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên : Trong hoạt động giảng dạy, đội ngũ giáo viên làm nòng cốt trong sự thành công. Muốn có biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ mang lại hiệu quả trước hết người quản lý phải nắm bắt được trình độ năng lực của từng giáo viên, xác định năng lực sở trường, năng khiếu, xem giáo viên nào hạn chế về chuyên môn mà nhất là năng lực sư phạm. Từ đó có kế hoạch và biện pháp bồi dưỡng thích hợp cho từng đối tượng. 2.1 Bồi dưỡng về kỹ năng và phương pháp chăm sóc- giáo dục: Đối với lứa tuổi Mầm non, cô giáo chuẩn bị môi trường giáo dục, cung cấp các phương tiện học liệu và những hoạt động đa dạng, những tình huống và vấn đề phù hợp và càng phức tạp hơn có tác dụng kích thích tư duy nhằm lôi cuốn cho trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động tự tìm tòi giải quyết vấn đề một cách sáng tạo phát huy tính tích cực của trẻ. Cô và trẻ cùng tham gia vào việc hoạch định kế hoạch học tập theo nhu cầu và sự phát triển của trẻ. Qua đó trẻ lĩnh hội được tri thức đồng thời cô phải biết quan sát, đánh giá dựa trên những yêu cầu đặt ra để chuẩn bị theo hoạt động mới, thúc đẩy sự hoạt động của trẻ. 5 Chính vì vậy mà việc bồi dưỡng về kỹ năng và phương pháp chăm sóc và giáo dục phải phải qua hình thức tổ chức thao giảng, dự giờ tiết dạy tốt, dự giờ thăm lớp đột xuất, định kỳ, từ đó phân loại giáo viên để có hướng bồi dưỡng.; Bồi dưỡng công tác tự học tập của giáo viên. Đối với giáo viên khá - tốt, bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong, sự sáng tạo linh hoạt cho giáo viên. - Có kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi tự làm đồ dùng dạy học, tổ chức thao giảng để có nhiều kinh nghiệm xây dựng tiết dạy để giáo viên áp dụng vào trong tiết dạy đạt chất lượng cao. - Tổ chức thao giảng mỗi giáo viên 3 tiết / năm học . Tổ chức giáo viên dự giờ chéo học hỏi lẫn nhau để rút kinh nghiệm mỗi giáo viên 5 tiết/ năm học để giáo viên hoàn thiện tiết dạy tốt hơn. - Dự giờ những giáo viên hạn chế về năng lực chuyên môn để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ. 2.2 / Bồi dưỡng chuyên đề: Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên đề của phòng giáo dục và trường tổ chức. Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề theo từng thời điểm thích hợp là biện pháp tích cực trong việc nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên . Cách tiến hành mở chuyên đề: + Tổ chức triển khai lần lược từng chuyên đề + Xây dựng kế hoạch thực hiện từng chuyên đề + Triển khai chỉ đạo về nội dung hoạt động chuyên đề. + Thời gian thực hiện từng chuyên đề. + Lên tiết dự giờ góp ý xây dựng tiết dạy mẫu + Lên tiết mẫu + Đánh giá tổng kết xếp loại chuyên đề. 2.3 / Bồi dưỡng soạn bài: Muốn có một tiết dạy tốt thì khâu soạn bài có vai trò quan trọng quyết định trong giáo án xác định mục tiêu, hình thức tổ chức, nội dung trọng tâm và phương pháp phù hợp nhằm giúp trẻ lĩnh hội tốt các kiến thức mà giáo viên truyền thụ . 6 Đồ dùng trực quan cũng không kém phần quan trọng . Đối với những giáo viên còn hạn chế động viên giáo viên giỏi kèm cọc giúp đỡ, góp ý cách soạn bài . - xác định mục tiêu của bài dạy. - Sử dụng phương pháp và hình thức - Nội dung lồng ghép thích hợp - Nội dung trọng tâm - Hoạt động góc Từ đó giúp giáo viên sáng tạo, linh hoạt và có kinh nghiệm soạn bài, giáo án tốt hơn. 3/ Bồi dưỡng xây dựng kế hoạch nhóm, lớp và sinh hoạt chuyên môn: - Công tác xây dựng kế hoạch theo nhóm, lớp theo một hệ thống liên kết với nhau từ trường đếm từng bộ phận, chỉ đạo các bộ môn lập kế hoạch theo đúng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp thực tế của bản thân từng giáo viên đứng lớp nhằm thực hiện kế hoạch của trường. -Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm, thắt mắt. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo và thay đổi phù hợp chủ đề, góp ý phương pháp, hình thức tổ chức sáng tạo để giáo viên trao đổi, thống nhất nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy. - Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên : + Cho giáo viên dự giờ học tập ở các trường bạn để học hỏi kinh nghiệm. + Xây dựng môi trường chữ viết ở mọi lúc mọi nơi để kích thích làm quen với 29 chữ cái và tích cực trong môi trường tự nhiên + Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ . + Hiệu phó chuyên môn bám sát các lớp để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. + Thường xuyên thay đổi góc chơi, đồ chơi bố trí các góc phù hợp với chủ đề. 4 / Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua: - Cán bộ quản lý cùng với giáo viên sưu tầm mẫu mới làm đồ dùng dạy học và đồ chơi đẹp, hấp dẫn trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và dự thi đồ dùng dạy học ở các cấp. 7 - Có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi, thi tự làm đồ dùng dạy học và thi dinh dưỡng và sức khỏe trẻ thơ trên mạng internet. - Bồi dưỡng cho các cháu kiến thức và năng khiếu cho các cháu tham gia dự thi “ Bé khéo tay, bé nhanh trí ” và tham gia hội thi “bé với an toàn giao thông” các cấp. - Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. 5/ Công tác kiểm tra nội bộ trong trường học: Kiểm tra trường học là nhiệm vụ chức năng của người hiệu trưởng nhằm đánh giá những thành tựu, phát hiện những lệch lạc và điều chỉnh góp phần thúc đẩy giáo viên hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm học. Trong quá trình quản lý công tác này phải xuyên suốt để đánh giá thành tích hoạt động, qua đó đánh giá chính xác khách quan, công bằng, chỉ ra các mặt còn yêú kém, đưa ra các biện pháp cụ thể sát thực tế để giáo viên khắc phục tồn tại, tạo niềm tin cho giáo viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường. Muốn vậy, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp tình hình, điều kiện cho phép, có tính khả thi. Kế họach kiểm tra phải được thiết kế dưới dạng sơ đồ dán ở văn phòng cho giáo viên nhìn công khai việc kiểm tra định kỳ, đột xuất. Như vậy công tác kiểm tra của nhà trường mới có hiệu quả. Qua kiểm tra, đã uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục. Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bối dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt hơn. 6 / Tổ chức tham quan học tập : Để có một đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, linh động sáng tạo, thì phải có kế hoạch liên hệ và tổ chức cho cán bộ giáo viên đi tham quan học tập ở các trường bạn trong tỉnh và ngoài tỉnh.Qua đợt tham quan thực tế chúng ta học tập được nhiều kinh nghiệm về cách quản lý, chỉ đạo chuyên môn và giáo viên học tập được nhiều kinh nghiêm trong vấn đề dạy và vận dụng những bài học hay vào trường của mình để chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên để đáp ứng với nhu cầu thực tế hiện nay. Đối với trẻ 5 tuổi chuẩn bị cho trẻ vào trường tiểu học nên cho trẻ làm quen với trường tiểu học, quan sát đồ dùng học tập của học sinh lớp 1, khơi dạy cho trẻ lòng ham muốn được đi học. Tạo mối quan hệ phối hợp tốt giữa trường Mầm non với trường tiểu học . 8 Ngoài ra phải ban giám hiệu với giáo viên có kế hoạch tạo điều kiện cho trẻ tham quan ngoài nhà trường: Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để trẻ tiếp xúc, tiếp thu được những tri thức nhất định, tham quan trường tiểu học, nghề truyền thống của địa phương, cánh đồng lúa…. Trong quá trình tham quan cho trẻ hiểu được những cảnh vật, hiện tượng trong thiên nhiên, điều kiện sinh hoạt trong xã hội, hình thành cho trẻ một vốn kiến thức cơ bản về hiện tượng tự nhiên và về xã hội . 7/ Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng để giáo dục trẻ: Đối với trẻ mầm non, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, chăm sóc, nuôi dạy trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Bởi vậy, trường tổ chức phối kết hợp với phụ huynh qua các cuộc họp phụ huynh toàn trường qua hai lần trong năm; toàn trường xây dựng góc tuyên truyền qua các góc tuyên truyền những điều cha mẹ cần biết nhằm giúp cho phụ huynh nắm được một số kiến thức giáo dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu thương quý trọng cô giáo, bố mẹ, người lớn. Có thói quen nề nếp trong học tập, trong các hoạt động, từ đó chất lượng giáo dục được tăng lên, trẻ năm vững các kiến thức, kỹ năng, trả lời hồn nhiên, nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin. IV/ Kết quả đạt được: Công tác chăm sóc giáo dục trẻ của trường Mầm non Ba Dinh phát triển đạt được nhờ công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. - Xây dựng kế hoạch một cách khoa học và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch. - Tham mưu tích cực với các cấp lãnh đạo về công tác xã hội hóa giáo dục. - Chỉ đạo thực hiện đúng chương trình, chế độ sinh hoạt theo quy định từng độ tuổi phù hợp với chủ đề. - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất lượng trẻ đúng quy trình. - Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn. - Chỉ đạo đội ngũ giáo viên luôn học tập không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời các thông tin đổi mới về phương pháp giáo dục góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong Trường mầm non, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, chúng tôi đã quan tâm tới các biện pháp như: - Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. 9 - Thường xuyên thay đổi góc chơi, đồ chơi bố trí các góc phù hợp với chủ đề. - Có kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi tự làm đồ dùng dạy học, tổ chức thao giảng thường xuyên để có nhiều kinh nghiệm, xây dựng tiết dạy mẫu, giáo án mẫu để giáo viên áp dụng vào trong tiết dạy đạt chất lượng cao. - Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề theo từng thời điểm thích hợp là biện pháp tích cực trong việc nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên . - Dự giờ những giáo viên hạn chế về năng lực chuyên môn để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ. - Có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp và thi tự làm đồ dùng dạy học. - Bổi dưỡng cho các cháu kiến thức và năng khiếu cho các cháu dự thi “ Bé với an toàn giao thông” và hội thi “ Bé khéo tay, bé nhanh trí ”. - Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm Cuối năm học 2012-2013 nhờ có biện pháp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch một cách khoa học, đã nâng cao được chất lượng giáo dục trẻ năm sau cao hơn năm trước, cuối năm cao hơn đầu năm: * Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ: - Về sức khỏe trẻ : + Cân nặng: Trẻ bình thường : 253/ 261 cháu; Đạt tỉ lệ: 96,9 % Trẻ suy dinh dưỡng vừa : 08/261 cháu ; tỉ lệ: 3,1 % Trẻ suy dinh dưỡng nặng 0 cháu ; + Chiều cao: Trẻ cao bình thường : 249/261 cháu. Tỉ lệ :`95,4 % Thấp còi độ 1: 12 /261 cháu.Tỉ lệ : 4,6 % Thấp còi độ 2: 0 cháu * Về giáo dục trẻ: - Tỉ lệ bé ngoan xuất sắc và bé ngoan tiên tiến 164/261 cháu đạt tỉ lệ 62,83 % , cụ thể: + Bé ngoan xuất sắc: 74 /261 cháu đạt tỉ lệ 28.35 % + Bé ngoan tiên tiến : 90/261 cháu đạt tỉ lệ 34.48 % 10 [...]... hiện Công nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước Đội ngũ giáo viên là một yếu tố quyết định để thực hiện mục tiêu về nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong chiến lược phát triển Mầm non Đồng thời coi việc tự học và rằng luyện của giáo viên là chủ yếu, phát huy tinh thần nổ lực phấn đấu của giáo viên trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục. .. lượng chăm sóc giáo dục trẻ Chỉ đạo cho giáo viên thường xuyên tạo không khí vui chơi, thoả mái tình cảm yêu thương gần gũi trẻ như người mẹ hiền thứ hai, để gây cho trẻ lòng hứng thú đến trường, lớp để học Trong quá trình chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm non, ta phải có lập trường chính trị vững vàng, thống nhất đường... khen PHẦN III KẾT LUẬN 1.Kết luận chung: Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục là một việc làm rất khó, đòi hỏi người quản lý phải đầu tư nhiều công sức, từ nhận thức đến hành động và coi công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục là hàng đầu Người cán bộ quản lý phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, học tập, nghiên... tiến phương pháp làm việc để chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được vững vàn và nâng cao để đáp ứng với nhu cầu thực tế hiện nay 2- Kiến nghị: a- Đối với phòng giáo dục & Đào tạo: - Tạo điều kiện hỗ trợ đồ dùng dạy học, đồ chơi và trang thiết bị - Cấp tài liệu và những tập sang để giáo viên tham khảo học hỏi thêm và làm tư liệu trong trường ... huyện công nhận và tặng giấy khen 02 cá nhân Tập thể nhà trường đạt “tập thể lao động xuất sắc” được UBND tỉnh công nhận và tặng bằng khen và được UBND huyện cộng nhận và tặng giấy khen Tổ chức Đảng đạt “trong sạch vững mạnh” và Đoàn thể đạt ‘vững mạnh xuất sắc “ và được cấp trên cộng nhận tặng giấy khen PHẦN III KẾT LUẬN 1.Kết luận chung: Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo. .. của Đảng , kiên trì thực hiện giáo dục và đào tạo, nghiên cứu thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, có lòng yêu thương trẻ, hiểu được tâm trạng giáo viên, luôn gần gũi với giáo viên, động viên giáo viên, khen thưởng kịp thời, và có biện pháp thiết thực, giải quyết kịp thời,gương mẫu trong nếp sống, sinh hoạt đối xử công bằng với đồng nghiệp Những... Đối với chính quyền địa phương: - Phối hợp tốt với nhà trường vận động các cháu đi học chuyên cần - Cần quan tâm đến bậc học Mầm non nhiều hơn và tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất ở các điểm trường để đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non năm tuổi / Ba Dinh, ngày 20 tháng 10 năm 2013 Người viết Bùi Thị Nhuận 12 . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ& quot; 1 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục Mầm non là một bộ phận rất quan trọng sự nghiệp. với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay. Chính vì vậy tôi chọn đề tài: Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ . PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN. tượng và tự nhiên khi trẻ tiếp cận. Chính vì vậy mà phải chỉ đạo giáo viên phải nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ và hiểu rằng sự phát triển của trẻ là
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, SKKN Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, SKKN Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay