Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty xăng dầu hàng không

49 243 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2015, 16:03

Là một doanh nghiệp Nhà nước, công ty Xăng Dầu Hàng Không cũng gặp không ít khó khăn trong bối cảnh Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý, chịu sức ép từ nhiều phía phía. Nhờ có sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết củatập thể ban lãnh đạo cán bộ công nhân viên, công ty đã nhanh chóng hoà mình vào nền kinh tế thị trường sôi động, giữ vững và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là để tồn tại và phát triển bền vững, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường thì công ty còn cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến tính hoàn thiện của hệ thống quản lý, đặc biệt là quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn Quốc tế, nhằm thúc đẩy guồng máy quản lý của công ty có hiệu quả hơn nữa. . và phát triển. Công ty Xăng dầu Hàng Không - tên giao dịch VINAPCO là doanh nghiệp nhà n- ớc đợc thành lập theo quyết định số 768/QĐ-tccblđ ngày 2 2-4 -1 993 của bộ trởng bộ giao thông vận tải,. Phòng an ninh-an toàn (AN-AT) có 8 ngời có chức năng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong toàn công ty. Giám sát việc chấp hành nội quy, kỷ luật của công ty Văn phòng Đảng - Đoàn có 7. sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn lạc hậu, công ty chủ yếu cung ứng các Jet A-1-nhiên liệu đặc chủng xăng dầu Hàng không. Do chuyển đổi cơ chế nên đến năm 1997 Công ty xăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty xăng dầu hàng không, Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty xăng dầu hàng không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn