SKKN môn Ngữ văn 6 Một vài suy nghĩ khi dạy văn bản Bài học đường đời đầu tiên- Ngữ văn 6 Tập 2 theo quan điểm tích hợp

34 717 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2015, 13:23

. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT VÀI SUY NGHĨ KHI DẠY VĂN BẢN BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN NGỮ VĂN 6 TẬP 2 THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP" PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I- LÝ DO. đưa ra một vài suy nghĩ khi dạy cụ thể một văn bản theo quan điểm tích hợp. Đó là văn bản " Bài học đường đời đầu tiên" trích tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô. một phần của Chương I, đó là văn bản " ;Bài học đường đời đầu tiên". Văn bản này rất phù hợp với quan điểm tích hợp. Ở đó, ngoài kiến thức về văn học ta có thể tích hợp được phân môn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN môn Ngữ văn 6 Một vài suy nghĩ khi dạy văn bản Bài học đường đời đầu tiên- Ngữ văn 6 Tập 2 theo quan điểm tích hợp, SKKN môn Ngữ văn 6 Một vài suy nghĩ khi dạy văn bản Bài học đường đời đầu tiên- Ngữ văn 6 Tập 2 theo quan điểm tích hợp, SKKN môn Ngữ văn 6 Một vài suy nghĩ khi dạy văn bản Bài học đường đời đầu tiên- Ngữ văn 6 Tập 2 theo quan điểm tích hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn