Giáo án âm nhạc lớp 4 (giáo án bài giảng điện tử)

17 472 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2015, 14:02

Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Loan TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN Thứ t , ngày 2 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy đọc nhạc bài tập đọc nhạc số 2 ? Thứ t , ngày 2 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc Câu hỏi: Bức ảnh chụp gì ? Thø t , ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2011 ¢m nh¹c Lần đầu tiên được kết nạp vào dội TNTP HCM hẳn là trong mỗi chúng ta ai cũng rất vui mừng, phấn khởi, sen lẫn niềm tự hào vi được đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm. Dựa trên cảm xúc đó của các bạn nhỏ, nhạc sỹ Ngô Ngọc Báu đã sáng tác nên bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em. Th t, ngy 2 thỏng 11 nm 2011 Âm nhạc Học bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em Học bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu Cõu hi: Sau khi nghe qua giai iu bi hỏt em cú cm nhn gỡ ? Bài hát đ ợc viết ở nhịp 2/4 với tiết tấu vui t ơi, sôi nổi, lời ca giản dị. Thể hiện niềm tự hào của các bạn nhỏ khi đ ợc mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm. Bài hát đã đ ợc bình chọn là một trong số 50 bài hát hay nhất thế kỉ XX. Th t, ngy 2 thỏng 11 nm 2011 Âm nhạc Häc h¸t Lêi 1: Kh¨n quµng th¾m m·i vai em Nh¹c vµ lêi: Ng« Ngäc b¸u Khăn quàng thắm mãi vai em. Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu Đọc lời ca: Khi trông ph ơng đông vừa hé ánh d ơng. Khăn quàng trên vai chúng em tới tr ờng. Em yêu khăn em càng gắng học hành. Sao cho xứng cháu Bác Hồ Chí Minh. Nhìn bao khăn thắm t ơi, lòng ngập bao s ớng vui. Hát vang lên chào đón t ơng lai. Màu khăn t ơi nhắc em, học tập luôn gắng siêng. Làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em. Thứ t , ngày 2 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc C©u 1 C©u 1 C©u 4 C©u 4 C©u 3 C©u 3 C©u 2 C©u 2 Häc h¸t tõng c©u C©u 8 C©u 8 C©u 7 C©u 7 C©u 6 C©u 6 C©u 5 C©u 5 [...]...Thứ t, ngày 2 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em Th t, ngy 2 thỏng 11 nm 2011 Âm nhạc Thi hát theo nguyên âm Oo.o Uuu I.i i Hát kết hợp gõ đệm theo phách: Câu 1 x x x x x xxx Câu 2 x Câu 3 Câu 4 x x x x xxx x x x x x xxx x x x x x xxx Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp: Khi trông phơng đông vừa hé ánh dơng, khăn quàng trên vai x x xx x Chúng em... Thứ t, ngày 2 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu Câu hỏi: Là ngời đội viên chúng em cần phải làm gì ? Là một ngời học sinh, đặc biệt là một ngời đội viên các em phải ra sức phấn đấu rèn luyện để sứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ Bên cạnh đó cần phải gơng mẫu để các bạn noi theo Th t, ngy 2 thỏng 11 nm 2011 Âm nhạc V nh Hỏt . vui. Hát vang lên chào đón t ơng lai. Màu khăn t ơi nhắc em, học tập luôn gắng siêng. Làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em. Thứ t , ngày 2 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc C©u 1 C©u 1 C©u 4 C©u 4 C©u. hỏt em cú cm nhn gỡ ? Bài hát đ ợc viết ở nhịp 2 /4 với tiết tấu vui t ơi, sôi nổi, lời ca giản dị. Thể hiện niềm tự hào của các bạn nhỏ khi đ ợc mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm. Bài hát. ngày 2 tháng 11 năm 2011 ¢m nh¹c Thi h¸t theo nguyªn ©m O…o….o U…u…u I….i… i C©u 1 C©u 1 C©u 4 C©u 4 C©u 3 C©u 3 C©u 2 C©u 2 H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch: x x x x x xxx x x x x x xxx x x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 4 (giáo án bài giảng điện tử), Giáo án âm nhạc lớp 4 (giáo án bài giảng điện tử), Khăn quàng thắm mãi vai em. Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu Đọc lời ca:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn